Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Missio magazín – březen 2017

Hostem Missio interview bude ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Společně probereme možnosti spolupráce v zahraničí i u nás a budeme se bavit o dobrovolnictví.
Dobrovolnickou činnost Papežského misijního díla dětí představí reportáže z pestrých aktivit Misijních klubek. Přečteme také došlou korespondenci ze Sýrie.
Dokumentární film Poklady misií nás zavede mezi seminaristy do Malawi, Ugandy, Bangladéše i naší země. Snímek představí činnost Papežského misijního díla svatého Petra Apoštola.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Sledujte nový Missio magazín v premiéře od 14. března na Televizi Noe.
Úterý      14.3. 20:00  PREMIÉRA
Pátek     17.3. 16:50
Sobota   18.3. 16:55
Neděle   19.3. 22:05
Pondělí  20.3. 08:40
Úterý      28.3. 12:45
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

Tomáš Velzel: Vánoční příběh Zrození Krále

Připravili jsme pro Vás vánoční dárek v podobě sešitku s názvem Zrození Krále, jehož autorem je výtvarník Tomáš Velzel. Ten v něm citlivě a srozumitelně vypráví dětem příběh o narození Krista a doprovází ho svými kresbami. Čtenáře vede k zamyšlení nad největším darem, který o Vánocích dostáváme a připomíná nám, že za něj máme stále děkovat a nemáme si tuto radostnou zprávu nechávat pro sebe. K tomu, jak naplňovat toto poselství a poslání misionáře, nám v příběhu dává jednoduchý návod papež František. 

Vánoční příběh Zrození Krále si můžete objednat i v tištěné podobě v Národní kanceláři PMD. Může se stát krásným vánočním dárkem.

 

vanocni_pribeh_web_stranka_01 vanocni_pribeh_web_stranka_02 vanocni_pribeh_web_stranka_03 vanocni_pribeh_web_stranka_04 vanocni_pribeh_web_stranka_05 vanocni_pribeh_web_stranka_06 vanocni_pribeh_web_stranka_07 vanocni_pribeh_web_stranka_08 vanocni_pribeh_web_stranka_09 vanocni_pribeh_web_stranka_10 vanocni_pribeh_web_stranka_11 vanocni_pribeh_web_stranka_12vanocni_pribeh_web

Missio magazín – prosinec 2016

V Missio interview přivítáme Bronislavu Halbrštátovou, která nám představí spoustu nápaditých výrobků z Misijního jarmarku. Uvidíme praktickou ukázku zdobení svící a mnoho další inspirace, jak obdarovat druhé i sebe.

V Praze navštívíme komunitu sester Paulínek, které přivítaly ve svém domě Misijní klubko z Pelhřimova. Dětem ukázaly přípravu misijních receptů. Provázet nás bude sestra Molly z Indie.

Přineseme informace o misijních aktivitách doma i ve světě a nebude chybět ani aktuální dopis od sestřiček z Filipín.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Prosincový Missio magazín má premiéru v úterý 6. 12. od 20 hodin na Televizi Noe.

 

Další časy vysílání a odkaz na videoarchiv naleznete na webu Televize Noe.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

mm-014-katerina-ryznarova-2 Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová mm-014-katerina-ryznarova-3 mm-014-jeden-darek-navic Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová

Jana Zehnalová: Farnost s Misijním klubkem ožívá | Missio interview


„Papežská misijní díla pomáhají rodičům s výchovou,“ říká katechetka a diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze Jana Zehnalová. Jaké má zkušenosti s misijní výchovou, odkud bere inspiraci a co ji oslovilo na Celostátním katechetickém kongresu v Třešti – o tom všem se s námi podělí v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou. Missio interview je součástí listopadového Missio magazínu na Televizi Noe, který je věnován Papežskému misijnímu dílu dětí.

