Dopis z misií – Slavnost Dítěte Ježíše na Filipínách

Naši drazí z Papežských misijních děl v České republice!

Posílám vám pozdravy a modlitby při příležitosti slavnosti Dítěte Ježíše, kterou zde budeme slavit v neděli 21. ledna. Jde o největší slavnost na Filipínách od dob, kdy Filipíny patřily Španělsku. Zde v komunitě v Calambě budeme mít mši svatou s požehnáním dětem a následně spolu posnídáme – bude to pro mnohé z nich jediné pořádné jídlo ten den.

Do tohoto dne vstupujeme také s nadějí a radostí, že budeme jistě v duchovním spojení s vámi všemi po celém světě v Papežském misijním díle dětí. My přidáváme ještě postoj velké vděčnosti za vaši nepřestávající pomoc. Zrovna dnes ráno nás přišla prosit jedna chudá žena o léky pro své dítě se silným zánětem v oku. Tomu děcku jsme mohli poskytnout pomoc díky vaší pomoci skrze projekt na zdravotní ošetření!

Pozdravy a modlitby všem dětem ve vaší zemi… jsme šťastné, když nám posíláte fotografie, můžeme je tady sdílet s našimi dětmi.

Kéž Bůh ochraňuje a provází všechny projekty na ochranu dětí svou prozřetelností.

Sjednoceni v modlitbě

sr. Gilda a sr. Claudia, Calamba