Příspěvky se štítkem Misijní jarmark

Pozvání na Misijní kongres dětí v Kroměříži

Srdečně zveme na celostátní Misijní kongres dětí, který se bude konat v sobotu 5. října 2019 v Kroměříži.

Misijní kongres je součástí přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František.

Slavnostní zahájení začne v 10 hodin mší s otcem arcibiskupem MOns. Janem Graubnerem.

Můžete se těšit na bohatý program, o kterém Vás informujeme na přiloženém plakátu.

Pro přihlášené zájemce je v pátek 4. 10. 2019 možné ubytování na Arcibiskupském gymnáziu (212,-/za noc). Hlaste se co nejdříve na e-mail: kongres.pmd@gmail.com.

Těšíme se na Vás!

 

 

Pozvání na Misijní den 2019 v Proseči u Skutče

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče ve spolupráci s Papežskými misijními díly v České republice Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2019

Po stopách svatých misionářů v sobotu 21. 9. 2019 v Proseči u Skutče

Program začíná v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše a vyvrcholí v 15 hod mší svatou s obřadem přijetí dětí do PMDD.

Můžete se těšit na:

  • Mši svatou se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí
  • Misijní film s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem
  • Aktivity pro malé i velké Po Stopách svatých misionářů
  • Misijní Tvoření
  • Fotbalový turnaj o putovní misijní pohár

Uskuteční se Misijní jarmark – budeme rádi, když přivezete své výrobky.

Je možnost přespání na faře z pátku na sobotu, prosím, hlaste se co nejdříve na adrese: majarejmanova@centrum.cz

Oběd bude zajištěn, jen nám, prosím, nahlaste alespoň přibližný počet účastníků na adresemajarejmanova@centrum.cz

Můžete s sebou přivést i buchty či koláče, určitě si všichni pochutnáme a bude nám dobře! 🙂

Bude zde také vrcholit příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019!

TĚŠÍME SE VÁS! 🙂

Velká podpora projektů PMDD putuje z České na Papuu-Novou Guineu

V pořadí osmnáctý ročník Farního charitativního jarmarku v České u Brna proběhl s velkým úspěchem ve dnech 24. – 25. 11. 2018. Výtěžek z prodeje ručně vyrobeného zboží a potravin letos dosáhl 136 138 Kč a podpoří projekty Papežského misijního díla dětí v diecézi Daru-Kiunga v Papui-Nové Guinei. Projekty jsou zaměřeny na zajištění vody pro školu v Noningri a péči o děti infikované nebo postižené HIV/AIDS – výdaje na jídlo, lékařské prohlídky, podpora výživy, oblečení, školné, učebnice, hračky, doprava a základní potřeby pro sirotky.

Tuto misijní akci organizuje neformální sdružení jarmarečníků z České a okolních obcí. V minulosti PMD z výtěžku podpořila převážně dětské vzdělávací a zdravotnické projekty například v Bangladéši, Keni, Filipínách a Tanzanii.

Program jarmarku obohatila v sobotu 24. 11. 2018 beseda s redaktorem Radia Proglas Filipem Breindlem o misijní cestě na Papuu-Novou Guineu, který tuto zemi navštívil s týmem papežských misií.

V sobotu se mohl každý připojit k 3. charitativnímu běhu pro vodu, jehož dobrovolné startovné, které bylo započítáno do celkového výtěžku jarmarku, přineslo částku 4 501 Kč. Běhu se zúčastnilo celkem 38 účastníků + 2 psi. 🙂

Letošní výtěžek 136 138 Kč je v historii jarmarků ve farnosti Česká rekordní částkou a svědčí o ochotě, obětavosti a otevřených srdcí všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu této akce!

Velké poděkování patří Jitce Baumannové, Báře Jordanové a celému týmu za organizaci jarmarku a skvělou spolupráci!

Bronislava Halbrštátová: Misijní jarmark a jak se zdobí svíce | Missio interview

Misijní jarmark přináší finanční podporu těm nejchudším skrze projekty Papežských misijních děl, ale často se také stává možností mezigenerační spolupráce ve farnostech. V Missio interview přivítáme Bronislavu Halbrštátovou, která nám představí řadu nápaditých výrobků, které lze vytvářet s nejmenšími. Uvidíme také praktickou ukázku zdobení svící a mnoho další inspirace, jak obdarovat druhé – i sebe.

Pořad moderuje Kateřina Rýznarová a je součástí Missio magazínu vysílaného na Televizi Noe. Celý jej můžete zhlédnout ve videoarchivu.

Missio magazín – prosinec 2016

V Missio interview přivítáme Bronislavu Halbrštátovou, která nám představí spoustu nápaditých výrobků z Misijního jarmarku. Uvidíme praktickou ukázku zdobení svící a mnoho další inspirace, jak obdarovat druhé i sebe.

V Praze navštívíme komunitu sester Paulínek, které přivítaly ve svém domě Misijní klubko z Pelhřimova. Dětem ukázaly přípravu misijních receptů. Provázet nás bude sestra Molly z Indie.