Misijní stolní hra pro děti “Cesta misionáře”

Milé děti,

celý misijní měsíc říjen jste plnily úkoly z našeho kalendáře “Misijní říjen 2016”, provázely jste svou modlitbou práci misionářů a misionářek ve světě a službou druhým jste se stávaly podle evangelia těmi nejlepšími Kristovými svědky, jak nás k tomu vybízí papež František.
 
Za plnění úkolů říjnového kalendáře jsme pro Vás vytvořili odměnu v podobě stolní hry, kterou můžete hrát se svými kamarády, sourozenci, rodiči a s ostatními misionáři v Misijním klubku. Stačí, když si ji z našich stránek stáhnete, vytisknete a použijete hrací figurky z jakékoliv jiné deskové hry, kterou máte doma. Můžete si také vyrobit figurky vlastní, originální, z materiálu dle Vašich možností.
 
Přejeme Vám hodně radosti na cestě misionáře! 🙂
 
misionarka_cesta_new_dsc0523_dsc0530misijni-stolni-hra
 
 

6. Misijní kongres dětí v Nymburce

V sobotu 1. října 2016 probíhal v Nymburce 6. ročník Misijního kongresu, na který se sjelo několik set dětí z celé České republiky, aby se spojily ve svém misionářském úsilí a společně naplnily heslo: Celou zemi ať naplní Boží sláva. Kongresy pro malé misionáře se konají jednou za tři roky pokaždé v jiné diecézi, organizují je Papežská misijní díla a jsou vyvrcholením celoročních misijních aktivit dětí.

Byl zahájen mší svatou, kterou sloužil v kostele sv. Jiljí pražský biskup Karel Herbst. V jejím průběhu slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 16 nových členů. Ocenil, že děti z Misijních klubek si vybraly tu nejlepší cestu, jak Kristu sloužit, protože noví malí misionáři veřejně slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Otec biskup před tím v kázání připomněl, že je důležité dělit se o naději a svědčit o Pánu Ježíši, i když si myslíme, že se tím před většinou nevěřících můžeme shodit, protože On se k nám také přizná před svým Otcem. Spolu s ním sloužil mši sv. místní duchovní správce P. Jaroslav Krajl, národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a další kněží. Účastníky po mši pozdravil také starosta Nymburka Pavel Fojtík.

O hudební doprovod se postarala schola Missio pod vedením diecézní ředitelky v královéhradecké diecézi Bronislavy Halbrštátové, která svoje nadšení a radost přenesla na všechny malé i velké misionáře.

Po bohoslužbě následovalo divadelní představení, které si připravilo Misijní klubko z Brna.

V poledne pak začal stěžejní program akce. „Misionář nese Krista druhým, proto je hlavním úkolem dětí na tomto kongresu postavit kostel. Je to místo, kde se Kristus proměňuje a přichází na tento svět znovu a znovu,“ vysvětlila pražská diecézní ředitelka Papežských misijních děl sestra Angelika Pintířová, která setkání připravovala společně s farností Nymburk. Aby to děti dokázaly, musely spojit síly a vyvinout velké úsilí. Vydaly se na cestu Nymburkem za postavami pěti misionářů a prostřednictvím her inspirovaných skutky milosrdenství postupně odhalovaly, co vše v sobě ukrývá misijní poslání.

Čekalo na ně celkem 11 stanovišť – 5 katechetických a 6 akčních. Na každém z nich se děti něco dozvěděly a zároveň měly úkol, za jehož splnění dostaly kartičky Kintuadi. Ty pak mohly směnit u bankéře za speciální platidlo, kterým postupně přispívaly na stavbu kostela.

Záměrem bylo dětem ukázat, proč vůbec šel misionář do misií, proto se na katechetických stanovištích, připravených pražskou farností Sv. Ignáce, setkaly s aspekty křesťanství, jako je stvoření, modlitba, cesta, kříž a péče o člověka. Patronem každého z nich byl jeden misionář, který daný aspekt symbolizoval. Například téma Kříže bylo spojeno s Františkem Xaverským. Děti se tam dozvěděly, v čem je smrt na kříži jedinečná a co znamená život s Bohem. Na jiném stanovišti se zase setkaly s českým rodákem Samuelem Fritzem, který odjel na misie do Amazonie, a kromě zajímavostí z jeho života si mohly prohlédnout misijní kufr s předměty potřebnými na sloužení bohoslužby v cestovním vydání.

