Příspěvky se štítkem Misijní most modlitby

Missio interview – říjen 2020

V „karanténním“ Missio interview přiblíží národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát spolu s moderátorkou Kateřinou Rýznarovou současné dění v misiích a pozve na společný Misijní most modlitby. Rozhovor doplní telefonát do Pákistánu, hostem na lince bude P. Khan Paulus OMI z oblátské misie v Derekabádu.

Premiéra pořadu je dnes v 15:25 na TV Noe, Facebooku a YouTube kanále Papežských misijních děl.

Termíny vysílání na TV Noe:

sobota 17. 10. 15:25
neděle 18. 10. 9:25
středa 21. 10. 15:10

Misijní most modlitby – 17. října 2020

Papežská misijní díla zvou k MISIJNÍMU MOSTU MODLITBY (MMM), k modlitbě za misie, misionáře, papeže Františka, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry. a všechny potřebné.
Tuto aktivitu mohou připravit jednotlivci, rodiny, celé farnosti, Misijní klubka, různá společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysly v sobotu 17. 10. 2020 v 21 hodin. Čas začátku MMM je možné přizpůsobit místním potřebám.
Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie. Můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa.
Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při světle svíček
 zapálení svíčky při každém desátku růžence
 tancem dětí
 přinášení květin
 výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
 promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky

V misijním růženci se můžete společně modlit za jednotlivé kontinenty:

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

V posledních letech bylo mnoho misionářů a jejich spolupracovníků v Africe zavražděno. Modleme se, aby krev těchto mučedníků byla semenem nových křesťanských povolání v celé Africe.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modleme se za lidi amerického kontinentu, aby poznali, že pravé štěstí není v pomíjivých věcech, ale aby našli skutečnou radost, kterou jim nikdo nevezme a přijali Krista jako svého Spasitele a blízkého Přítele.

Třetí desátek se budeme modlit za Asii.

V Asii neustále probíhají útoky proti křesťanům, je tam hlad a chudoba. Prosíme o mír pro obyvatele tohoto kontinentu, aby našli pokoj v pravé Boží lásce a poznali hloubku Božího milosrdenství.

Čtvrtý desátek se budeme modlit za Austrálii a Oceánii.

Na tomto kontinentu žije mnoho lidí, kteří ještě nepoznali Ježíše, protože jim o něm nikdo nevyprávěl. Prosme nebeského Otce, aby poslal misionáře, kteří jim o Kristu vydají svědectví slovem a životem.

Pátý desátek se budeme modlit za Evropu.

I když je Evropa kolébka katolické církve, mnoho křesťanů ztrácí víru, naději a žijí svůj život bez Boha. Prosme, aby se lidé v Evropě vrátili ke skutečné víře a opravdové lásce

Prosby naleznete v Misijním růženci, který si můžete objednat zde

“Nejsvětější Panna Maria, hvězda evangelizace a potěšení zarmoucených, misionářka svého Syna Ježíše, ať nás i nadále provází a přimlouvá se za nás.”
(z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií)
V letošním roce zveme k živému přenosu Misijního mostu modlitby na YouTube Farnosti Ústí nad Orlicí v sobotu 17. října 2020 od 19. hodin! 
Připojujeme také několik fotografií k inspiraci před Misijní nedělí.

Misijní most modlitby 2019

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry.

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím páteční modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček  zapálení svíčky při každém desátku růžence  zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou  přinášení květin  výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)  promítání videa k Misijní neděli  promítání klipu k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019  promítání videa Vatikánské kongregace pro evangelizaci nebo misijního filmu či uspořádání přednášky. Vlastní misijní svědectví.

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
 noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. Více informací: zde

V misijním růženci se můžete společně modlit za jednotlivé kontinenty:

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

V posledních letech bylo mnoho misionářů a jejich spolupracovníků v Africe zavražděno. Modleme se, aby krev těchto mučedníků byla semenem nových křesťanských povolání v celé Africe.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modleme se za lidi amerického kontinentu, aby poznali, že pravé štěstí není v pomíjivých věcech, ale aby našli skutečnou radost, kterou jim nikdo nevezme a přijali Krista jako svého Spasitele a blízkého Přítele.

Třetí desátek se budeme modlit za Asii.