Přineseme informace o misijních aktivitách doma i ve světě a nebude chybět ani aktuální dopis od sestřiček z Filipín.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Prosincový Missio magazín má premiéru v úterý 6. 12. od 20 hodin na Televizi Noe.

 

Další časy vysílání a odkaz na videoarchiv naleznete na webu Televize Noe.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

mm-014-katerina-ryznarova-2 Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová mm-014-katerina-ryznarova-3 mm-014-jeden-darek-navic Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová

Horské klubání 2015

Ve dnech 10. – 12. 4. 2015 proběhne na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně setkání členů Misijních klubek. Akce je pořádaná každoročně jako poděkování dětem, které podporují celoročně misie svými aktivitami. Počítá se s účastí cca 121 účastníků z 16 Misijních klubek. Během pátečního a sobotního večera budou jednotlivá Klubka představovat svou činnost, poté je připraveno promítání filmů, předvádění scének a další misijní program. V sobotu dopoledne se děti rozdělené do skupinek sejdou ke společnému tvoření, soutěžení a hraní. V plánu je i vyrábění přáníček, perníčků a různých jiných výrobků pro misijní akce. Odpoledne Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a P. Jiří Šlégr představí z misijního pohledu Filipíny, které nedávno s týmem PMD navštívili a budou vyprávět své zážitky. Organizátoři akce věří, že společně strávený čas a slavení mše sv. budou pro účastníky povzbuzením a inspirací pro další misijní činnost.

Ohlasy na Misijní neděli 2014 z České republiky a ze zahraničí

Do oslav Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, společenství, Misijních klubek, jednotlivců i rodin. Zde Vám představujeme alespoň některé ohlasy, které pomohou přiblížit atmosféru toho světového dne misií:

Misijní klubko č. 178 „Veselá společnost“ ze Semil:

V neděli 19. října jsme spolu s celým světem oslavili Světový den modliteb za misie – Misijní neděli. V předvečer jsme se zapojili do vytvoření Misijního mostu modlitby, nedělní mši svatou děti obohatily obětním průvodem, ve kterém přinášely symboly jednotlivých světadílů a také dary za Semily a za celý svět spolu s vybranou sbírkou na misie a s obětními dary – chlebem a vínem. V Misijním jarmarku® před kostelem prodávaly děti bohatou nabídku podzimního zboží (jablečný mošt, džemy, šťávy, ořechy, šípky, bylinky), ale také napečené dobroty, drobnosti pro radost a misijní materiály. Na jarmarku se vybralo 10 380 Kč. Na webových stránkách www.vesela-spolecnost.webnode.cz najdete odkaz na fotogaleri.

Klára A. Svobodová, Benešov u Semil

Tišnov:

Ahoj, zvládli jsme Misijní neděli se slavnostním průvodem, s obětním průvodem s dary i Misijní jarmark®! Vybrali jsme asi 14,5 tis. Kč a děti měly v kasičce Klubka 1110 Kč. Tak to je naše radost, že se to vydařilo!!  A největší radost? Tentokrát nás pochválil manžel, že to bylo pěkné oživení, zajímal se dokonce, kolik se získalo. Úžasný posun od jara, kdy nechtěl o misiích nic slyšet… A byla pochvala od našich obou kněží, tak si toho vážím.

Újezd u Brna:

Ahoj, máme velkou radost. Na Misijním jarmarku® jsme vybrali 25 000 Kč, víc než dvojnásobek oproti loňsku. Vše se povedlo podle našich představ.

Vyškov:

„Já už se ve svém věku pro máloco nadchnu, ale tohle bylo opravdu nádherné.“ Řekl jeden 85 letý účastník kostýmovaného obětního průvodu na Misijní neděli.

„Tohle nebyl jen obyčejný průvod, to byl průvod srdcem.“ Reagoval na totéž jeden dospělý ministrant.

Kostýmované obětní průvody se rozšiřují do stále dalších obcí, kde dříve nic podobného neznali. Někteří kněží dostávali návrh na prožití Misijní neděle spolu s kalendáři.

Dolní Dobrouč:

Na Misijní neděli zavítal do dobroučské farnosti královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, jenž udělil 19 biřmovancům svátost biřmování v kostele sv. Mikuláše. Slavnostní bohoslužbu doprovodil liturgický tanec. S děvčaty ho připravila jedna z biřmovaných, Andy Matyášová. U příležitosti Světové misijní neděle jsme současně uspořádali Misijní koláč® , jehož výtěžek byl rekordních 12 070 Kč. Fotogalerii ze slavnosti lze prohlédnout na stránkách dobroučské farnosti.

Misijní klubko č. 71 z Brna:

Při bohoslužbě na Misijní neděli 19.10. proběhl v kostele sv. Augustina slib nových členů Misijního klubka CMcZŠ spojený s Misijním jarmarkem® a výstavou. V kostýmech, které reprezentovaly jednotlivé kontinenty, přinášely děti dary s prosbami za misie. Výtěžek Misijního jarmarku® byl 5200 Kč.

1617454_10202298238210983_4928697982699733632_o (2) 10603979_10202298254131381_7424173474846205037_o (2) 10733953_10202298295252409_6366196785412079471_o (2)

Facebook PMD:

Další bohaté informace naleznete na Facebooku PMD.

Audio:

Audio nahrávka kázání ze mše svaté na Misijní neděli, jejíž hlavním celebrantem byl P. Jiří Šlégr, je k dispozici zde.

Slovensko:

Na Slovensku se podle slov Národního ředitele PMD, P. Viktora Jakubova, také připojili k našemu Misijnímu mostu modlitby. Jsme si tedy blízko nejen hranicemi ale i misijní modlitbou.Co připravili na Misijní neděli, vidíte zde: http://misijnediela.sk

Papua-Nová Guinea:

Zdravím z Papuy-Nové Guiney. Děkuji za váš email týkající se „Misijního mostu modlitby“. Ano, zúčastnili jsme se tohoto řetězce (mostu) ve velkém počtu. Poslal jsem veškeré informace do všech diecézí, farností, kongregací, škol. Mám už několik zpráv, že mnoho rodin ve farnostech zorganizovalo v 9 hodin večer společné modlitby.

Např. v sobotu ráno jsem byl na stanici hluboko v buši, kde posledních šest měsíců neměli mši svatou. Po mši jsem požehnal mnoho svíček, které lidé pak večer použili k modlitbě růžence za misie církve. Zde u nás je měsíc říjen spojen s poutí se sochou Panny Marie. Lidé nesli sochu přes hory a řeky k onomu místu, nazýváme ho stanice Peter To Rot (první katechista – mučedník Papuy-Nové Guiney). Někteří z nich šli na celonoční vigilii. Jiní se vrátili do svých domovů v ještě hlubší buši, aby se modlili za misie církve. Já jsem se vrátil na hlavní stanici (další čtyři hodiny chůze v horách), abych se připravil na večerní vigilii. V devět hodin večer jsme začali (58 lidí + děti) svou vlastní vigilijní modlitbu růžence za misie po celém světě.

Skončili jsme kolem deseti hodin dopoledne (zde je už hluboký večer). S malými svíčkami v rukou se lidé přes hory obklopující farnost vraceli do svých domovů. Byl to hezký symbolický pohled. Příštího rána jsme slavnostně celebrovali Misijní neděli. Věřím, že podobných příběhů z jiných částí PNG je mnoho. Připojili jsme se tedy našimi malými modlitbami k vám a věříme, že radost z evangelia se dostane do všech částí světa. V modlitbě

P. Valentine Gryk, SVD, Národní ředitel PMD pro Papuu-Novou Guineu.

Uganda:

Rád jsem od vás dostal zprávu týkající se výše Misijního mostu modlitby. Také jsme si zvolili několik dnů a určili jsme týmy PMD pro děti s jejich animátory, aby se shromáždili ke společnému růženci v různých centrech. Je naší nadějí, že se toto vše koná díky Boží milosti. Minulou sobotu jsem se setkal s novým rektorem Semináře Sv. Pavla a on vyjádřil velkou vděčnost za vaše sponzorování. Všechen personál vám posílá srdečné pozdravy. Přejeme vám radostné slavení Světového dne misií.

P. Philip Balikudembe, Národní ředitel PMD v Ugandě

Středoafrická republika:

Velmi vám děkuji za informace o Misijní neděli 2014. Přeji vám radostné prožití Misijní neděle.

Sestra Josephine, Národní ředitelka PMD pro Středoafrickou republiku

Zambie:

Posílám pozdravy z Lusaky. Vím, že přípravy na Světovou Misijní neděli jsou v plném proudu. Na Fidest News jsem četl o úžasné akci, kterou jste podnikli pro přípravu Misijní neděle. Zrovna jsem sledoval video, které jste připravili. Zikomo kwambiri (Děkuji velmi). Gratuluji!. Vaše nadšení pro misie je opravdu životodárné a je pro nás výjimečnou zkušeností. Jsme na vás stále pyšní. Chválíme a oceňujeme, že vám záleží na potřebách církve. Nechť Bůh hojně žehná vaší starostlivé službě. Svěřujeme vás do péče Kristovy a jeho Blahoslavené Matky a ujišťujeme vás o našich modlitbách, tak jako my doufáme ve vaše.  S misijním pozdravem

Váš Otec Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD v Zambii

Itálie – Řím – Národní kancelář Papežského misijního díla šíření víry:

Posílám nejlepší pozdravy z Říma, kde také prožíváme misijní měsíc říjen. Blahopřeji k vaší iniciativě Misijní most modlitby. Ten samý večer 18.10. se Papežská misijní díla v Římě spolu s Univerzitou Urbaniana a Colleggio Urbano spojují a organizují procesí s misijním růžencem na Gannicolo Hill. V misijní jednotě a modlitbě

P.  Ryszard Szmydki OMI, Generální sekretář Díla šíření víry v Římě

Indie:

Když slavíme světovou Misijní neděli 2014, upřeme naši pozornost na poselství Sv. otce. Kéž všichni smysluplně oslavíte Světový den misií 2014. S úctou v Kristu

P. Peter Salew,  SDB

Další ohlasy nám posílejte na adresu PMD.