Vedle katechetických stanovišť na děti čekala i stanoviště akční, která připravila nymburská farnost ve spolupráci se skauty, hasiči, městskou policií, vojenskými kaplany, salesiány a sportovci. I tato stanoviště měla obrovský úspěch. Děti si mohly prohlédnout hasičskou stanici, vůz i speciální techniku. Některé měly štěstí, protože zažily opravdový výjezd hasičů k nehodě. Na stanovišti městské policie si vyzkoušely např. uspávání zaběhlých divočáků, u basketbalistů si zase ověřily svoji obratnost při hře s míčem. U vojenských kaplanů ošetřovaly zraněné, u salesiánů a skautů byly nadšené hrou „Napomínání hříšníků“ a “Skutky milosrdenství”. Dvanáctým neformálním stanovištěm se stala zmrzlinárna, kde se účastníci při náročném putování často občerstvovali.

Trasa vedla po nejcennějších památkách Nymburka a kongres se tak zcela přirozeně propojil se samotným životem města. Náhodní kolemjdoucí, turisté i cyklisté zvědavě nakukovali do jindy nepřístupných míst, jako byl např. kostel sv. Jana Nepomuckého, a někteří se také spontánně zapojili do aktivit jednotlivých stanovišť.

Vyvrcholením celé akce byla společná stavba kostela, na kterou bylo potřeba přispět 20 tisíci kartiček. Společnými silami se to nakonec podařilo. A protože se děti opravdu snažily, získaly dostatečné prostředky také na “zaplacení” oltáře a zvonu.

„Jedním z nejcennějších prvků nymburského Misijního kongresu dětí byl jeho ekumenický rozměr, přirozené prolnutí „věřícího“ a „nevěřícího“ světa a maximální podpora samotného města a místních lidí, za což bych chtěla poděkovat zejména Jiřímu Podruhovi, vedoucímu Misijního klubka z Nymburka, který se o toto jedinečně propojení zasloužil. Tento kongres tím měl i svůj vnitřní misijní rozměr, a já jej považuji za takové „malé dny víry v Nymburce“. Zapojilo se do něj spoustu lidí z ulice, kteří náhodně procházeli kolem a chtěli vědět, co se děje. Na organizaci se podílelo kolem stovky lidí, měli jsme úžasné zázemí na faře. Všichni se maximálně vydali, aby se společné dílo vydařilo,“ uzavírá sr. Angelika Pintířová.

Poděkování patří také asistentkám Národní kanceláře PMD Veronice Pavlů a Janě Drahovzalové Trojovské a všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli ke zdárnému průběhu kongresu. Jistě toto setkání přinese mnoho požehnání každému, kdo skrze papežské misie pomáhají těm nejpotřebnějším.

_dsc4525

_dsc4405img_3252 img_3251 _dsc4315 _dsc4302 161001-154318-misijni_kongres-mino_dsc04396 161001-163351-misijni_kongres-mino_dsc04546dscf5682 dscf5683 dscf5692 dscf5694 161001-114720-misijni_kongres-mino_dsc03972 161001-115339-misijni_kongres-mino_dsc03997 161001-122132-misijni_kongres-mino_dsc04033 161001-134959-misijni_kongres-mino_dsc04173 161001-135700-misijni_kongres-mino_dsc04205 161001-151025-misijni_kongres-mino_dsc04378

Misijní den 2016 v Chocni

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními díly uspořádaly v sobotu 24. září 2016 Misijní den, který se letos konal už pošesté. Na oblíbenou akci se sjely děti zejména z východočeských Misijních klubek (např. Choceň, Letohrad, Vamberk, Slatina nad Zdobnicí, Písečná, Šedivec, Dolní Dobrouč, Proseč, Hradec Králové, Dohalice, Trutnov, Vysoké Mýto, Rychnov nad Kněžnou, Luže…), ale několik Misijních klubek dorazilo také ze vzdálenějších koutů naší republiky, např. z Českých Budějovic nebo Kroměříže.

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková, a za PMD diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také jako moderátorka.

Po úvodní písničce vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát o misiích v Bangladéši. Do této země se vypravil letos v létě na pozvání biskupa z Mymensinghu Paula Ponena Kubiho, aby se zúčastnil slavnostního otevření školy v Katabari, jejíž postavení financovali výhradně čeští dárci. Součástí jeho přednášky bylo promítání fotografií a videí, kterými přiblížil běžný život i zvláštnosti této jihoasijské země. Na závěr si připravil ukázky typických předmětů, které si odsud přivezl – barevné šátky a ozdoby, ale také speciální čelenku, kterou nosí ten, jemuž je prokazována zvláštní úcta.

Po přednášce následovalo další zajímavé povídání Kateřiny a Martina Rýznarových o zákulisí natáčení Missio Interview. Tento pořad je součástí Misijního magazínu pravidelně vysílaného na TV Noe.

Dopolední program v kostele byl zakončen divadelní scénkou o Abrahámovi a Izákovi, kterou nacvičilo choceňské Misijní klubko.

Aktivní část Misijního dne se odehrávala především na farní zahradě, kde bylo pro děti připraveno misijní putování po pěti kontinentech, rukodělné tvoření i občerstvení. Děti si tak např. v „Austrálii“ či „Africe“ mohly vyzkoušet svoje fyzické dovednosti, v „Evropě“ a „Asii“ zase svůj um například při skládání vlajek nebo poznávání koření. V „Americe“ jim pomalovali tvář, stejně jako ji mají ozdobenou místní Indiáni. Výtvarná dílna nabízela tvořivé aktivity – zdobení látkových pytlíčků pro misijní růžence, magnetů a malých hudebních nástrojů – „klapaček.“

Pro všechny přítomné bylo připraveno také bohaté občerstvení a oběd, dokonce v bezlepkové variantě, za což patří všem choceňským hospodyňkám velký dík.

Zábavnou část měla na starosti mladá kapela Smile Back z Letohradu, která svými písničkami strhla většinu přítomných k tanci a po jejich koncertu následovala modlitba tancem sester Matyášových.

Misijní den byl zakončen slavnou mší svatou, jejíž součástí byl obřad přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji královéhradecký biskup Jan Vokál a hudebně doprovázela schola Missio z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí.

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark® společně s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2017 a také nedávno vydaná kniha pro děti Misionářka lásky – Vyprávění o Matce Tereze.

Výtěžek akce podpoří projekty PMD v Bangladéši.

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech.

Misijní den 2015 v Chocni

Za krásného počasí se v sobotu 3. října 2015 ve farnosti Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly ČR (PMD) konal již pátý Misijní den. Byl určený nejen dětem z Misijních klubek, ale i dětem ostatním a dospělým, kteří se zajímají o misie, chtějí více poznat práci a činnost papežských misií a nějakým způsobem se zapojit do jejich aktivit nebo jen tak prožít krásný den plný radosti, překvapení, nových přátelství a modlitby. Připraven byl bohatý program v prostoru kostela sv. Františka Serafínského a v budově fary, farního dvora a zahrady.

Hned po úvodní písni na poděkování a po přivítání, kdy jsme se vzájemně pozdravili ze všech koutů nejen naší diecéze, ale i z Moravy, Slovenska a díky místnímu duchovnímu správci P. Bogdanu Ganczarkemu i z Polska, nám národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s kameramanem Martinem Rýznarem ukázali prostřednictvím fotografií a filmu život na Filipínách. Tuto zemi PMD podporují a oni ji s týmem PMD navštívili letos na jaře. Poutavé vyprávění děti nadchlo a vyprovokovalo k všelijakým otázkám. Program byl prokládán pohybovými písničkami, které doprovázela, stejně jako odpolední bohoslužbu, schola děvčat z Letohradu. Ještě před tím nás všechny P. Ganczarski naučil písničku Na jezeře velká bouře, která se stala hitem dne. Choceňské Misijní klubko nacvičilo vtipnou scénku O Sněhurce, proměna malých misionářů v trpaslíky byla dokonalá a určitě potěšila všechny věkové kategorie. Děti ukázaly, že se společně umí bavit, dokážou vedle svých povinností najít pro druhé čas a vymyslet i zábavu. Dopolední program v kostele končil společnou modlitbou za papeže Františka, za misionáře a všechny potřebné, a vzácnou návštěvou, kdy misionáři, zástupci všech kontinentů, přinesli poselství od papeže Františka. Byla to věta z jeho Poselství ke Světovému dni misií Chudé nikdy nenechávejme samotné.

V pravé poledne bylo na faře připraveno moc dobré občerstvení, aby se děti mohly v klidu nachystat na další program. Ke zhlédnutí zde byly misijní výstavy PMD a ve větší místnosti pak byly připravené výtvarné činnosti. Zde si děti vyráběly hudební nástroj, africký šperk nebo hračku a bylo vidět, že je to hodně baví. Na farní zahradě putovali misionáři přes Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku a zdolávali překážky, učili se různým dovednostem, vyzkoušeli si věci, ke kterým by se doma nedostali nebo si zahráli na pravé africké bubny. Na zahradě se tvořily i hloučky mládeže, která využila času ke sdílení, stejně tak dospělí, kteří s dětmi přijeli, aby si při kávě nebo čaji mohli říct, co mají na srdci. Všechny je pak dala dohromady na jedno místo, do prostoru amfiteátru vedle fary, kapela Smile Back z Letohradu na své koncertní vystoupení pro misie. Svým nadšením strhli ke zpěvu a tanci nejednoho z přítomných.

Závěr Misijního dne patřil mši svaté, při které proběhl slavnostní obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Vznikla zde tři nová Misijní klubka a přes třicet dětí složilo svůj misijní slib. Nová Misijní klubka budou působit ve farnosti Dohalice, Jablonné nad Orlicí a Vysoké Mýto. Do stávajících Misijních klubek přibyli noví misionáři ve farnosti Choceň, Slatina nad Zdobnicí a Letohrad. Máme velkou radost, že se naše misijní rodina rozrůstá. Papež František říká: Misionář se nebojí žít evangelium. To také přejeme novým členům PMDD a vyprošujeme jim k tomu hodně sil.

DSC05358 DSC05349 DSC05370 DSC05376 DSC05382 DSC05387 DSC05392 DSC05395 DSC05397 DSC05408 DSC05410 DSC05417 DSC05422 DSC05431 DSC05438 DSC05447 DSC05476 DSC05488 DSC05510 DSC05518 DSC05519 DSC05480 DSC05522 DSC05535 DSC05543 DSC05545 DSC05531 DSC05549 DSC05345DSC05551

 

Kintuadi – a co s ním?

Kintuadi jsou kartičky pomoci. Děti je získávají od svých rodičů a vedoucích, pokud si něco odřeknout a hodnotu odřeknutého věnují na misie pro chudé děti. Z kartičky odtrhnou ústřižek, se zbytkem si hrají. Z ústřižků si lepí obrázky, soutěží s ostatními, kdo nasbírá více ústřižků… Zbytek kartičky s obrázkem a veršem slouží k výměně, jako záložka nebo při větším počtu ke hře:

 1. Kartičky položíme na stůl na ledabylou hromádku, ze dvou uděláme stříšku postavenou na hromádce. Hráč opatrně vytahuje volné karty, dokud stříška nespadne. Komu se podaří vytáhnout více karet z hromádky bez porušení stříšky?
 2. Každý hráč má přidělenu barvu. Kartičky své barvy postaví k delší hraně stolu tak, že je podepře kolíčkem na prádlo. Když všechny karty všech hráčů stojí na stole, hráči na protilehlé straně postupně foukají pingpongový míček tak, aby shodili soupeřovu kartičku. Čí kartička zůstane stát jako poslední?
 3. Kartičky jsou schovány v místnosti nebo terénu. Děti je hledají. Body pak získávají
 4. Podle počtu nalezených kartiček
 5. Podle součtu bodů na kartičkách (1 až 4 body)
 6. Kartičky jsou schovány v místnosti nebo terénu. Děti je mají najít, naučit se verš, doběhnout k zapisovateli na stanoviště a nadiktovat nebo pošeptat vedoucímu správné znění.
 7. Hráči jsou rozděleni alespoň do dvou družstev. Stojí v hodně natažených zástupech. Mezi vedlejšími hráči je několik metrů. První si přečte verš na kartičce a vytáhne si lístek s pokynem, jakým způsobem se dostat k dalšímu hráči. Naučí se tedy verš, podle pokynů např. doskáče po jedné noze k dalšímu hráči a řekne mu verš. Druhý hráč stejně předává třetímu, zatímco první už dostává další verš s instrukcemi. Které družstvo stihne předat za stejnou dobu více správných veršů?
 8. Vedoucí hry přečte verš, aniž by ukázal obrázek na kartičce. Účastníci malují ilustraci. Ze všech výtvorů pak uděláme koláž nebo nástěnku s původní kartičkou uprostřed.
 9. Kartičky rozložíme po stole. Hráči se otočí, vedoucí jednu schová. Která to byla?
 10. Hrajeme opačně než předchozí. Tajně karty přidáváme. Která přibyla?
 11. Hladové sytit. Děti přemísťují kartičky nasátím brčkem ze stolu na talířek.
 12. Vedoucí poskládá do řádku 10 libovolných kartiček, zatímco hráč sedí zády k němu. Když se otočí, má 20 vteřin na zapamatování správného pořadí. Kartičky se pak přikryjí šátkem a hráč se z další sady snaží dodržet viděné pořadí. Obě řady se pak porovnají.
 13. Jsou dvě sady karet. Jedna je nahodile rozložená na stole a ukrytá pod šátkem. Karty druhé sady jsou rovnoměrně rozdělené mezi hráče. Po odkrytí šátku mají hráči co nejrychleji položit své karty na stejnou kartu první sady. Komu se podaří nejrychleji zbavit karet?
 14. Hráči jsou rozděleni do družstev a štafetovitě vybíhají na vzdálenější místo. Zde hledají kartičku tak, aby na startu postupně skládali od jedné barvy nejdříve obrázek s jedním čtverečkem, pak se dvěma, třemi, čtyřmi, všechny stejné barvy. Vybere-li špatný, musí ho jít vrátit. Další hráč smí vyběhnout, až je předcházející v cíli. Kdo nasbírá více čtveřic?
 15. Ze svou stejných sad hrajeme klasické pexeso.
 16. Hrajeme klasické kvarteto. Např. „Po Jirkovi chci kartičku se čtyřmi žlutými čtverečky.“
 17. Skládá se jedna barva od jednoho čtverečku po čtyři, následuje jiná barva od čtyř čtverečků po jeden, opět od jednoho po čtyři atd.
 18. Každý hráč má na začátku dvě karty. Vedoucí hry otočí jednu kartu. Je-li na ní holčička, může přidat kartu hráč, který má také holčičku. Má-li hráč dvojici, holku a kluka, smí kartu položit také, zároveň může vyhlásit změnu na kluka. Nevyhlásí-li, další hráč smí položit buď opět dvojici nebo původní holku. Kdo nemá kartu, bere si z hromádky.
 19. Každý hráč má čtyři karty, zbytek je ve středu stolu na hromádce. Vedoucí obrátí jednu kartu. Kdo má sousední karty, vyloží je do řady. Kdo přidá poslední do čtyřky stejné barvy, bere ji a obrací další. Kdo nemá kartu, bere si z hromádky. Kdo získá nejvíce kompletních barev?
 20. Hraje se stejně, ale výsledkem není soubor jedné barvy, ale soubor jednoho znaku, např. pěti jedniček, pěti dvojek atd.
 21. Lodě. Na dvou magnetických tabulích jsou načrtnuta hrací pole 5×5 čtverečků. Do nich umístíme po pěti kartičkách. Protihráč hádá umístění lodě. K dobru má její hodnotu podle počtu barevných označení.
 22. Hromádka karet. Hráč jednu otočí a přečte. Kdo přiřadí verš na kartičce ke správnému přikázání v Desateru jako první, má bod.
 23. Převeď text obrázku do formy přikázání, např. Nebudeš lhát ve dne ani v noci. Vyberte nejvhodnější a nejvýstižnější větu. Její tvůrce dostává bod.
 24. Větné pole. Na tabuli napište základní verš z kartičky. Děti jej vyjadřují jinými slovy a píší okolo. Diskutujeme. Která vyjádření mají stejný význam?
 25. Vymysli krátký příběh s tématikou obrázku.
 26. Zdramatizujte příběh s tématikou obrázku.
 27. Účastníkům ukážeme pouze obrázek. Jaký text k obrázku vymyslí?
 28. Veršování. Přidej k původnímu veršíku další, soused přidá další atd.
 29. Větování. Karty jsou na hromádce. Hráč otočí jednu, přečte a přidá svou větu. Postupně vzniká příběh.
 30. Karty jsou na hromádce. Hráč otočí jednu, přečte a přidá větu, která jej první napadne v souvislosti s přečteným. Další hráč může pokračovat svou asociací na sousedovu výpověď, další reaguje opět na předcházející výpověď.
 31. Najdi v Bibli stejné slovo jako je na kartičce dříve než spoluhráči.

