Dopis z Calamba na Filipínách

Vánoční přání a přání do nového roku 2017

Drazí z týmu Papežských misijních děl!

Srdečně zdravíme všechny přátele, rodiny a děti, kteří podporují naši misii. S velkou vděčností vám zasíláme naše přání požehnaných Vánoc a milostí naplněný nový rok.

Vaše štědrost nám dává zakusit, že Bůh je vždy s námi, štědrost, vydávání sebe sama, solidarita jsou Jeho dary, které se uskutečňují skrze lidi, jako jste vy!

Nutriční program se letos velmi vydařil. Děti přicházely během celého adventu na katecheze, hry a mluvili jsme spolu o adventu a Vánocích, mohly jsme jim poskytnout výživné jídlo. Jejich matky nám pomáhaly jídlo připravit a sestry vedly katecheze. Během toho všeho se za vás modlíme…. 

Drazí, stále na vás myslíme a modlíme se za vás všechny – vaše rodiny, misijní tým a štědré lidi vaší země… Začínáme nový rok ve velké důvěře, že Bůh nás povede a ochrání. Pokračujme v modlitbách za mír a to, aby láska vládla všem srdcím. Bůh je veliký!

Bůh vám žehnej!

Jménem našich dětí vám děkujeme a přikládáme pár fotografií.

Sestra Claudia, Calamba, Filipíny