6. ledna – Světový misijní den dětí

6. leden je ve světě svátkem Papežského misijního díla dětí, svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Miliony dětí ve 120 zemích světa je aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

„Zjevení Páně je zvláštním způsobem svátkem dětských misionářů, tedy těch dětí a mladých lidí – je jich mnoho, v různých zemích světa –, kteří se věnují modlitbě a obětují své úspory, aby se evangelium mohlo ohlašovat těm, kteří ho neznají. Chci jim poděkovat – kluci a holky, děkuji vám! – a připomenout, že misie začíná křesťanským svědectvím v každodenním životě.“ (papež František)
Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Malí misionáři finančními příspěvky a modlitbami pomáhají chudým dětem podle hesla “Děti pomáhají dětem”!
Chceš i TY patřit do Papežského misijního díla dětí?
Přihlas se! Těšíme se na TEBE!
Děkujeme malým misionářům z Misijních klubek za jejich lásku k misiím, za jejich modlitby a solidaritu! Ať jim Bůh stále žehná!
Prosme Pannu Marii, ať se staneme Kristovými svědky tam, kde jsme, svým novým životem, proměněným Jeho láskou.