Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Misijní den 2015 v Chocni

Za krásného počasí se v sobotu 3. října 2015 ve farnosti Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly ČR (PMD) konal již pátý Misijní den. Byl určený nejen dětem z Misijních klubek, ale i dětem ostatním a dospělým, kteří se zajímají o misie, chtějí více poznat práci a činnost papežských misií a nějakým způsobem se zapojit do jejich aktivit nebo jen tak prožít krásný den plný radosti, překvapení, nových přátelství a modlitby. Připraven byl bohatý program v prostoru kostela sv. Františka Serafínského a v budově fary, farního dvora a zahrady.

Hned po úvodní písni na poděkování a po přivítání, kdy jsme se vzájemně pozdravili ze všech koutů nejen naší diecéze, ale i z Moravy, Slovenska a díky místnímu duchovnímu správci P. Bogdanu Ganczarkemu i z Polska, nám národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s kameramanem Martinem Rýznarem ukázali prostřednictvím fotografií a filmu život na Filipínách. Tuto zemi PMD podporují a oni ji s týmem PMD navštívili letos na jaře. Poutavé vyprávění děti nadchlo a vyprovokovalo k všelijakým otázkám. Program byl prokládán pohybovými písničkami, které doprovázela, stejně jako odpolední bohoslužbu, schola děvčat z Letohradu. Ještě před tím nás všechny P. Ganczarski naučil písničku Na jezeře velká bouře, která se stala hitem dne. Choceňské Misijní klubko nacvičilo vtipnou scénku O Sněhurce, proměna malých misionářů v trpaslíky byla dokonalá a určitě potěšila všechny věkové kategorie. Děti ukázaly, že se společně umí bavit, dokážou vedle svých povinností najít pro druhé čas a vymyslet i zábavu. Dopolední program v kostele končil společnou modlitbou za papeže Františka, za misionáře a všechny potřebné, a vzácnou návštěvou, kdy misionáři, zástupci všech kontinentů, přinesli poselství od papeže Františka. Byla to věta z jeho Poselství ke Světovému dni misií Chudé nikdy nenechávejme samotné.

V pravé poledne bylo na faře připraveno moc dobré občerstvení, aby se děti mohly v klidu nachystat na další program. Ke zhlédnutí zde byly misijní výstavy PMD a ve větší místnosti pak byly připravené výtvarné činnosti. Zde si děti vyráběly hudební nástroj, africký šperk nebo hračku a bylo vidět, že je to hodně baví. Na farní zahradě putovali misionáři přes Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku a zdolávali překážky, učili se různým dovednostem, vyzkoušeli si věci, ke kterým by se doma nedostali nebo si zahráli na pravé africké bubny. Na zahradě se tvořily i hloučky mládeže, která využila času ke sdílení, stejně tak dospělí, kteří s dětmi přijeli, aby si při kávě nebo čaji mohli říct, co mají na srdci. Všechny je pak dala dohromady na jedno místo, do prostoru amfiteátru vedle fary, kapela Smile Back z Letohradu na své koncertní vystoupení pro misie. Svým nadšením strhli ke zpěvu a tanci nejednoho z přítomných.

Závěr Misijního dne patřil mši svaté, při které proběhl slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Vznikla zde tři nová Misijní klubka a přes třicet dětí složilo svůj misijní slib. Nová Misijní klubka budou působit ve farnosti Dohalice, Jablonné nad Orlicí a Vysoké Mýto. Do stávajících Misijních klubek přibyli noví misionáři ve farnosti Choceň, Slatina nad Zdobnicí a Letohrad. Máme velkou radost, že se naše misijní rodina rozrůstá. Papež František říká: Misionář se nebojí žít evangelium. To také přejeme novým členům PMDD a vyprošujeme jim k tomu hodně sil.

DSC05358 DSC05349 DSC05370 DSC05376 DSC05382 DSC05387 DSC05392 DSC05395 DSC05397 DSC05408 DSC05410 DSC05417 DSC05422 DSC05431 DSC05438 DSC05447 DSC05476 DSC05488 DSC05510 DSC05518 DSC05519 DSC05480 DSC05522 DSC05535 DSC05543 DSC05545 DSC05531 DSC05549 DSC05345DSC05551

 

Kintuadi – a co s ním?

