Svátek Dítěte Ježíše na Filipínách

V březnu roku 2015 navštívila čtyřčlenná skupina Papežských misijních děl z České republiky Filipíny. V této zemi podporujeme projekty PMDD na pomoc chudým dětem. Jedno z navštívených míst na Filipínách byla komunita řeholních sester Dcery Panny Marie od Piety (Daughters of Our Lady of Pieta), kde se starají o děti z chudinských čtvrtí a blízkých hor. Odtud Vám přinášíme dopis a fotografie od sestry Claudie:

Drazí,

děkujeme za vaše zprávy o tom, co děláte pro dobro misií. Jsem ráda, že naše vánoční přání se dostalo i do Misijních klubek.

Přikládám pár fotografií z našich aktivit, především z Vánoc a slavnosti Dítěte Ježíše, k němuž chováme na Filipínách hlubokou úctu. Děti v horách nosily sošku Dítěte Ježíše v procesí ke svým sousedům se zpěvem a tancem…

Úsměv a radost na jejich tvářích, když cítí, že jsou milovány, jsou pro nás velkou odměnou. Rok milosrdenství je i pro nás výzvou učinit jich šťastnými co nejvíce. Velmi ráda vám o našich aktivitách opět napíši.

Je mi potěšením, že se váš biskup účastní Mezinárodního eucharistického kongresu. Tak ráda bych mu vyjádřila svou vděčnost! Ale Cebu je od nás velmi, velmi daleko. I my máme evropskou návštěvu, přijela za námi naše matka představená z Itálie.

Stále doufám a modlím se za povolání mladých žen z vaší země. Tak rády bychom je přijaly do našich řad jako misionářky…

Ujišťuji vás o našich modlitbách

Sr. Claudia