Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Misijní omalovánky Vymaluj si svět

Připravili jsme pro Vás misijní omalovánky nazvané “Vymaluj si svět”. Autorem je náš spolupracovník výtvarník Tomáš Velzel. 
Pro děti jsou omalovánky velmi oblíbenou zábavou, která jim zároveň napomáhá rozvíjet i celou řadu schopností a dovedností. Už ti nejmenší se touto formou učí poznávat barvy, a v případě misijních omalovánek rozdíly mezi jednotlivými světadíly a jejich obyvateli. Rodiče, katecheté či vedoucí Misijních klubek mohou dětem vyprávět o životě v daných kontinentech a ukázat jim fotografie nebo i videa, která nabízíme na našem webu nebo v misijním kině zde.

Omalovánky s misijní tematikou tvoří 10 kreseb formátu A4 a objednat si je můžete v našem Katalogu misijních materiálů  zde.

Přejeme Vám pěkné dny s krásně barevným světem! 🙂

Adventní misijní kalendář 2017

Přinášíme Vám oblíbený Adventní misijní kalendář 2017, který provede Vaše děti adventní dobou, aby se pomocí úkolů co nejlépe připravily na Vánoce. Letošní advent začíná 3. prosince a na poslední neděli adventní připadá datum 24. prosince, kdy budeme už ve večerních hodinách slavit Narození Ježíše Krista. 

Rodiče, prarodiče, katecheté nebo vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem připomene kalendář i důležité svátky adventní doby a pomůže jim připravit vánoční misijní dárek.

Autorem obrázků je Tomáš Velzel, autorkou úkolů Bronislava Halbrštátová.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostnou cestu do Betléma s Adventním misijním kalendářem!

 

Den Papežského misijního díla dětí

1. červen je svátkem všech dětí. U nás si tento den připomínáme také Papežské misijní dílo dětí. U jeho zrodu stál francouzský biskup, který misijně působil v Severní Americe. Když v roce 1839 přijel do New Yorku, překvapilo ho, co viděl, a tak o mladém americkém národě poznamenal: Je to ještě dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem…

Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření díla sdružujícího děti pomáhající jiným dětem. Jedinou podmínkou členů byla krátká denní modlitba za misie  a maličká finanční oběť pro chudé děti.  Myšlenka přinášet dětem v misijních oblastech fyzickou i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet lásku k jiným,  velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, ale také belgický královský pár, který k tomuto hnutí připojil i svoje děti.  A tak se zrodilo Papežské misijní dílo dětí, které dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.  

I v naší republice se rok od roku rozrůstají řady členů Papežského misijního díla dětí, které se sdružují v Misijních klubkách. 

A tyto děti naplňují svým životem heslo Děti pomáhají dětem. Staví přes celý svět MOST, modlitbou, obětí, službou a tvořivostí a my dospělí jim na této cestě máme pomáhat.  

Papež František v jedné své promluvě řekl:  „Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha.“

Den Papežského misijního díla dětí je svátek dětí, kteří svými modlitbami a oběťmi pomáhají potřebným vrstevníkům, a tak se stávají misionáři a svědky bratrství a sdílení. Oslavme tento den radostně a poděkujme dětem za jejich celoroční úsilí. Povzbuďme je k další činnosti a rozdávání toho nejcennějšího daru, který nám Bůh dal, evangelia, radostné zprávy o Kristu.  

 

Den Papežského misijního díla dětí vyjadřuje aktivní místo dětí a mládeže v evangelizační misi církve, přiměřeně jejich věku a životního stylu. Letošní téma Světového misijního dne dětí zní “Z celého srdce”.

Na 1. červen máme možnost připravit zajímavý a pestrý program, do kterého se kromě dětí zapojených v Misijním klubku či jiných aktivitách PMDD mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.

Připravme pro děti Den PMDD plný radosti, ať v něm zazní Hymna Papežského misijního díla dětí, děti si oblečou misijní šátky a trička, zahrají si hry a soutěže. Můžete jim pustit misijní film a společně v modlitbě poděkovat za společenství, které tvoří se všemi dětmi na světě. Povzbuďte je, ať se dál jako opravdoví misionáři zapojují do pomoci všem lidem, zejména chudým, a jsou odvážnými hlasateli evangelia. 

