Oslavy Světového dne misií – Misijní neděle 2023

Oslavy Světového dne misií – Misijní neděle 2023

S církví na celém světě jsme oslavili již 97. Světový den misií, které připravuje Papežské misijní dílo šíření víry. Papež František ve svém Poselství k Světovému dni misií napsal: K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.”

V předvečer Misijní neděle se ve farnostech, v Misijních klubkách nebo v rodinách sešli věřící k Misijnímu mostu modlitby, který byl naplněný modlitbou misijního růžence za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě.

Malí misionáři z Papežského misijního díla dětí stavěli MOST (Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí), společně hráli a zpívali.

K oslavě Světového dne misií byly misijně vyzdobeny kostely, při slavnostní bohoslužbě připravovaly zvláště děti komentované obětní průvody, ve kterých přinášely dary misijního světa (ovoce, zelenina, chléb, …), prostředky pro zmírnění těžké situace lidí (léky, školní potřeby), povzbuzení ve víře (kříž, svíce, Bible), dárky pro radost (květiny, koláče, srdíčko s biblickým citátem) apod. Také se oblékly za představitele jednotlivých kontinentů.

Oslavy Misijní neděle doprovázely tradiční aktivity Papežských misijních děl jako jsou Misijní jarmarky, Misijní koláče či Misijní štrúdlování, které připravovaly celé farnosti nebo Misijní klubka.

Přinášíme Vám fotografie z diecézí Čech a Moravy, jak nám je zaslali zástupci farností, Misijních klubek, společenství či jednotlivců, které zachycují atmosféru oslav. Všechny Vámi zaslané fotografie jsou zveřejněny na Facebooku Papežských misijních děl

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojily do misijních oslav, za všechny modlitby, oběti a dary, které zajišťují kvalitní a systematickou pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa.

Nadšení pro misie je v naší misijní rodině nezbytné  a otvírá nám cestu k druhým lidem, abychom jim mohli ukazovat na misijní poslání církve.