Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Papežské misijní dílo dětí slaví

19. květen je důležitým datem pro mladé misionáře po celém světě. V jistém smyslu představuje jejich „narozeniny“, protože v tento den před 181 lety bylo založeno Papežské misijní dílo dětí.
K této příležitosti připravila sestra Roberta Tremarelli, generální sekretář PMDD, video s přáním všem dětem a mladým misionářům.

Milí malí misionáři,

za několik málo dní oslavíme výročí založení Papežského misijního díla dětí. Tento rok navíc toto výročí připadá na slavnost Seslání Ducha Svatého, tak zvané Svatodušní svátky. V tento den si připomínáme obrovský, nejdůležitější a nejcennější dar vzkříšeného Pána Ježíše apoštolům, kterým je Duch Svatý. Je to dar i pro každého z nás.

Jako malí misionáři se zavazujete být přáteli Ježíše Krista, ale já vás zvu, abyste byli také přáteli Ducha Svatého, našeho velkého pomocníka a podporovatele. Ježíš je naším příkladem, který máme následovat každý den a toto nám je umožněno právě pouze s pomocí Ducha Svatého. Vyzývám vás všechny, abyste se k Němu obraceli každý den, protože On nám dokáže pomoci rozpálit / rozehřát naše srdce pravou misionářskou vášní. Přesně tou samou vášní, kterou hořelo srdce pana Charlese de Forbina Jansona, zakladatele Papežského misijního díla dětí.

Je to právě Duch Svatý, který nám může pomoci získat plody / ovoce Ducha svatého, kterými jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, sebeovládání, dobrota a tichost.

Je to On, kdo nám pomáhá utvářet a proměňovat naše srdce a životy podle evangelia, a mít stejné pocity jako Ježíš.

Přeji vám všem šťastnou oslavu misionářského svátku a děkuji vám, že jste přítomni a aktivní v celosvětové církvi.

Sr. Roberta Tremarelli, generální sekretář PMDD

V Římě 13. května 2024

 

 

Postní misijní kalendář pro děti 2024

Pro letošní postní dobu jsme pro děti opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář 2024.

Úkoly a výzvy mohou děti plnit od Popeleční středy (14. února) do neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března).

Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkoly upravit podle věku dítěte. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky malých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Úkoly lze rozšířit např. o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a přiblížit dětem symboly velikonoční doby. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiály:

Křížovou cestu za děti v misijních zemích

Křížovou cestu pro malé misionáře

Misijní růženec – brožurka

Dále materiály, které najdete v Misijním kinu, na Facebooku Papežských misijních děl, na Youtube missio a na Instagramu PMD

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie z plnění úkolů, které rádi zveřejníme na Facebooku PMD.

 Přejeme Boží pokoj a požehnání po celou postní čas!

 

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_cernobily

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_barevny

6. ledna – Světový misijní den dětí

6. leden je ve světě svátkem Papežského misijního díla dětí, svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Miliony dětí ve 120 zemích světa je aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

„Zjevení Páně je zvláštním způsobem svátkem dětských misionářů, tedy těch dětí a mladých lidí – je jich mnoho, v různých zemích světa –, kteří se věnují modlitbě a obětují své úspory, aby se evangelium mohlo ohlašovat těm, kteří ho neznají. Chci jim poděkovat – kluci a holky, děkuji vám! – a připomenout, že misie začíná křesťanským svědectvím v každodenním životě.“ (papež František)
Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Malí misionáři finančními příspěvky a modlitbami pomáhají chudým dětem podle hesla “Děti pomáhají dětem”!
Chceš i TY patřit do Papežského misijního díla dětí?
Přihlas se! Těšíme se na TEBE!
Děkujeme malým misionářům z Misijních klubek za jejich lásku k misiím, za jejich modlitby a solidaritu! Ať jim Bůh stále žehná!
Prosme Pannu Marii, ať se staneme Kristovými svědky tam, kde jsme, svým novým životem, proměněným Jeho láskou.

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších.

V době adventní se budeme připravovat na vánoční svátky a přát svým známým, spolupracovníkům, společenstvím radostné svátky a pokoj od Narozeného Ježíše.

I v dnešní době, kdy se hodně používají sociální sítě, jsou lidé vděčni za zaslaný pohled nebo dopis.

Aktivitou Papežských misijních děl Pohled pro misie chceme všechny, kdo mají misijního ducha a rádi malují či tvoří, povzbudit k malování pohlednic a přání a působit tak radost všem kolem sebe. Při této činnosti si uvědomíme, jak je důležité myslet na druhé a na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí.