A co řekl papež František nedávno Malým sestrám misionářkám milosrdné lásky, platí i pro misionáře v papežských misiích:

“Ukazujte všem krásu Boží lásky, která se vyjevuje na Kristově milosrdné tváři. Touto krásou naplňujte srdce všech lidí, které potkáváte. Kéž je vaší misionářskou metodou setkání, dialog a doprovázení. Nedejte si ukrást radost z evangelizace.“

“Vyzpívejte Boží lásku ke každému stvoření. Ohlašujte mužům a ženám dneška, že Bůh je láska a může naplnit smyslem srdce každého člověka, který Jej hledá a dovolí mu, aby se s Ním setkal.“

 

 

Missio magazín – březen 2017

Hostem Missio interview bude ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Společně probereme možnosti spolupráce v zahraničí i u nás a budeme se bavit o dobrovolnictví.
Dobrovolnickou činnost Papežského misijního díla dětí představí reportáže z pestrých aktivit Misijních klubek. Přečteme také došlou korespondenci ze Sýrie.
Dokumentární film Poklady misií nás zavede mezi seminaristy do Malawi, Ugandy, Bangladéše i naší země. Snímek představí činnost Papežského misijního díla svatého Petra Apoštola.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
 
Sledujte nový Missio magazín v premiéře od 14. března na Televizi Noe.
Úterý      14.3. 20:00  PREMIÉRA
Pátek     17.3. 16:50
Sobota   18.3. 16:55
Neděle   19.3. 22:05
Pondělí  20.3. 08:40
Úterý      28.3. 12:45
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!
 

Tomáš Velzel: Vánoční příběh Zrození Krále

Připravili jsme pro Vás vánoční dárek v podobě sešitku s názvem Zrození Krále, jehož autorem je výtvarník Tomáš Velzel. Ten v něm citlivě a srozumitelně vypráví dětem příběh o narození Krista a doprovází ho svými kresbami. Čtenáře vede k zamyšlení nad největším darem, který o Vánocích dostáváme a připomíná nám, že za něj máme stále děkovat a nemáme si tuto radostnou zprávu nechávat pro sebe. K tomu, jak naplňovat toto poselství a poslání misionáře, nám v příběhu dává jednoduchý návod papež František. 

Vánoční příběh Zrození Krále si můžete objednat i v tištěné podobě v Národní kanceláři PMD. Může se stát krásným vánočním dárkem.

 

vanocni_pribeh_web_stranka_01 vanocni_pribeh_web_stranka_02 vanocni_pribeh_web_stranka_03 vanocni_pribeh_web_stranka_04 vanocni_pribeh_web_stranka_05 vanocni_pribeh_web_stranka_06 vanocni_pribeh_web_stranka_07 vanocni_pribeh_web_stranka_08 vanocni_pribeh_web_stranka_09 vanocni_pribeh_web_stranka_10 vanocni_pribeh_web_stranka_11 vanocni_pribeh_web_stranka_12vanocni_pribeh_web

Missio magazín – prosinec 2016

V Missio interview přivítáme Bronislavu Halbrštátovou, která nám představí spoustu nápaditých výrobků z Misijního jarmarku. Uvidíme praktickou ukázku zdobení svící a mnoho další inspirace, jak obdarovat druhé i sebe.

V Praze navštívíme komunitu sester Paulínek, které přivítaly ve svém domě Misijní klubko z Pelhřimova. Dětem ukázaly přípravu misijních receptů. Provázet nás bude sestra Molly z Indie.

Přineseme informace o misijních aktivitách doma i ve světě a nebude chybět ani aktuální dopis od sestřiček z Filipín.

Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Prosincový Missio magazín má premiéru v úterý 6. 12. od 20 hodin na Televizi Noe.

 

Další časy vysílání a odkaz na videoarchiv naleznete na webu Televize Noe.