Kintuadi jsou kartičky pomoci. Děti je získávají od svých rodičů a vedoucích, pokud si něco odřeknout a hodnotu odřeknutého věnují na misie pro chudé děti. Z kartičky odtrhnou ústřižek, se zbytkem si hrají. Z ústřižků si lepí obrázky, soutěží s ostatními, kdo nasbírá více ústřižků… Zbytek kartičky s obrázkem a veršem slouží k výměně, jako záložka nebo při větším počtu ke hře:

 1. Kartičky položíme na stůl na ledabylou hromádku, ze dvou uděláme stříšku postavenou na hromádce. Hráč opatrně vytahuje volné karty, dokud stříška nespadne. Komu se podaří vytáhnout více karet z hromádky bez porušení stříšky?
 2. Každý hráč má přidělenu barvu. Kartičky své barvy postaví k delší hraně stolu tak, že je podepře kolíčkem na prádlo. Když všechny karty všech hráčů stojí na stole, hráči na protilehlé straně postupně foukají pingpongový míček tak, aby shodili soupeřovu kartičku. Čí kartička zůstane stát jako poslední?
 3. Kartičky jsou schovány v místnosti nebo terénu. Děti je hledají. Body pak získávají
 4. Podle počtu nalezených kartiček
 5. Podle součtu bodů na kartičkách (1 až 4 body)
 6. Kartičky jsou schovány v místnosti nebo terénu. Děti je mají najít, naučit se verš, doběhnout k zapisovateli na stanoviště a nadiktovat nebo pošeptat vedoucímu správné znění.
 7. Hráči jsou rozděleni alespoň do dvou družstev. Stojí v hodně natažených zástupech. Mezi vedlejšími hráči je několik metrů. První si přečte verš na kartičce a vytáhne si lístek s pokynem, jakým způsobem se dostat k dalšímu hráči. Naučí se tedy verš, podle pokynů např. doskáče po jedné noze k dalšímu hráči a řekne mu verš. Druhý hráč stejně předává třetímu, zatímco první už dostává další verš s instrukcemi. Které družstvo stihne předat za stejnou dobu více správných veršů?
 8. Vedoucí hry přečte verš, aniž by ukázal obrázek na kartičce. Účastníci malují ilustraci. Ze všech výtvorů pak uděláme koláž nebo nástěnku s původní kartičkou uprostřed.
 9. Kartičky rozložíme po stole. Hráči se otočí, vedoucí jednu schová. Která to byla?
 10. Hrajeme opačně než předchozí. Tajně karty přidáváme. Která přibyla?
 11. Hladové sytit. Děti přemísťují kartičky nasátím brčkem ze stolu na talířek.
 12. Vedoucí poskládá do řádku 10 libovolných kartiček, zatímco hráč sedí zády k němu. Když se otočí, má 20 vteřin na zapamatování správného pořadí. Kartičky se pak přikryjí šátkem a hráč se z další sady snaží dodržet viděné pořadí. Obě řady se pak porovnají.
 13. Jsou dvě sady karet. Jedna je nahodile rozložená na stole a ukrytá pod šátkem. Karty druhé sady jsou rovnoměrně rozdělené mezi hráče. Po odkrytí šátku mají hráči co nejrychleji položit své karty na stejnou kartu první sady. Komu se podaří nejrychleji zbavit karet?
 14. Hráči jsou rozděleni do družstev a štafetovitě vybíhají na vzdálenější místo. Zde hledají kartičku tak, aby na startu postupně skládali od jedné barvy nejdříve obrázek s jedním čtverečkem, pak se dvěma, třemi, čtyřmi, všechny stejné barvy. Vybere-li špatný, musí ho jít vrátit. Další hráč smí vyběhnout, až je předcházející v cíli. Kdo nasbírá více čtveřic?
 15. Ze svou stejných sad hrajeme klasické pexeso.
 16. Hrajeme klasické kvarteto. Např. „Po Jirkovi chci kartičku se čtyřmi žlutými čtverečky.“
 17. Skládá se jedna barva od jednoho čtverečku po čtyři, následuje jiná barva od čtyř čtverečků po jeden, opět od jednoho po čtyři atd.
 18. Každý hráč má na začátku dvě karty. Vedoucí hry otočí jednu kartu. Je-li na ní holčička, může přidat kartu hráč, který má také holčičku. Má-li hráč dvojici, holku a kluka, smí kartu položit také, zároveň může vyhlásit změnu na kluka. Nevyhlásí-li, další hráč smí položit buď opět dvojici nebo původní holku. Kdo nemá kartu, bere si z hromádky.
 19. Každý hráč má čtyři karty, zbytek je ve středu stolu na hromádce. Vedoucí obrátí jednu kartu. Kdo má sousední karty, vyloží je do řady. Kdo přidá poslední do čtyřky stejné barvy, bere ji a obrací další. Kdo nemá kartu, bere si z hromádky. Kdo získá nejvíce kompletních barev?
 20. Hraje se stejně, ale výsledkem není soubor jedné barvy, ale soubor jednoho znaku, např. pěti jedniček, pěti dvojek atd.
 21. Lodě. Na dvou magnetických tabulích jsou načrtnuta hrací pole 5×5 čtverečků. Do nich umístíme po pěti kartičkách. Protihráč hádá umístění lodě. K dobru má její hodnotu podle počtu barevných označení.
 22. Hromádka karet. Hráč jednu otočí a přečte. Kdo přiřadí verš na kartičce ke správnému přikázání v Desateru jako první, má bod.
 23. Převeď text obrázku do formy přikázání, např. Nebudeš lhát ve dne ani v noci. Vyberte nejvhodnější a nejvýstižnější větu. Její tvůrce dostává bod.
 24. Větné pole. Na tabuli napište základní verš z kartičky. Děti jej vyjadřují jinými slovy a píší okolo. Diskutujeme. Která vyjádření mají stejný význam?
 25. Vymysli krátký příběh s tématikou obrázku.
 26. Zdramatizujte příběh s tématikou obrázku.
 27. Účastníkům ukážeme pouze obrázek. Jaký text k obrázku vymyslí?
 28. Veršování. Přidej k původnímu veršíku další, soused přidá další atd.
 29. Větování. Karty jsou na hromádce. Hráč otočí jednu, přečte a přidá svou větu. Postupně vzniká příběh.
 30. Karty jsou na hromádce. Hráč otočí jednu, přečte a přidá větu, která jej první napadne v souvislosti s přečteným. Další hráč může pokračovat svou asociací na sousedovu výpověď, další reaguje opět na předcházející výpověď.
 31. Najdi v Bibli stejné slovo jako je na kartičce dříve než spoluhráči.

Misijní tábor v Nivnici

V srpnových dnech proběhl v Nivnici farní tábor, který byl věnovaný misiím, poznáváním svatých misionářů a jejich poselství do dnešní doby. Děti se více seznámily např. s patrony misií sv. Terezií z Lisieux a sv. Františkem Xaverským nebo se sv. Janem Boskem a sv. Kateřinou Sienskou. Jeden den byl věnován také Panně Marii Guadalupské.

Nivnický tábor navštívil také národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, který vyprávěl o papežských misií a o své cestě na Filipíny, ke které promítal dětem a přítomným farníkům fotografie a filmy z misií. Velkou radost udělal dětem putovní Misijní kříž, který s sebou do Nivnice přivezl. Papežským misijním dílům v ČR jej v r. 2000 věnoval sv. Jan Pavel II. Při společné modlitbě přečetl z poselství sv. Jana Pavla II. misionářům nového tisíciletí:

“Vyjděte nebojácně a statečně na cesty světa, tam, kam jste povoláni, stejně jako Maria vyšla na cestu do judských hor, aby navštívila Alžbětu. Vyjděte posíleni plností Ducha Utěšitele, abyste ukázali Cestu, Pravdu a Život, stejně jak to ukázala Matka Páně mudrcům přicházejícím z východu. Vyjděte obohaceni nadějí, přijímejte utrpení pro evangelium s písní nové naděje na rtech.”

Radostnou atmosféru tábora a mše svaté o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zachycují přiložené fotografie. Velký dík za srdečné přijetí patří místnímu duchovnímu správci otci Petru Martinkovi a vedoucím tábora Renatě Charvátové, Anně Gorošové a dalším! Ať je Bůh provází svým požehnáním v další misijní činnosti.

DSCN7886 DSCN7867 DSCN7878 DSCN7871 DSCN7875 DSCN7910 DSCN7897 DSCN7913 DSCN7921 DSCN7928 DSCN7937 DSCN7941 DSCN7949 DSCN7953 DSCN8032 DSCN8039 DSCN8030 DSCN8029 DSCN8036 DSCN8025