Nový misijní materiál – Příručka pro Misijní klubko

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů, připravených zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.

Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.

PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka – skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způsobem podporují misie.

Jak se zapojit do Misijního klubka? Vše o členství v Misijním klubku najdete zde

Praktický průvodce – PŘÍRUČKA MISIJNÍ KLUBKO slouží jako návod pro misijní práci s dětmi a je určen zájemcům o založení Misijního klubka, stejně jako vedoucím již založených Misijních klubek. Dozvíte se v něm všechny důležité kroky pro vedení misijní skupinky, včetně toho, jak si rozvrhnout rok a plánovat schůzky. Brožurka nabízí i spoustu praktických tipů, včetně informací o obřadu přijímání do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a hymny PMDD Pošli mě, půjdu já.

Prohlédnout a objednat si ji můžete zde