 

Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

mm-014-katerina-ryznarova-2 Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová mm-014-katerina-ryznarova-3 mm-014-jeden-darek-navic Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Vaření u Paulínek – Misijní klubko z Pelhřimova Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová Natáčení Missio interview – Bronislava Halbrštátová

Jana Zehnalová: Farnost s Misijním klubkem ožívá | Missio interview


„Papežská misijní díla pomáhají rodičům s výchovou,“ říká katechetka a diecézní ředitelka Papežských misijních děl brněnské diecéze Jana Zehnalová. Jaké má zkušenosti s misijní výchovou, odkud bere inspiraci a co ji oslovilo na Celostátním katechetickém kongresu v Třešti – o tom všem se s námi podělí v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou. Missio interview je součástí listopadového Missio magazínu na Televizi Noe, který je věnován Papežskému misijnímu dílu dětí.

Misijní stolní hra pro děti “Cesta misionáře”

Milé děti,

celý misijní měsíc říjen jste plnily úkoly z našeho kalendáře “Misijní říjen 2016”, provázely jste svou modlitbou práci misionářů a misionářek ve světě a službou druhým jste se stávaly podle evangelia těmi nejlepšími Kristovými svědky, jak nás k tomu vybízí papež František.
 
Za plnění úkolů říjnového kalendáře jsme pro Vás vytvořili odměnu v podobě stolní hry, kterou můžete hrát se svými kamarády, sourozenci, rodiči a s ostatními misionáři v Misijním klubku. Stačí, když si ji z našich stránek stáhnete, vytisknete a použijete hrací figurky z jakékoliv jiné deskové hry, kterou máte doma. Můžete si také vyrobit figurky vlastní, originální, z materiálu dle Vašich možností.
 
Přejeme Vám hodně radosti na cestě misionáře! 🙂
 
misionarka_cesta_new_dsc0523_dsc0530misijni-stolni-hra
 
 

6. Misijní kongres dětí v Nymburce

V sobotu 1. října 2016 probíhal v Nymburce 6. ročník Misijního kongresu, na který se sjelo několik set dětí z celé České republiky, aby se spojily ve svém misionářském úsilí a společně naplnily heslo: Celou zemi ať naplní Boží sláva. Kongresy pro malé misionáře se konají jednou za tři roky pokaždé v jiné diecézi, organizují je Papežská misijní díla a jsou vyvrcholením celoročních misijních aktivit dětí.

Byl zahájen mší svatou, kterou sloužil v kostele sv. Jiljí pražský biskup Karel Herbst. V jejím průběhu slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 16 nových členů. Ocenil, že děti z Misijních klubek si vybraly tu nejlepší cestu, jak Kristu sloužit, protože noví malí misionáři veřejně slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Otec biskup před tím v kázání připomněl, že je důležité dělit se o naději a svědčit o Pánu Ježíši, i když si myslíme, že se tím před většinou nevěřících můžeme shodit, protože On se k nám také přizná před svým Otcem. Spolu s ním sloužil mši sv. místní duchovní správce P. Jaroslav Krajl, národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a další kněží. Účastníky po mši pozdravil také starosta Nymburka Pavel Fojtík.

O hudební doprovod se postarala schola Missio pod vedením diecézní ředitelky v královéhradecké diecézi Bronislavy Halbrštátové, která svoje nadšení a radost přenesla na všechny malé i velké misionáře.

Po bohoslužbě následovalo divadelní představení, které si připravilo Misijní klubko z Brna.

V poledne pak začal stěžejní program akce. „Misionář nese Krista druhým, proto je hlavním úkolem dětí na tomto kongresu postavit kostel. Je to místo, kde se Kristus proměňuje a přichází na tento svět znovu a znovu,“ vysvětlila pražská diecézní ředitelka Papežských misijních děl sestra Angelika Pintířová, která setkání připravovala společně s farností Nymburk. Aby to děti dokázaly, musely spojit síly a vyvinout velké úsilí. Vydaly se na cestu Nymburkem za postavami pěti misionářů a prostřednictvím her inspirovaných skutky milosrdenství postupně odhalovaly, co vše v sobě ukrývá misijní poslání.

Čekalo na ně celkem 11 stanovišť – 5 katechetických a 6 akčních. Na každém z nich se děti něco dozvěděly a zároveň měly úkol, za jehož splnění dostaly kartičky Kintuadi. Ty pak mohly směnit u bankéře za speciální platidlo, kterým postupně přispívaly na stavbu kostela.

