Příspěvky se štítkem mešní intence

Dopis z misií – pomoc pro Jižní Súdán

Katolická diecéze Wau s velkým počtem katolických věřících se stále potýká s vysokou mírou chudoby. Mohou za to především občanské války, kterými jsme v posledních mnoha letech procházeli. Také počasí výrazně zasahuje do života našich komunit, ať už se jedná o dlouhotrvající sucho nebo naopak extrémními deště, které přinášejí záplavy a nemoci přenášené špinavou vodou.

Očekává se, že v celém Jižním Súdánu bude potravinovou pomoc potřebovat až 7,7 milionu lidí (z toho je většina žije ve venkovských oblastech), kteří trpí akutním nedostatkem potravin. Podle odhadů až 1,4 milionu dětí a skoro půl milionu těhotných nebo kojících žen bude akutně podvyživených a budou potřebovat léčbu.

V současné době naše diecéze hostí mnoho vnitřně vysídlených osob (Internally Displaced Persons), které musely opustit svoje původní domovy právě v důsledku občanské války.  V kostelích a dalších táborech je umístěno více než 25 000 osob, z nichž většinu tvoří ženy, děti a mládež. Většina těchto uprchlých dětí jsou školního věku.

Proto se diecéze Wau ze všech sil snaží, aby děti chodily do školy, ačkoli nám v podstatě chybí kvalifikovaní učitelé, nemáme vhodné prostředí pro výuku, ani dostatečnou podporu ze strany komunity/rodičů (zejména pro vzdělávání dívek) či kvalitní a špatné výukové a učební materiály. Pouze 55 % učitelů je vyškoleno. Našim dětem chybí také kvalitní zdroje vody, což v dlouhodobém horizontu ovlivňuje jejich studijní výsledky.

Mešní intence, které nám zasíláte, poslouží zamýšlenému účelu.

Ještě jednou děkujeme Vám i Národní kanceláři v České republice za Vaše úsilí, které jste vynaložili při rozhodování o pomoci trpícím v Africe a zejména v Jižním Súdánu.

Žehnám Vám!

† biskup Matthew Remijio Adam Gbtiku, diecéze Wau, Jižní Súdán

27.7. 2022

 

Dopis z misií – pomoc hladovějícím v Ugandě skrze mešní intence

Posílám vám Boží požehnání z katolické diecéze Kasana Luweero-Uganda ve východní Africe.

Naši zemi zasáhlo dlouhé období sucha, které vede k problémům s potravinami a s jídlem vůbec. Voda je nyní vzácná zejména v severovýchodní části Ugandy (oblast Karamoja). V této velmi tíživé situaci potřebujeme finanční prostředky na nákup potravin jako je kukuřičná mouka, fazole a rýže.

Chceme také vyvrtat studny, které by v některých lokalitách velmi pomohly. Jídlo z naší diecéze pomůže 56 rodinám, které jsou vystaveny největší bídě a hladu. Od začátku roku zemřelo v tomto regionu hladem již 900 lidí.

Prosíme Vás o mešní intence a dary, které nám pomohou zajistit nejnutnější potřeby a jídlo. Zachraňujeme tím životy dětí, těhotných a kojících matek, starých lidí a pacientů s HIV/AIDS, kteří nemohou brát léky bez základní stravy.

Mše svaté na Vaše úmysly budou slouženy kněžími v naší katolické komunitě v Karamoji.

Velmi Vám děkujeme za Vaši pomoc a modlitby!

biskup Francis Xavier Mpanga, Apoštolský administrátor diecéze Kasana Luweero, Uganda

 

Do Ugandy jsme poslali mešní intence a následně od otce biskupa Mpangy obdrželi tento dopis:

 

Ještě jednou Vás srdečně zdravím z katolické diecéze Luweero v Ugandě.

Považujeme za více než požehnání, že Papežská misijní díla v České republice jsou ochotna pomáhat skrze mešní intence našim trpícím komunitám. Situaci můžete vidět na přiložených fotografiích.

Tento subregion je na nejnižší úrovni rozvoje v zemi a téměř 80 % obyvatelstva se již muselo potýkat s potravinovou nejistotou, zejména kvůli nedostatečným srážkám; sedm okresů (Kaabong, Abim, Kotido, Nakapiripirit, Amudat, Napak a Moroto) se nachází v “červené” zóně potravinové bezpečnosti a situaci ještě komplikuje šmelení s dobytkem v příhraniční oblasti.

V Karamoji hladoví více než půl milionu lidí, což je přibližně 40 % obyvatel tohoto zanedbaného, dlouhodobě strádajícího venkovského regionu, který leží mezi Jižním Súdánem a Keňou. Přírodní katastrofy, invaze kobylek a housenek společně s nájezdy těžce ozbrojených zlodějů dobytka způsobily, že téměř není co jíst. Potravin je stále méně, a tak nejzranitelnější obyvatelé Karamojy bojují o přežití. V celém regionu trpí akutní podvýživou přibližně 91 600 dětí a 9 500 těhotných nebo kojících žen, které potřebují léčbu. V Karamoji, zejména v okresech Moroto a Kaabong, každoročně zemře na podvýživu nebo nedostatek vhodné výživy více než 200 dětí.

Situace je alarmující a nedostatek vody je další výzvou, které čelíme.

Velmi děkujeme za zaslané mešní intence. Rádi odsloužíme mše svaté za vaše intence jménem trpících lidí v regionu Karamoja. A zavazujeme se, že prostředky použijeme v souladu s jejich určením.

Kéž je dobrý Pán s námi všemi!

Přeji požehnaný měsíc srpen. Bůh vám všem žehnej!

biskup Francis Xavier Mpanga, Apoštolský administrátor diecéze Kasana Luweero, Uganda

 

Dopisy z misií – mešní intence do Malawi

Vážený bratře jáhne Leoši, zdravím z Malawi!

Moc děkuji za zaslání mešních intencí, které přišly v pravý čas.

Jednou z těžkostí, které Covid způsobil, jsou finanční problémy. Pro kněze je těžké získat prostředky na každodenní potřeby. V Národní kanceláři PMD v Malawi je pro mě tedy obtížné pracovat a cestovat, protože nemám dostatek finančních prostředků na misijní aktivity.

O mešní intence se podělím i se svými přáteli, které také bojují s finančními výzvami. Mše svaté nám pomáhají sjednotit se v modlitbě. Nejlepší solidaritou, kterou můžeme z Malawi dát, je modlitba. Prostřednictvím každodenních mší se tedy budeme modlit za věřící a lidi dobré vůle v České republice. Prosím, ujistěte všechny, že jsme v duchu s Vámi a máme Vás rádi.

Projekt výstavky domků v Chikwawě jako náhrady domů stržených povodněmi je téměř u konce.

Posílám srdečné pozdravy i všem Tvým spolupracovníkům a rodině. Kéž Bůh i nadále žehná Tobě a Vaší misijní práci.

S pozdravem

Vincent Fredrick Mwakhwawa, národní ředitel PMD v Malawi Pontifical Mission Societies Malawi