Pohledem od nejmladších misionářů Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují v naší republice, seniory a  opuštěné. K pohlednicím můžete přidat i malý dárek např. z Katalogu misijních materiálů  nebo výrobkem z papíru nebo přírodnin ap.

Vánoční obrázek namalujte na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl a u svých diecézních ředitelů.

Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140 na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2022 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo přes 46.000,-  Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD v Hradci Králové 

 

 

 

Adventní misijní kalendář 2023

I pro letošní adventní dobu jsme pro Vás a Vaše děti připravili oblíbený Adventní misijní kalendář 2023. 
Začíná první adventní nedělí 3. prosince a provede malé misionáře adventním časem do 24. prosince.
Rodiče, prarodiče, katecheté, učitelé a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Kalendář připomene dětem i důležité svátky adventní doby, pomůže jim uvědomit si, jak je důležité umět obdarovávat, být laskavý a nemyslet jen na sebe a žít ve stálém spojení s Bohem skrze modlitbu.
K nedělím, označeným v kalendáři hvězdičkou, lze připojit i příslušná liturgická čtení a mluvit o nich s dětmi podle jejich věku. Záleží jen na Vás.
Děti zapojené v Papežském misijním díle dětí upozorní kalendář na jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v misiích a šetření Misijního bonbónku (finanční částky za týden v hodnotě jednoho bonbónku).

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře, který namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu a fotografie z plnění jednotlivých úkolů. Vylosované odměníme malým misijním dárkem.

Přejeme Vám radostný a požehnaný čas s Adventním misijním kalendářem!

Adventni_misijni_kalendar_web_cb

Adventni_misijni_kalendar_web_color

  

Oslavy Světového dne misií – Misijní neděle 2023

Oslavy Světového dne misií – Misijní neděle 2023

S církví na celém světě jsme oslavili již 97. Světový den misií, které připravuje Papežské misijní dílo šíření víry. Papež František ve svém Poselství k Světovému dni misií napsal: K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.”

V předvečer Misijní neděle se ve farnostech, v Misijních klubkách nebo v rodinách sešli věřící k Misijnímu mostu modlitby, který byl naplněný modlitbou misijního růžence za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě.

Malí misionáři z Papežského misijního díla dětí stavěli MOST (Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí), společně hráli a zpívali.

K oslavě Světového dne misií byly misijně vyzdobeny kostely, při slavnostní bohoslužbě připravovaly zvláště děti komentované obětní průvody, ve kterých přinášely dary misijního světa (ovoce, zelenina, chléb, …), prostředky pro zmírnění těžké situace lidí (léky, školní potřeby), povzbuzení ve víře (kříž, svíce, Bible), dárky pro radost (květiny, koláče, srdíčko s biblickým citátem) apod. Také se oblékly za představitele jednotlivých kontinentů.

Oslavy Misijní neděle doprovázely tradiční aktivity Papežských misijních děl jako jsou Misijní jarmarky, Misijní koláče či Misijní štrúdlování, které připravovaly celé farnosti nebo Misijní klubka.

Přinášíme Vám fotografie z diecézí Čech a Moravy, jak nám je zaslali zástupci farností, Misijních klubek, společenství či jednotlivců, které zachycují atmosféru oslav. Všechny Vámi zaslané fotografie jsou zveřejněny na Facebooku Papežských misijních děl

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojily do misijních oslav, za všechny modlitby, oběti a dary, které zajišťují kvalitní a systematickou pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa.

Nadšení pro misie je v naší misijní rodině nezbytné  a otvírá nám cestu k druhým lidem, abychom jim mohli ukazovat na misijní poslání církve.

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí

Drazí misionáři – drahé děti a mládeži, drazí rodiče, animátoři a přátelé!

19. května tohoto roku jsme oslavili 180. výročí založení Misijního díla dětí a mnozí z vás slaví toto významné a požehnané výročí ještě i v těchto dnech.

Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy a duchovní pastýř s velkým apoštolským srdcem, jej založil v roce 1843 poté, co se z dopisů od francouzského misionáře dozvěděl, že mnoho dětí v Číně umírá následkem hladu zanedbávání. V srdci pocítil hlubokou žízeň po jejich záchraně, a to nejen tělesné, ale i duchovní, protože Ježíš, Boží Syn, zemřel a byl vzkříšen ke spáse všech.

Při příležitosti tohoto výročí si chceme právě z jeho misionářské horlivosti vzít první důležité ponaučení: starost o spásu druhých. Vskutku, jako skuteční Ježíšovi učedníci se snažíme mít srdce podobná jeho srdci a nechceme bránit tomu, aby v nás nehořela touha po spáse všech. Právě proto vzniklo vaše nádherné misijní dílo, které i dnes, po 180 letech dynamické činnosti, učí velké množství dětí a mladých na celém světě, jak se stát učedníky – misionáři.

V tomto roce si připomínáme i 150. výročí narození zvláštního a vzácného člena Misijního díla dětí: svaté Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, která do něj vstoupila ve věku sedmi let. Dnes – 1. října – slavíme její liturgickou vzpomínku a právě od ní si chceme vzít druhé velké ponaučení: i přesto, že jsme ještě velmi mladí, můžeme svými modlitbami přispět k tomu, aby mohli všichni poznat a milovat Ježíše, a v tichosti pomáhat jiným jednat dobro. Jak nás učí svatá Terezie, modlitba je prvním misijním skutkem – dokáže zasáhnout každé místo na světě, všechny děti a mladé a každého misionáře. Proto vás zvu, abyste díky modlitbě rostli v přátelství s naším Spasitelem, v přátelství mezi vámi a všemi dětmi a mladými světa, a stali se tak šiřiteli míru.

Drahé děti a drahá mládež – drazí misionáři, chci vám ze srdce poděkovat, protože svou horlivostí nám všichni pomáháte, abychom se stali odvážnými svědky Evangelia a podělili se s ostatními nejen o materiální dobro, ale také o to, co je pro nás nejvzácnější – o naši víru. Chci také poděkovat vašim rodičům a animátorům, kteří vás doprovázejí a šíří tak charisma a spiritualitu Misijního díla dětí.

Jde o „papežské dílo“ – to znamená univerzální dílo – katolické církve a papeže, a proto vás považuji za své zvláštní spolupracovníky. Chtěl bych vám však připomenout, že toto označení znamená i další důležitý závazek: budovat mosty a vztahy podle příkladu samotného Krista. A k tomu vás také ze srdce vyzývám.

Pokračujte dále v misijní horlivosti v souladu s charismatem, které vám svěřil Mons. Charles de Forbin Janson, a v následování malé cesty svaté Terezie od Dítěte Ježíše s věrností vašemu heslu: „děti se modlí za děti, děti evangelizují děti, děti pomáhají dětem“.

Ať vás Pán žehná a ať vás neustále doprovází – a nezapomeňte se za mě modlit.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Řím, 1. října 2023

Příprava na Misijní neděli pro děti a dospělé

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2023, který je bude provázet misijním měsícem a přípravami na oslavu Světového dne misií  Misijní neděli 22. října!

Letošní téma Misijní neděle je z Lukášova evangelia: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35)
Kalendář Misijní říjen 2023 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté, vedoucí Misijních klubek a prarodiče mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevnéčernobílé verzi.

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

 

 

 

 

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlenísérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňována také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

Misijní most modlitby 2023 – 21. října

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí.

Papežská misijní díla zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 21. 10. 2023 večer, ideálně v 18 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?

Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.

Jak se na setkání připravit?

K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím sobotní modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?

Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito nápady:

· modlitba při světle svíček · zapálení svíčky při každém desátku růžence · zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou · přinášení květin · výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) · promítání videa k Misijní neděli · uspořádání přednášky · využití misijních triček

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?

· noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen.

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

  • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
  • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
  • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
  • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
  • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích)

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno.

Knížečku Misijní růženec si můžete objednat v našem Katalogu misijních materiálů zde

Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!

PŘÍMLUVY

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:

– Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše.
– Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
– Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
– Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
– Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
– Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli 2023 najdete zde

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2023 naleznete zde

Těšíme se na Vaše zprávy a fotografie z Misijního mostu modlitby u Vás ve farnostech, ve společenství nebo v rodinách!

Kontakt na Národní kancelář PMD v ČR 

 

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší  ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR

Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2023 v sobotu 7. 10. od 10 hodin.

Můžete se těšit na:

– pásmo o bl. Carlu Acutisovi

– promítání z misií s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta

– fotbalový turnaj o ceny

– hry pro všechny

– misijní tvoření

– oběd

– Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky

Setkání vyvrcholí v 15:00 mší se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí v kostele sv. Jana Křtitele.

Výtěžek setkání podpoří projekty PMD!

 

Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět do Národní kanceláře PMD, zda se setkání zúčastníte, nejlépe na email 

K slavnostnímu obřadu přijímání dětí do PMDD, potřebujeme jmenný seznam dětí!  Děkujeme!

 

Těšíme se na Vás!

TISK_Misijni_den_2023_A4