Záměrem bylo dětem ukázat, proč vůbec šel misionář do misií, proto se na katechetických stanovištích, připravených pražskou farností Sv. Ignáce, setkaly s aspekty křesťanství, jako je stvoření, modlitba, cesta, kříž a péče o člověka. Patronem každého z nich byl jeden misionář, který daný aspekt symbolizoval. Například téma Kříže bylo spojeno s Františkem Xaverským. Děti se tam dozvěděly, v čem je smrt na kříži jedinečná a co znamená život s Bohem. Na jiném stanovišti se zase setkaly s českým rodákem Samuelem Fritzem, který odjel na misie do Amazonie, a kromě zajímavostí z jeho života si mohly prohlédnout misijní kufr s předměty potřebnými na sloužení bohoslužby v cestovním vydání.

Vedle katechetických stanovišť na děti čekala i stanoviště akční, která připravila nymburská farnost ve spolupráci se skauty, hasiči, městskou policií, vojenskými kaplany, salesiány a sportovci. I tato stanoviště měla obrovský úspěch. Děti si mohly prohlédnout hasičskou stanici, vůz i speciální techniku. Některé měly štěstí, protože zažily opravdový výjezd hasičů k nehodě. Na stanovišti městské policie si vyzkoušely např. uspávání zaběhlých divočáků, u basketbalistů si zase ověřily svoji obratnost při hře s míčem. U vojenských kaplanů ošetřovaly zraněné, u salesiánů a skautů byly nadšené hrou „Napomínání hříšníků“ a “Skutky milosrdenství”. Dvanáctým neformálním stanovištěm se stala zmrzlinárna, kde se účastníci při náročném putování často občerstvovali.

Trasa vedla po nejcennějších památkách Nymburka a kongres se tak zcela přirozeně propojil se samotným životem města. Náhodní kolemjdoucí, turisté i cyklisté zvědavě nakukovali do jindy nepřístupných míst, jako byl např. kostel sv. Jana Nepomuckého, a někteří se také spontánně zapojili do aktivit jednotlivých stanovišť.

Vyvrcholením celé akce byla společná stavba kostela, na kterou bylo potřeba přispět 20 tisíci kartiček. Společnými silami se to nakonec podařilo. A protože se děti opravdu snažily, získaly dostatečné prostředky také na “zaplacení” oltáře a zvonu.

„Jedním z nejcennějších prvků nymburského Misijního kongresu dětí byl jeho ekumenický rozměr, přirozené prolnutí „věřícího“ a „nevěřícího“ světa a maximální podpora samotného města a místních lidí, za což bych chtěla poděkovat zejména Jiřímu Podruhovi, vedoucímu Misijního klubka z Nymburka, který se o toto jedinečně propojení zasloužil. Tento kongres tím měl i svůj vnitřní misijní rozměr, a já jej považuji za takové „malé dny víry v Nymburce“. Zapojilo se do něj spoustu lidí z ulice, kteří náhodně procházeli kolem a chtěli vědět, co se děje. Na organizaci se podílelo kolem stovky lidí, měli jsme úžasné zázemí na faře. Všichni se maximálně vydali, aby se společné dílo vydařilo,“ uzavírá sr. Angelika Pintířová.

Poděkování patří také asistentkám Národní kanceláře PMD Veronice Pavlů a Janě Drahovzalové Trojovské a všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli ke zdárnému průběhu kongresu. Jistě toto setkání přinese mnoho požehnání každému, kdo skrze papežské misie pomáhají těm nejpotřebnějším.

