Dopis z misií – pomoc hladovějícím v Ugandě skrze mešní intence

Posílám vám Boží požehnání z katolické diecéze Kasana Luweero-Uganda ve východní Africe.

Naši zemi zasáhlo dlouhé období sucha, které vede k problémům s potravinami a s jídlem vůbec. Voda je nyní vzácná zejména v severovýchodní části Ugandy (oblast Karamoja). V této velmi tíživé situaci potřebujeme finanční prostředky na nákup potravin jako je kukuřičná mouka, fazole a rýže.

Chceme také vyvrtat studny, které by v některých lokalitách velmi pomohly. Jídlo z naší diecéze pomůže 56 rodinám, které jsou vystaveny největší bídě a hladu. Od začátku roku zemřelo v tomto regionu hladem již 900 lidí.

Prosíme Vás o mešní intence a dary, které nám pomohou zajistit nejnutnější potřeby a jídlo. Zachraňujeme tím životy dětí, těhotných a kojících matek, starých lidí a pacientů s HIV/AIDS, kteří nemohou brát léky bez základní stravy.

Mše svaté na Vaše úmysly budou slouženy kněžími v naší katolické komunitě v Karamoji.

Velmi Vám děkujeme za Vaši pomoc a modlitby!

biskup Francis Xavier Mpanga, Apoštolský administrátor diecéze Kasana Luweero, Uganda

 

Do Ugandy jsme poslali mešní intence a následně od otce biskupa Mpangy obdrželi tento dopis:

 

Ještě jednou Vás srdečně zdravím z katolické diecéze Luweero v Ugandě.

Považujeme za více než požehnání, že Papežská misijní díla v České republice jsou ochotna pomáhat skrze mešní intence našim trpícím komunitám. Situaci můžete vidět na přiložených fotografiích.

Tento subregion je na nejnižší úrovni rozvoje v zemi a téměř 80 % obyvatelstva se již muselo potýkat s potravinovou nejistotou, zejména kvůli nedostatečným srážkám; sedm okresů (Kaabong, Abim, Kotido, Nakapiripirit, Amudat, Napak a Moroto) se nachází v “červené” zóně potravinové bezpečnosti a situaci ještě komplikuje šmelení s dobytkem v příhraniční oblasti.

V Karamoji hladoví více než půl milionu lidí, což je přibližně 40 % obyvatel tohoto zanedbaného, dlouhodobě strádajícího venkovského regionu, který leží mezi Jižním Súdánem a Keňou. Přírodní katastrofy, invaze kobylek a housenek společně s nájezdy těžce ozbrojených zlodějů dobytka způsobily, že téměř není co jíst. Potravin je stále méně, a tak nejzranitelnější obyvatelé Karamojy bojují o přežití. V celém regionu trpí akutní podvýživou přibližně 91 600 dětí a 9 500 těhotných nebo kojících žen, které potřebují léčbu. V Karamoji, zejména v okresech Moroto a Kaabong, každoročně zemře na podvýživu nebo nedostatek vhodné výživy více než 200 dětí.

Situace je alarmující a nedostatek vody je další výzvou, které čelíme.

Velmi děkujeme za zaslané mešní intence. Rádi odsloužíme mše svaté za vaše intence jménem trpících lidí v regionu Karamoja. A zavazujeme se, že prostředky použijeme v souladu s jejich určením.

Kéž je dobrý Pán s námi všemi!

Přeji požehnaný měsíc srpen. Bůh vám všem žehnej!

biskup Francis Xavier Mpanga, Apoštolský administrátor diecéze Kasana Luweero, Uganda