Misijní neděle na Filipínách

Drazí z týmu Papežských misijních děl!

Děkujeme srdečně za vaši zprávu o tom, jak jste prožili Misijní neděli. Děkujeme také za fotografie dětí, které se jejích oslav aktivně účastnily. Je radost se na ně podívat! Jsem si jistá, že jejich čistá srdce a modlitby jsou pro Boha velkým potěšením. I pohled na jejich rodiče, kteří s nimi program připravili, mě naplňuje radostí. Prožívám nad fotografiemi pocit štěstí z naší jednoty v lásce a solidaritě. Opravdu pociťujeme rodinu, rodinu Božích dětí.

Děti z naší misie v Calambě se za vás také modlily misijní růženec nedaleko jejich domovů. Poprvé jsme jim vysvětlily symboliku barev na misijním růženci a jen jsme s tichou radostí pozorovaly, jak se jejich srdce rozšiřují v prosbách obejmout celý svět spolu s Matkou Marií.

Je ohromující, jak Boží prozřetelnost v našich životech pracuje… V onom dnu, kdy jsme od vás obdrželi e-mail, dorazila také finanční pomoc pro naši misii s dětmi od nunciatury. Děkujeme, ať je Bůh veleben.

Přikládám také potvrzení do vaší kanceláře i do Říma.

Přejeme vám požehnaný čas blížícího se adventu!

V modlitbě jedno

Srov. Ermenegilda, představená