_dsc4525

_dsc4405img_3252 img_3251 _dsc4315 _dsc4302 161001-154318-misijni_kongres-mino_dsc04396 161001-163351-misijni_kongres-mino_dsc04546dscf5682 dscf5683 dscf5692 dscf5694 161001-114720-misijni_kongres-mino_dsc03972 161001-115339-misijni_kongres-mino_dsc03997 161001-122132-misijni_kongres-mino_dsc04033 161001-134959-misijni_kongres-mino_dsc04173 161001-135700-misijni_kongres-mino_dsc04205 161001-151025-misijni_kongres-mino_dsc04378

Misijní den 2016 v Chocni

Římskokatolická farnost v Chocni společně s Papežskými misijními díly uspořádaly v sobotu 24. září 2016 Misijní den, který se letos konal už pošesté. Na oblíbenou akci se sjely děti zejména z východočeských Misijních klubek (např. Choceň, Letohrad, Vamberk, Slatina nad Zdobnicí, Písečná, Šedivec, Dolní Dobrouč, Proseč, Hradec Králové, Dohalice, Trutnov, Vysoké Mýto, Rychnov nad Kněžnou, Luže…), ale několik Misijních klubek dorazilo také ze vzdálenějších koutů naší republiky, např. z Českých Budějovic nebo Kroměříže.

Misijní den zahájil v kostele sv. Františka Serafínského za choceňskou farnost P. Bogdan Ganczarski a Martina Krsková, a za PMD diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová, která celým dnem provázela také jako moderátorka.

Po úvodní písničce vyprávěl národní ředitel PMD Leoš Halbrštát o misiích v Bangladéši. Do této země se vypravil letos v létě na pozvání biskupa z Mymensinghu Paula Ponena Kubiho, aby se zúčastnil slavnostního otevření školy v Katabari, jejíž postavení financovali výhradně čeští dárci. Součástí jeho přednášky bylo promítání fotografií a videí, kterými přiblížil běžný život i zvláštnosti této jihoasijské země. Na závěr si připravil ukázky typických předmětů, které si odsud přivezl – barevné šátky a ozdoby, ale také speciální čelenku, kterou nosí ten, jemuž je prokazována zvláštní úcta.

Po přednášce následovalo další zajímavé povídání Kateřiny a Martina Rýznarových o zákulisí natáčení Missio Interview. Tento pořad je součástí Misijního magazínu pravidelně vysílaného na TV Noe.

Dopolední program v kostele byl zakončen divadelní scénkou o Abrahámovi a Izákovi, kterou nacvičilo choceňské Misijní klubko.

Aktivní část Misijního dne se odehrávala především na farní zahradě, kde bylo pro děti připraveno misijní putování po pěti kontinentech, rukodělné tvoření i občerstvení. Děti si tak např. v „Austrálii“ či „Africe“ mohly vyzkoušet svoje fyzické dovednosti, v „Evropě“ a „Asii“ zase svůj um například při skládání vlajek nebo poznávání koření. V „Americe“ jim pomalovali tvář, stejně jako ji mají ozdobenou místní Indiáni. Výtvarná dílna nabízela tvořivé aktivity – zdobení látkových pytlíčků pro misijní růžence, magnetů a malých hudebních nástrojů – „klapaček.“

Pro všechny přítomné bylo připraveno také bohaté občerstvení a oběd, dokonce v bezlepkové variantě, za což patří všem choceňským hospodyňkám velký dík.

Zábavnou část měla na starosti mladá kapela Smile Back z Letohradu, která svými písničkami strhla většinu přítomných k tanci a po jejich koncertu následovala modlitba tancem sester Matyášových.

Misijní den byl zakončen slavnou mší svatou, jejíž součástí byl obřad přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí. Celebroval ji královéhradecký biskup Jan Vokál a hudebně doprovázela schola Missio z Letohradu a okolí. Malí misionáři slíbili, že budou s odvahou a radostí svým životem hlásat evangelium a každý den v modlitbě prosit za chudé děti v misiích. Slavnostní slib zakončila Hymna Papežského misijního díla dětí.

Po celou dobu setkání probíhal v kostele Misijní jarmark® společně s nabídkou misijních materiálů, mezi nimiž byl i nový Misijní kalendář 2017 a také nedávno vydaná kniha pro děti Misionářka lásky – Vyprávění o Matce Tereze.

Výtěžek akce podpoří projekty PMD v Bangladéši.

Celý den naplňovala radost, kterou se mají podle papeže Františka všichni misionáři vyznačovat. Děti i dospělí zde našli spoustu inspirace a povzbuzení pro misijní činnost ve svých farnostech.