Nové CD Filipínské chvály

filipinske_chvalyProstřednictvím dalšího hudebního CD Filipínské chvály se můžete zaposlouchat do písní pořízených při misijní cestě na Filipíny v roce 2015. Řeholní sestry z domu Misionářek služebnic Nejsvětější svátosti v Manile nám skrze své písně představí duchovní bohatství modlitby.

Délka: 32 minut, počet písní 9