V Asii neustále probíhají útoky proti křesťanům, je tam hlad a chudoba. Prosíme o mír pro obyvatele tohoto kontinentu, aby našli pokoj v pravé Boží lásce a poznali hloubku Božího milosrdenství.

Čtvrtý desátek se budeme modlit za Austrálii a Oceánii.

Na tomto kontinentu žije mnoho lidí, kteří ještě nepoznali Ježíše, protože jim o něm nikdo nevyprávěl. Prosme nebeského Otce, aby poslal misionáře, kteří jim o Kristu vydají svědectví slovem a životem.

Pátý desátek se budeme modlit za Evropu.

I když je Evropa kolébka katolické církve, mnoho křesťanů ztrácí víru, naději a žijí svůj život bez Boha. Prosme, aby se lidé v Evropě vrátili ke skutečné víře a opravdové lásce

Prosby naleznete v Misijním růženci, který si můžete objednat zde

“Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova poslání, které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude skrze Ducha a víru dávat život novým synům.” (z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií)

Připojujeme několik fotografií k inspiraci před Misijní nedělí.

 

S celým světem se modlíme růženec za misie – Misijní most modlitby 2018

Misijní most modlitby je aktivita Papežských misijních děl spojená s oslavou Světového dne misií, ke které jste všichni zváni v předvečer Misijní neděle v sobotu 20. října 2018 ve 21.00 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas. 

Pokud se z jakéhokoli důvodu někdo nemůže zúčastnit společného Misijního mostu modlitby nebo společné modlitby růžence, může si doma zapálit svíci a věnovat chvíli ticha a jakoukoliv modlitbu za misie. S malými dětmi můžeme Misijní most modlitby z časových důvodů uspořádat i dříve nebo se pomodlit desátek misijního růžence v rodinách podle možností. Bůh zná naše možnosti a úmysly.

Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry…

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím předvečer Misijní neděle naplnit?

Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček
 zapálení svíčky při každém desátku růžence
 zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
 přinášení květin
 výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
 promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky                                                                                                               noční/víkendovou hrou

Čím je možné Misijní most modlitby obohatit?
Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.
 večerním putováním k místní kapli spojené s modlitbou růžence

Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux:
Sv. Terezie z Lisieux,
ty ses zasloužila o to, abychom Tě uctívali jako patronku misií na celém světě. Pomáhej i nám, aby naše misijní úsilí přineslo plody, a aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a evangelium se hlásalo až do konce časů. Pomáhej kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, oroduj za nás!

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

 • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
 • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
 • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
 • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
 • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích)

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno.

PŘÍMLUVY

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:

 • Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše. 
 • Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
 • Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
 • Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
 • Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
 • Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.
 •  

“Marii, Královnu apoštolů, svatého Františka Xaverského a svatou Terezii od Dítěte Ježíše i blahoslaveného Paola Mannu prosím, aby se za nás všechny přimlouvali a stále nás provázeli.”

(papež František v Poselství ke Světovému dni misií 2018)

 

 

Misijní most modlitby 2017

K této aktivitě Papežských misijních děl spojené s oslavou Světového dne misií – Misijní neděle jste všichni zváni v předvečer tohoto dne, tedy v sobotu 21. října 2017 ve 21.00 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry…

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.
Čím předvečer Misijní neděle naplnit? Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček
 zapálení svíčky při každém desátku růžence
 zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
 přinášení květin
 výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
 promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
 noční/víkendovou hrou
Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.
 večerním putováním k místní kapli spojené s modlitbou růžence

V Dolní Dobrouči to vloni vypadalo takto: Skupinka přibližně padesáti účastníků (někteří přicestovali z okolních farností) se po večerní mši svaté vydala od kostela sv. Mikuláše k Horákově kapli, což je malá kaple v lese za vsí vzdálená asi dva kilometry. Vyšli jsme o půl osmé – dospělí s baterkami, děti si na cestu svítily lampiony nebo lucerničkami. Putování s modlitbou růžence světla doprovázely zpěvy a modlitby na misijní úmysl. V cíli cesty zazněly další písně a vytvořil se prostor pro osobní přímluvy. Na závěr udělil otec Jano všem přítomným požehnání na přímluvu svatých misionářů. Dětem jsme rozdali nový časopis Duha, dospělým misijní zápalky. Někteří pak ještě chvíli setrvali v modlitbě. (K. a M. Rýznarovi)

Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux:
Sv. Terezie z Lisieux,
ty ses zasloužila o to, abychom Tě uctívali jako patronku misií na celém světě. Pomáhej i nám, aby naše misijní úsilí přineslo plody, a aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a evangelium se hlásalo až do konce časů. Pomáhej kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, oroduj za nás!

