Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2021

Blíží se čas, kdy budeme posílat vánoční pohlednice, radovat se z Ježíšova narození a z Boží lásky k lidem. Budeme přát druhým pokoj a požehnání a přinášet jim prostřednictvím pohlednice krásu Vánoc.

Namalujte proto s dětmi hezký originální vánoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl, u svých diecézních ředitelů nebo v Katalogu misijních materiálů zde. Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2020 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo 34.215,-  Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde.