Příspěvky se štítkem Uganda

Missio magazín – březen 2017

Hostem Missio interview bude ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Společně probereme možnosti spolupráce v zahraničí i u nás a budeme se bavit o dobrovolnictví.
Dobrovolnickou činnost Papežského misijního díla dětí představí reportáže z pestrých aktivit Misijních klubek. Přečteme také došlou korespondenci ze Sýrie.
Dokumentární film Poklady misií nás zavede mezi seminaristy do Malawi, Ugandy, Bangladéše i naší země. Snímek představí činnost Papežského misijního díla svatého Petra Apoštola.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Sledujte nový Missio magazín v premiéře od 14. března na Televizi Noe.
Úterý      14.3. 20:00  PREMIÉRA
Pátek     17.3. 16:50
Sobota   18.3. 16:55
Neděle   19.3. 22:05
Pondělí  20.3. 08:40
Úterý      28.3. 12:45
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

DVD Naděje pro Ugandu

DVD_Nadeje_pro_ugandujpgČeský dokument nabízí pohled do prostor semináře st. Paul v Ugandě v době velikonočních svátků. Přináší životní svědectví jáhnů, budoucích kněží, pro které je služba Bohu naplněním jejich cesty. Přibližuje víru církve v Ugandě a podtrhuje důležitost misijních projektů ve světě.

Celý filmový dokument si můžete prohlédnout v misijním kinu  zde.

Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola jsme v roce 2015 podpořili bohoslovce v Ugandě částkou 46 650 USD. O našich projektech v Ugandě se dočtete  zde.

Filip Breindl – Misijní výzvy Afriky | Missio interview

Jaké bylo hlavní poselství jedenácté zahraniční cesty papeže Františka do Afriky, jaké jsou její misijní výzvy? Na otázky Kateřiny Rýznarové odpovídá Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas, který se zúčastnil několika výprav do misií.

Dopis z Liry – Uganda

Jsme velmi vděční Národní kanceláři PMD v České republice, dětem a všem věřícím z ČR za rostoucí podporu naší země. Ať Vám všemohoucí Bůh hojně žehná a oplatí Vaši štědrost i Váš apoštolát.

Děkujeme také za Vaše modlitby, které nám zajistily trochu míru (LRA Josepha Konyho – pozn. ugandská partyzánská organizace – nás již netrápí), ale nadále se modlete za naše krajany, kteří trpí ozbrojenými konflikty v jiných částech země tak, abychom všichni mohli zakusit radost z pokoje, který přináší Ježíš Kristus. Největším problémem zůstává chudoba, nemoci, nevzdělanost, korupce, domácí násilí, metla HIV/AIDS, nárůst počtu sirotků a dětí, které se musely stát hlavou rodiny (kvůli HIV/AIDS) a jiné sociální problémy.

V letošním roce jsme obdrželi dotaci na školní pomůcky pro děti. Podpora směřovala k dětem z velmi chudých vzdálených škol a sirotkům, jejichž rodiče zemřeli na HIV/AIDS. O posledně jmenované děti se stará sdružení COSBEL Children – Lira. Nyní tyto děti chodí do školy, žijí společně ve svých vesnicích a chodí do školy spolu s ostatními dětmi. Rozdělili jsme školní pomůcky, mýdlo na praní, umývadla pro děti z COSBEL na začátku školního roku a dětem ve vybraných školách v 18 farnostech diecéze. Každé dítě ve školách, které jsme navštívili, dostalo potřebné školní pomůcky. Kněží spolu s katechisty pomáhali vybírat školy, kde je třeba pomoci a kam přispět se školními pomůckami. Každý rok pomáháme v jiných školách, kromě dětí z COSBEL, jimž pomáháme každoročně. Počet potřebných dětí, které chodí do školy, velmi vzrostl také díky programu Universal Primary Education. Děkujeme Bohu, za to, že pomůcek bylo vždy dost pro všechny tyto děti.

Děkuji Vám

George Humble Opio

diecézní ředitel PMD, Lira (Uganda)

Napsáno: 8. 12. 2014