 

90. výročí Misijní neděle 23. 10. 2016

Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Misijní most modlitby
K vytvoření společného Misijního mostu modlitby jste zváni v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
Jak se připravit na Misijní neděli?
Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Sv. otce k Misijní neděli a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark® a Misijní koláč®. Zkušenosti ukazují, že tyto aktivity přispívají k oživení farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá.
Modlitba misijního růžence
Misijní charakter a mariánský charakter měsíce října lze vhodně spojit – kreativním způsobem můžete zapojit i děti, které si např. samy vyrobí růžence nebo jeden velký společný, který může v misijním měsíci říjnu putovat po farnosti, nebo do nakresleného velkého růžence na nástěnce v kostele mohou děti dopisovat či malovat své prosby.
Obohacení misijní liturgie
Přímluvy – za potřeby celého světa, za obrácení a naplnění misijního poslání každého z nás, za misijní úmysly v naší diecézi, vikariátu (děkanátu), farnosti, poděkování za všechny, kteří nám přinesli a předali poklad víry.
Umístit dopředu na viditelné místo mapu světa a k ní připevnit přímluvy za jednotlivé kontinenty – prosby o vyřešení největších těžkostí jejich obyvatel.
Po přečtení dopisu národního ředitele PMD k Misijní neděli (dopis se čte týden předem) lze vyzvat věřící, aby přinesli na Misijní neděli dary do obětního průvodu, kterými by symbolicky chtěli vyjádřit solidaritu s obyvateli misijních zemí. Mohou to být např. dary
misijního světa, prostředky pro zmírnění těžké situace lidí, povzbuzení ve víře, dárky pro radost apod.
Na závěr bohoslužby rozdejte přinesené dary nemocným, trpícím, osamělým, dětem…
Závěrečné požehnání lze využít k připomenutí, že jsme posláni do světa šířit víru a vyzvat věřící ke konkrétní misijní akci, např. navštívit nemocné, opuštěné seniory apod.
V bohoslužbách pro děti lze navíc využít těchto podnětů:
Děti mohou přede mší svatou na Misijní neděli pomoci vyzdobit kostel tak, aby si uvědomily pestrost kontinentů. Použít můžete obrázky světců-misionářů, vlajky různých zemí, připravit nástěnku o misiích apod.
Obohatit hudbu při liturgii o prvky typické pro jiné kontinenty (bubínky, tanec).
Děti si mohou připravit dárky pro lidi ně- kterého kontinentu a k tomu si vyrobí oděv typický pro vybraný kontinent, ve kterém svůj dar v obětním průvodu přinesou.
Adorace
Vybrat vhodný biblický text, promyslet situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve.
Děkování za dar víry.
Přímluvná modlitba za církev, misie, mír, misionáře.
Založení misijní skupinky
Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do aktivit PMD, kterými jsou míněny:
Adorace pro misie
Dárcovství
Misijní klub
Misijní růže
Misijní unie
pro děti: Misijní klubko a účast v programu misijní výchovy dětí MOST.
Misijní nástěnka může obsahovat:
dopis národního ředitele PMD a plakát k Misijní neděli
informace o tom, jak se zapojit do pravidelných misijních aktivit PMD
ukázky z propagačních a metodických materiálů PMD (Misijní kalendář, zářijové číslo časopisu Duha, program misijní výchovy dětí MOST)
zprávy z misií a dopisy misionářů
kresby dětí s misijní tematikou, fotografie z uskutečněných akcí (např. Misijního dne dětí, účasti dětí z farnosti na Misijním kongresu, z Misijního koláče® apod.)
poselství Sv. otce k Misijní neděli
Děkujeme za spolupráci a přejeme požehnané prožití Misijní neděle!
Potřebné materiály vám rádi zprostředkují pracovníci Národní kanceláře PMD. Inspiraci na misijní výzdobu naleznete také na webových stránkách www.missio.cz
a facebooku PMD https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

img_7034-nahledmisie-rk-2jarmarkvyzdova

modlitba

ch-ned-15

IMG_0327rk-ruz

Ohlasy na Misijní neděli 2014 z České republiky a ze zahraničí

Do oslav Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, společenství, Misijních klubek, jednotlivců i rodin. Zde Vám představujeme alespoň některé ohlasy, které pomohou přiblížit atmosféru toho světového dne misií:

Misijní klubko č. 178 „Veselá společnost“ ze Semil:

V neděli 19. října jsme spolu s celým světem oslavili Světový den modliteb za misie – Misijní neděli. V předvečer jsme se zapojili do vytvoření Misijního mostu modlitby, nedělní mši svatou děti obohatily obětním průvodem, ve kterém přinášely symboly jednotlivých světadílů a také dary za Semily a za celý svět spolu s vybranou sbírkou na misie a s obětními dary – chlebem a vínem. V Misijním jarmarku® před kostelem prodávaly děti bohatou nabídku podzimního zboží (jablečný mošt, džemy, šťávy, ořechy, šípky, bylinky), ale také napečené dobroty, drobnosti pro radost a misijní materiály. Na jarmarku se vybralo 10 380 Kč. Na webových stránkách www.vesela-spolecnost.webnode.cz najdete odkaz na fotogaleri.

Klára A. Svobodová, Benešov u Semil

Tišnov:

Ahoj, zvládli jsme Misijní neděli se slavnostním průvodem, s obětním průvodem s dary i Misijní jarmark®! Vybrali jsme asi 14,5 tis. Kč a děti měly v kasičce Klubka 1110 Kč. Tak to je naše radost, že se to vydařilo!!  A největší radost? Tentokrát nás pochválil manžel, že to bylo pěkné oživení, zajímal se dokonce, kolik se získalo. Úžasný posun od jara, kdy nechtěl o misiích nic slyšet… A byla pochvala od našich obou kněží, tak si toho vážím.

Újezd u Brna:

Ahoj, máme velkou radost. Na Misijním jarmarku® jsme vybrali 25 000 Kč, víc než dvojnásobek oproti loňsku. Vše se povedlo podle našich představ.

Vyškov:

„Já už se ve svém věku pro máloco nadchnu, ale tohle bylo opravdu nádherné.“ Řekl jeden 85 letý účastník kostýmovaného obětního průvodu na Misijní neděli.

„Tohle nebyl jen obyčejný průvod, to byl průvod srdcem.“ Reagoval na totéž jeden dospělý ministrant.

Kostýmované obětní průvody se rozšiřují do stále dalších obcí, kde dříve nic podobného neznali. Někteří kněží dostávali návrh na prožití Misijní neděle spolu s kalendáři.

Dolní Dobrouč:

Na Misijní neděli zavítal do dobroučské farnosti královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, jenž udělil 19 biřmovancům svátost biřmování v kostele sv. Mikuláše. Slavnostní bohoslužbu doprovodil liturgický tanec. S děvčaty ho připravila jedna z biřmovaných, Andy Matyášová. U příležitosti Světové misijní neděle jsme současně uspořádali Misijní koláč® , jehož výtěžek byl rekordních 12 070 Kč. Fotogalerii ze slavnosti lze prohlédnout na stránkách dobroučské farnosti.

Misijní klubko č. 71 z Brna:

Při bohoslužbě na Misijní neděli 19.10. proběhl v kostele sv. Augustina slib nových členů Misijního klubka CMcZŠ spojený s Misijním jarmarkem® a výstavou. V kostýmech, které reprezentovaly jednotlivé kontinenty, přinášely děti dary s prosbami za misie. Výtěžek Misijního jarmarku® byl 5200 Kč.

1617454_10202298238210983_4928697982699733632_o (2) 10603979_10202298254131381_7424173474846205037_o (2) 10733953_10202298295252409_6366196785412079471_o (2)

Facebook PMD:

Další bohaté informace naleznete na Facebooku PMD.

Audio:

Audio nahrávka kázání ze mše svaté na Misijní neděli, jejíž hlavním celebrantem byl P. Jiří Šlégr, je k dispozici zde.

Slovensko:

Na Slovensku se podle slov Národního ředitele PMD, P. Viktora Jakubova, také připojili k našemu Misijnímu mostu modlitby. Jsme si tedy blízko nejen hranicemi ale i misijní modlitbou.Co připravili na Misijní neděli, vidíte zde: http://misijnediela.sk

Papua-Nová Guinea:

Zdravím z Papuy-Nové Guiney. Děkuji za váš email týkající se „Misijního mostu modlitby“. Ano, zúčastnili jsme se tohoto řetězce (mostu) ve velkém počtu. Poslal jsem veškeré informace do všech diecézí, farností, kongregací, škol. Mám už několik zpráv, že mnoho rodin ve farnostech zorganizovalo v 9 hodin večer společné modlitby.