Misijní tábor v Nivnici

V srpnových dnech proběhl v Nivnici farní tábor, který byl věnovaný misiím, poznáváním svatých misionářů a jejich poselství do dnešní doby. Děti se více seznámily např. s patrony misií sv. Terezií z Lisieux a sv. Františkem Xaverským nebo se sv. Janem Boskem a sv. Kateřinou Sienskou. Jeden den byl věnován také Panně Marii Guadalupské.

Nivnický tábor navštívil také národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, který vyprávěl o papežských misií a o své cestě na Filipíny, ke které promítal dětem a přítomným farníkům fotografie a filmy z misií. Velkou radost udělal dětem putovní Misijní kříž, který s sebou do Nivnice přivezl. Papežským misijním dílům v ČR jej v r. 2000 věnoval sv. Jan Pavel II. Při společné modlitbě přečetl z poselství sv. Jana Pavla II. misionářům nového tisíciletí:

“Vyjděte nebojácně a statečně na cesty světa, tam, kam jste povoláni, stejně jako Maria vyšla na cestu do judských hor, aby navštívila Alžbětu. Vyjděte posíleni plností Ducha Utěšitele, abyste ukázali Cestu, Pravdu a Život, stejně jak to ukázala Matka Páně mudrcům přicházejícím z východu. Vyjděte obohaceni nadějí, přijímejte utrpení pro evangelium s písní nové naděje na rtech.”

Radostnou atmosféru tábora a mše svaté o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zachycují přiložené fotografie. Velký dík za srdečné přijetí patří místnímu duchovnímu správci otci Petru Martinkovi a vedoucím tábora Renatě Charvátové, Anně Gorošové a dalším! Ať je Bůh provází svým požehnáním v další misijní činnosti.

DSCN7886 DSCN7867 DSCN7878 DSCN7871 DSCN7875 DSCN7910 DSCN7897 DSCN7913 DSCN7921 DSCN7928 DSCN7937 DSCN7941 DSCN7949 DSCN7953 DSCN8032 DSCN8039 DSCN8030 DSCN8029 DSCN8036 DSCN8025