Příspěvky se štítkem Pohled pro misie

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších.

V době adventní se budeme připravovat na vánoční svátky a přát svým známým, spolupracovníkům, společenstvím radostné svátky a pokoj od Narozeného Ježíše.

I v dnešní době, kdy se hodně používají sociální sítě, jsou lidé vděčni za zaslaný pohled nebo dopis.

Aktivitou Papežských misijních děl Pohled pro misie chceme všechny, kdo mají misijního ducha a rádi malují či tvoří, povzbudit k malování pohlednic a přání a působit tak radost všem kolem sebe. Při této činnosti si uvědomíme, jak je důležité myslet na druhé a na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí.

Pohledem od nejmladších misionářů Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují v naší republice, seniory a  opuštěné. K pohlednicím můžete přidat i malý dárek např. z Katalogu misijních materiálů  nebo výrobkem z papíru nebo přírodnin ap.

Vánoční obrázek namalujte na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl a u svých diecézních ředitelů.

Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140 na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2022 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo přes 46.000,-  Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD v Hradci Králové 

 

 

 

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2021

Blíží se čas, kdy budeme posílat vánoční pohlednice, radovat se z Ježíšova narození a z Boží lásky k lidem. Budeme přát druhým pokoj a požehnání a přinášet jim prostřednictvím pohlednice krásu Vánoc.

Namalujte proto s dětmi hezký originální vánoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl, u svých diecézních ředitelů nebo v Katalogu misijních materiálů zde. Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2020 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo 34.215,-  Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde.

Uspořádejte velikonoční Pohled pro misie

Blíží se čas, kdy budeme posílat velikonoční pohlednice, vyjadřovat vděčnost za Kristovu oběť a radost ze Zmrtvýchvstání. Budeme přát druhým požehnání a přinášet jim prostřednictvím pohlednice radost a krásu Velikonoc. 

Namalujte proto s dětmi hezký originální velikonoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři PMD nebo v Katalogu misijních materiálů. Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2016 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo 103 690 Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde