Velká podpora projektů PMDD putuje z České na Papuu-Novou Guineu

V pořadí osmnáctý ročník Farního charitativního jarmarku v České u Brna proběhl s velkým úspěchem ve dnech 24. – 25. 11. 2018. Výtěžek z prodeje ručně vyrobeného zboží a potravin letos dosáhl 136 138 Kč a podpoří projekty Papežského misijního díla dětí v diecézi Daru-Kiunga v Papui-Nové Guinei. Projekty jsou zaměřeny na zajištění vody pro školu v Noningri a péči o děti infikované nebo postižené HIV/AIDS – výdaje na jídlo, lékařské prohlídky, podpora výživy, oblečení, školné, učebnice, hračky, doprava a základní potřeby pro sirotky.

Tuto misijní akci organizuje neformální sdružení jarmarečníků z České a okolních obcí. V minulosti PMD z výtěžku podpořila převážně dětské vzdělávací a zdravotnické projekty například v Bangladéši, Keni, Filipínách a Tanzanii.

Program jarmarku obohatila v sobotu 24. 11. 2018 beseda s redaktorem Radia Proglas Filipem Breindlem o misijní cestě na Papuu-Novou Guineu, který tuto zemi navštívil s týmem papežských misií.

V sobotu se mohl každý připojit k 3. charitativnímu běhu pro vodu, jehož dobrovolné startovné, které bylo započítáno do celkového výtěžku jarmarku, přineslo částku 4 501 Kč. Běhu se zúčastnilo celkem 38 účastníků + 2 psi. 🙂

Letošní výtěžek 136 138 Kč je v historii jarmarků ve farnosti Česká rekordní částkou a svědčí o ochotě, obětavosti a otevřených srdcí všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu této akce!

Velké poděkování patří Jitce Baumannové, Báře Jordanové a celému týmu za organizaci jarmarku a skvělou spolupráci!