Příspěvky se štítkem Filipíny

Missio magazín – duben 2018

Nejen o ekumenické spolupráci mezi křesťany bude rozhovor Kateřiny Rýznarové s kazatelem Církve československé husitské v dubnovém Missio magazínu. Host také přiblíží misijní působení na školách a situaci čínských křesťanských uprchlíků. Pozvání do Missio interview přijal kazatel Aleš Toman. Přečteme vám dopis z Filipín a podíváme se na velikonoční aktivity Misijního klubka v Mikulovicích. Přineseme divákům reportáž z Horského klubání, setkání zástupců Papežského misijního díla dětí, které se v polovině dubna konalo na hřebenech nejvyššího českého pohoří.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít nový Missio magazín na Televizi Noe. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 24. března ve 20 hodin.

Termíny vysílání:

Úterý     24. 4.  20:00
Pátek    27. 4.  16:55
Sobota  28. 4.  15:25
Neděle  29. 4.  22:00
Pondělí 30. 4.   7:00
Přejeme Vám příjemné chvíle s dubnovým Missio magazínem!

Velikonoční dopis z Filipín

Drahá Hanko a všichni přátelé Papežského misijního díla dětí!

Se srdci naplněnými radostí vám přejeme požehnané a radostné prožití Velikonoc! Po té dlouhé cestě postem, která nás dovedla až sem, k tryskající radosti z Krista, který je vzkříšen, a my s Ním máme podíl na novém životě. Děkujeme i za zaslané fotografie z projektů na Srí Lance. Je to úžasné vědomí, že jsme součástí jedné velké rodiny živého Boha. Zasíláme i mnoho pozdravů od našich filipínských dětí dětem do České republiky. Velmi jsme na vás mysleli při našich i vašich postních duchovních cvičeních.

Děti z naší mateřské školky končí školní rok. Jsou velmi vděčné za své malé úspěchy a spolu s jejich rodiči se modlí a děkuji dárcům z České republiky za podporu jejich vzdělání a jedno výživné jídlo denně. Také jsme pomohli jednomu pětiletému děvčeti zachránit zrak lékařským zákrokem a zakoupením speciálních brýlí. Tento zákrok se bude opakovat každých 6 měsíců, dokud nebude moci používat brýle normálně.

Požehnanou dobu velikonoční! Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Na přiložených fotografiích je zakončení školního roku, Květná neděle a děvčátko s brýlemi

S láskou a vděčností

sr. Claudia a Gilda a komunita sester Naší Paní od Piety

Missio magazín – březen 2018

Cesta čaje – tak se jmenovala výprava dvou pracovnic českobudějovické diecéze na Srí Lanku. Prostředky na cestu získaly crowdfundigovou kampaní na internetu a plánují vytvořit katechetické programy do škol. Přiblížíme v Missio interview. Přečteme vám dopis z chlapeckého sirotčince na Srí Lance, kam míří pomoc dárců Papežských misijních děl. Představíme také nový dokumentární film z prostředí opuštěných dětí na Filipínách. Snímek nese název Filipínské Rugby – hra o život.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít nový Missio magazín na Televizi Noe. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 27. března ve 20 hodin.

Termíny vysílání:

Úterý    27. 3.  20:00 PREMIÉRA
Pátek   30. 3.    8:05
Neděle   1. 4.   7:50
Pondělí   2. 4.  7:05
Neděle    8. 4. 14:50
 
 
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

Dopis z filipínské Calamby

Drazí z Papežských misijních děl!

Dnes na památku Panny Marie Lurdské svěřujeme vaši misijní cestu na Srí Lanku Naší Paní. Dovedu si představit, jak velkou radost jste místním lidem svou návštěvou přinesli.

Při našich lednových oslavách slavnosti Dítěte Ježíše přišlo do kostela opravdu hodně dětí a každé z nich obdrželo na památku obrázek Dítěte Ježíše. Náš otec měl pro děti připravenou opravdu pěknou promluvu, která je měla inspirovat k společnému životu a vrůstání do důvěrného spojení s Ježíšem. Na konci mše svaté se zasvětily Dítěti Ježíši.

Díky vaší podpoře děti obdržely svoje denní jídlo – velmi horkou polévku.

Stále jsme s vámi spojeny v modlitbě!

Kéž nás Panna Maria stále inspiruje v pomoci dětem, jako milovaným dětem Božím.

Sr. Gilda a Claudia, Filipíny, Calamba

Dopis z misií – Slavnost Dítěte Ježíše na Filipínách

Naši drazí z Papežských misijních děl v České republice!

Posílám vám pozdravy a modlitby při příležitosti slavnosti Dítěte Ježíše, kterou zde budeme slavit v neděli 21. ledna. Jde o největší slavnost na Filipínách od dob, kdy Filipíny patřily Španělsku. Zde v komunitě v Calambě budeme mít mši svatou s požehnáním dětem a následně spolu posnídáme – bude to pro mnohé z nich jediné pořádné jídlo ten den.

Do tohoto dne vstupujeme také s nadějí a radostí, že budeme jistě v duchovním spojení s vámi všemi po celém světě v Papežském misijním díle dětí. My přidáváme ještě postoj velké vděčnosti za vaši nepřestávající pomoc. Zrovna dnes ráno nás přišla prosit jedna chudá žena o léky pro své dítě se silným zánětem v oku. Tomu děcku jsme mohli poskytnout pomoc díky vaší pomoci skrze projekt na zdravotní ošetření!

Pozdravy a modlitby všem dětem ve vaší zemi… jsme šťastné, když nám posíláte fotografie, můžeme je tady sdílet s našimi dětmi.

Kéž Bůh ochraňuje a provází všechny projekty na ochranu dětí svou prozřetelností.

Sjednoceni v modlitbě

sr. Gilda a sr. Claudia, Calamba

Misijní neděle na Filipínách

Drazí z týmu Papežských misijních děl!

Děkujeme srdečně za vaši zprávu o tom, jak jste prožili Misijní neděli. Děkujeme také za fotografie dětí, které se jejích oslav aktivně účastnily. Je radost se na ně podívat! Jsem si jistá, že jejich čistá srdce a modlitby jsou pro Boha velkým potěšením. I pohled na jejich rodiče, kteří s nimi program připravili, mě naplňuje radostí. Prožívám nad fotografiemi pocit štěstí z naší jednoty v lásce a solidaritě. Opravdu pociťujeme rodinu, rodinu Božích dětí.

Děti z naší misie v Calambě se za vás také modlily misijní růženec nedaleko jejich domovů. Poprvé jsme jim vysvětlily symboliku barev na misijním růženci a jen jsme s tichou radostí pozorovaly, jak se jejich srdce rozšiřují v prosbách obejmout celý svět spolu s Matkou Marií.

Je ohromující, jak Boží prozřetelnost v našich životech pracuje… V onom dnu, kdy jsme od vás obdrželi e-mail, dorazila také finanční pomoc pro naši misii s dětmi od nunciatury. Děkujeme, ať je Bůh veleben.

Přikládám také potvrzení do vaší kanceláře i do Říma.

Přejeme vám požehnaný čas blížícího se adventu!

V modlitbě jedno

Srov. Ermenegilda, představená

Dopis z Calamba na Filipínách

Vánoční přání a přání do nového roku 2017

Drazí z týmu Papežských misijních děl!

Srdečně zdravíme všechny přátele, rodiny a děti, kteří podporují naši misii. S velkou vděčností vám zasíláme naše přání požehnaných Vánoc a milostí naplněný nový rok.

Vaše štědrost nám dává zakusit, že Bůh je vždy s námi, štědrost, vydávání sebe sama, solidarita jsou Jeho dary, které se uskutečňují skrze lidi, jako jste vy!

Nutriční program se letos velmi vydařil. Děti přicházely během celého adventu na katecheze, hry a mluvili jsme spolu o adventu a Vánocích, mohly jsme jim poskytnout výživné jídlo. Jejich matky nám pomáhaly jídlo připravit a sestry vedly katecheze. Během toho všeho se za vás modlíme…. 

Drazí, stále na vás myslíme a modlíme se za vás všechny – vaše rodiny, misijní tým a štědré lidi vaší země… Začínáme nový rok ve velké důvěře, že Bůh nás povede a ochrání. Pokračujme v modlitbách za mír a to, aby láska vládla všem srdcím. Bůh je veliký!

Bůh vám žehnej!

Jménem našich dětí vám děkujeme a přikládáme pár fotografií.

Sestra Claudia, Calamba, Filipíny

Missio magazín – prosinec 2016

V Missio interview přivítáme Bronislavu Halbrštátovou, která nám představí spoustu nápaditých výrobků z Misijního jarmarku. Uvidíme praktickou ukázku zdobení svící a mnoho další inspirace, jak obdarovat druhé i sebe.

V Praze navštívíme komunitu sester Paulínek, které přivítaly ve svém domě Misijní klubko z Pelhřimova. Dětem ukázaly přípravu misijních receptů. Provázet nás bude sestra Molly z Indie.

Přineseme informace o misijních aktivitách doma i ve světě a nebude chybět ani aktuální dopis od sestřiček z Filipín.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Prosincový Missio magazín má premiéru v úterý 6. 12. od 20 hodin na Televizi Noe.

 

Další časy vysílání a odkaz na videoarchiv naleznete na webu Televize Noe.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

mm-014-katerina-ryznarova-2 Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová mm-014-katerina-ryznarova-3 mm-014-jeden-darek-navic Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová

Svátek Dítěte Ježíše na Filipínách

V březnu roku 2015 navštívila čtyřčlenná skupina Papežských misijních děl z České republiky Filipíny. V této zemi podporujeme projekty PMDD na pomoc chudým dětem. Jedno z navštívených míst na Filipínách byla komunita řeholních sester Dcery Panny Marie od Piety (Daughters of Our Lady of Pieta), kde se starají o děti z chudinských čtvrtí a blízkých hor. Odtud Vám přinášíme dopis a fotografie od sestry Claudie:

Drazí,

děkujeme za vaše zprávy o tom, co děláte pro dobro misií. Jsem ráda, že naše vánoční přání se dostalo i do Misijních klubek.

Přikládám pár fotografií z našich aktivit, především z Vánoc a slavnosti Dítěte Ježíše, k němuž chováme na Filipínách hlubokou úctu. Děti v horách nosily sošku Dítěte Ježíše v procesí ke svým sousedům se zpěvem a tancem…

Úsměv a radost na jejich tvářích, když cítí, že jsou milovány, jsou pro nás velkou odměnou. Rok milosrdenství je i pro nás výzvou učinit jich šťastnými co nejvíce. Velmi ráda vám o našich aktivitách opět napíši.

Je mi potěšením, že se váš biskup účastní Mezinárodního eucharistického kongresu. Tak ráda bych mu vyjádřila svou vděčnost! Ale Cebu je od nás velmi, velmi daleko. I my máme evropskou návštěvu, přijela za námi naše matka představená z Itálie.

Stále doufám a modlím se za povolání mladých žen z vaší země. Tak rády bychom je přijaly do našich řad jako misionářky…

Ujišťuji vás o našich modlitbách

Sr. Claudia

Nové CD Filipínské chvály

filipinske_chvalyProstřednictvím dalšího hudebního CD Filipínské chvály se můžete zaposlouchat do písní pořízených při misijní cestě na Filipíny v roce 2015. Řeholní sestry z domu Misionářek služebnic Nejsvětější svátosti v Manile nám skrze své písně představí duchovní bohatství modlitby.

Délka: 32 minut, počet písní 9