Velikonoční dopis z Filipín

Drahá Hanko a všichni přátelé Papežského misijního díla dětí!

Se srdci naplněnými radostí vám přejeme požehnané a radostné prožití Velikonoc! Po té dlouhé cestě postem, která nás dovedla až sem, k tryskající radosti z Krista, který je vzkříšen, a my s Ním máme podíl na novém životě. Děkujeme i za zaslané fotografie z projektů na Srí Lance. Je to úžasné vědomí, že jsme součástí jedné velké rodiny živého Boha. Zasíláme i mnoho pozdravů od našich filipínských dětí dětem do České republiky. Velmi jsme na vás mysleli při našich i vašich postních duchovních cvičeních.

Děti z naší mateřské školky končí školní rok. Jsou velmi vděčné za své malé úspěchy a spolu s jejich rodiči se modlí a děkuji dárcům z České republiky za podporu jejich vzdělání a jedno výživné jídlo denně. Také jsme pomohli jednomu pětiletému děvčeti zachránit zrak lékařským zákrokem a zakoupením speciálních brýlí. Tento zákrok se bude opakovat každých 6 měsíců, dokud nebude moci používat brýle normálně.

Požehnanou dobu velikonoční! Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Na přiložených fotografiích je zakončení školního roku, Květná neděle a děvčátko s brýlemi

S láskou a vděčností

sr. Claudia a Gilda a komunita sester Naší Paní od Piety