Příběh misijní kávy Agape

Mezi položkami, jejichž zakoupením můžete podpořit Papežská misijní díla, se nově objevily balíčky voňavé kávy. A není to káva ledajaká…

Misijní příběh plný naděje

Za kávou Agape se skrývá misijní příběh plný naděje, který začal už v roce 2013. Tenkrát Luboš Fronk, v té době litoměřický diecézní ředitel, přijal pozvání zúčastnit se misijní cesty do Ugandy, jejíž součástí byla i návštěva kněžského semináře St. Paul, dlouhodobě podporovaného z České republiky. A právě zde došlo k osudovému setkání mezi ním a studentem jménem John Vianney Sunday. John měl po vysvěcení na kněze možnost odjet na další studia do Říma a strávit léto u Luboše a jeho kamarádů. Navázané přátelství s lidmi z České republiky otce Johna dovedlo nejprve ke včelaření. Po návratu z Evropy založil ve své farnosti komunitu lidí a pomocí darů českých dobrodinců pořídili několik desítek úlů. Začali pečovat o včelstvo a produkovat med kultivovaným způsobem, což v Africe vůbec není běžné.  Díky prodeji vzácného medu se tvrdé podmínky obyvatel vesnice Kiyebe začaly mírně zlepšovat.

Starat se o včely však může jen omezené množství lidí, a tak skupinka českých přátel společně s otcem Johnem hledali způsob, jak nastartovat dlouhodobý podnikatelský záměr, z něhož by měli prospěch všichni. Chtěli vymyslet něco, co by vytvořilo pracovní příležitosti nejen pro mladé, ale také pro stárnoucí generaci, a co by vesnici přinášelo stabilní příjmy a zvyšovalo životní standard jejím obyvatelům. Položili si tedy otázku: Co je hlavním vývozním artiklem Ugandy? Odpověď byla jasná: No přece káva! Rozhodli se proto společně založit kávovou plantáž. John, jeho blízcí a další lidé z vesnice budou pěstovat zelenou kávu a zajišťovat vše potřebné okolo plantáže. Čeští partneři pomohou s prvotními investicemi do doby, než projekt začne být finančně samostatný, a vezmou si na starosti i další zpracování a prodej vypěstovaných bobů.

 

ugandský zeměděleckávovník domorodý zemědělec

 

Jejich nápadu přálo štěstí. V blízkosti vesnice se podařilo se zakoupit velký pozemek s půdou vhodnou na pěstování kávovníků. V roce 2019 zasadili 2 700 kávových keříků a stovky stínících stromů. Původně zarostlý kopec se tak už hrdě může nazývat kávovou plantáží.  John sehnal šikovné pracovníky, ochotné se dále vzdělávat, aby nové podnikání dobře prosperovalo a mohlo přinést místním lidem rozkvět.

Všechny utržené peníze z prodaných balíčků voňavé kávy jdou zpět na rozvoj plantáže, a tím i místních lidí, jejichž život díky jednomu osudovému setkání nabral úplně nový směr.  Zakoupením balíčku Misijní kávy Agapé se můžete stát součástí tohoto misijního příběhu a podpořit dobrou věc.

Děkujeme!

Luboš Fronk a P. John Sunday představují projekt pěstování kávy v Ugandě

Co bylo u zrodu projektu s pěstováním kávy v Ugandě a jak může šálek voňavého nápoje pomoci lidem v misiích? Příběh kávy Agape představí Luboš Fronk a katolický kněz John Sunday. Missio interview moderuje Kateřina Rýznarová.

 

Kávu si můžete objednat v našem katalogu. na tomto odkazu: https://www.missio.cz/materialy/darky-pribeh/misijni-kava-agape/