Např. v sobotu ráno jsem byl na stanici hluboko v buši, kde posledních šest měsíců neměli mši svatou. Po mši jsem požehnal mnoho svíček, které lidé pak večer použili k modlitbě růžence za misie církve. Zde u nás je měsíc říjen spojen s poutí se sochou Panny Marie. Lidé nesli sochu přes hory a řeky k onomu místu, nazýváme ho stanice Peter To Rot (první katechista – mučedník Papuy-Nové Guiney). Někteří z nich šli na celonoční vigilii. Jiní se vrátili do svých domovů v ještě hlubší buši, aby se modlili za misie církve. Já jsem se vrátil na hlavní stanici (další čtyři hodiny chůze v horách), abych se připravil na večerní vigilii. V devět hodin večer jsme začali (58 lidí + děti) svou vlastní vigilijní modlitbu růžence za misie po celém světě.

Skončili jsme kolem deseti hodin dopoledne (zde je už hluboký večer). S malými svíčkami v rukou se lidé přes hory obklopující farnost vraceli do svých domovů. Byl to hezký symbolický pohled. Příštího rána jsme slavnostně celebrovali Misijní neděli. Věřím, že podobných příběhů z jiných částí PNG je mnoho. Připojili jsme se tedy našimi malými modlitbami k vám a věříme, že radost z evangelia se dostane do všech částí světa. V modlitbě

P. Valentine Gryk, SVD, Národní ředitel PMD pro Papuu-Novou Guineu.

Uganda:

Rád jsem od vás dostal zprávu týkající se výše Misijního mostu modlitby. Také jsme si zvolili několik dnů a určili jsme týmy PMD pro děti s jejich animátory, aby se shromáždili ke společnému růženci v různých centrech. Je naší nadějí, že se toto vše koná díky Boží milosti. Minulou sobotu jsem se setkal s novým rektorem Semináře Sv. Pavla a on vyjádřil velkou vděčnost za vaše sponzorování. Všechen personál vám posílá srdečné pozdravy. Přejeme vám radostné slavení Světového dne misií.

P. Philip Balikudembe, Národní ředitel PMD v Ugandě

Středoafrická republika:

Velmi vám děkuji za informace o Misijní neděli 2014. Přeji vám radostné prožití Misijní neděle.

Sestra Josephine, Národní ředitelka PMD pro Středoafrickou republiku

Zambie:

Posílám pozdravy z Lusaky. Vím, že přípravy na Světovou Misijní neděli jsou v plném proudu. Na Fidest News jsem četl o úžasné akci, kterou jste podnikli pro přípravu Misijní neděle. Zrovna jsem sledoval video, které jste připravili. Zikomo kwambiri (Děkuji velmi). Gratuluji!. Vaše nadšení pro misie je opravdu životodárné a je pro nás výjimečnou zkušeností. Jsme na vás stále pyšní. Chválíme a oceňujeme, že vám záleží na potřebách církve. Nechť Bůh hojně žehná vaší starostlivé službě. Svěřujeme vás do péče Kristovy a jeho Blahoslavené Matky a ujišťujeme vás o našich modlitbách, tak jako my doufáme ve vaše.  S misijním pozdravem

Váš Otec Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD v Zambii

Itálie – Řím – Národní kancelář Papežského misijního díla šíření víry:

Posílám nejlepší pozdravy z Říma, kde také prožíváme misijní měsíc říjen. Blahopřeji k vaší iniciativě Misijní most modlitby. Ten samý večer 18.10. se Papežská misijní díla v Římě spolu s Univerzitou Urbaniana a Colleggio Urbano spojují a organizují procesí s misijním růžencem na Gannicolo Hill. V misijní jednotě a modlitbě

P.  Ryszard Szmydki OMI, Generální sekretář Díla šíření víry v Římě

Indie:

Když slavíme světovou Misijní neděli 2014, upřeme naši pozornost na poselství Sv. otce. Kéž všichni smysluplně oslavíte Světový den misií 2014. S úctou v Kristu

P. Peter Salew,  SDB

Další ohlasy nám posílejte na adresu PMD.