Vánoční misijní omalovánky – misijní betlém

Začal čas adventního očekávání a příprav na Vánoce.
V letošním adventu si mohou děti k Adventnímu misijnímu kalendáři, k šetření Misijního bonbónku a k organizaci Jednoho dárku navíc připravit misijní betlém. Připravili jsme pro Vás Vánoční misijní omalovánky.
Vytiskněte si jednotlivé obrázky postaviček a Svaté rodiny, nejlépe na tvrdší papír. Připravte si podložku pro Betlém, kam budou figurky přibývat. Podle možností v rodině nebo na Misijním klubku vybarvujte jednotlivé postavičky představující děti ze všech kontinentů a popovídejte si o životě dětí v misiích. Nakonec můžete nakreslit betlémskou hvězdu podle své fantazie.
Vybarvený Betlém si můžete vystavit doma, vyrobit ho pro někoho blízkého nebo ho dát v kostele s pokladničkou pro dary na Jeden dárek navíc. O tomto projektu, který pomáhá postiženým dětem na Papui Nové Guinei se dočtete zde
A k čemu nás vybízí papež František?
“V den Narození Páně se zastavte v modlitbě a s úžasem pastýřů hleďte na Jezulátko, jež přišlo na svět, aby přineslo Boží lásku, která činí všechny věci nové. Ježíš se ve svém narození učinil mostem mezi Bohem a lidmi, smířil zemi s nebem, navrátil jednotu celému lidskému rodu. A dnes On žádá také od vás, abyste byli malými “mosty” na místech, kde žijete. Jistě si uvědomujete, že je vždycky zapotřebí budovat mosty, že? Někdy to není snadné, ale jsme-li sjednoceni s Ježíšem, můžeme to dokázat. Prosím Ježíšovu Matku a naši Matku Marii, aby vás na této cestě doprovázela. Od Ní se učte, co znamenají „Vánoce“. On a sv. Josef nás mohou skutečně naučit, jak přijmout Ježíše a jak ho uctívat a následovat den za dnem.”
Děti z Papežského misijního díla dětí staví MOSTy – Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Buďme jim při této stavbě velkou oporou a pomocí!
Co jsou Vánoce?
25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. Při sčítání lidu v římské říši se vydal Josef s Marií z Nazareta do Betléma. Maria tam v chlévě porodila syna, protože jinde nebylo místo… Tak se narodil dlouho očekávaný Boží syn, jehož jedním z jmen je “Bůh s námi”.
Víte, co znamená slovo jesličky a Betlém?
Papež František zdůrazňuje že “jesličky jsou domácím evangeliem”. Slovo jesličky znamená doslova „koryto, žlab“, zatímco město jesliček Betlém znamená „dům chleba“. Jesle jsou domovem chleba. Jesličky jsou tam, kde sdílíme naše pocity a kde se také dělíme o jídlo, kde si připomínáme Ježíše, který je základní stravou, chlebem života. On je ten, který sytí naši lásku, dává nám sílu v našich rodinách, abychom pokračovali dál. Nesme Boží lásku do celého světa – to je největším úkolem misionáře!
A nezapomínejme, že máme pozvat Ježíše do svého života. Před jesličkami můžeme svěřovat Bohu svůj život a život všech našich přátel v misiích!
Napište nám o Vaší stavbě misijního betléma, který namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel! Budeme se těšit i na fotografie na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde.
Vaše fotografie vystavíme na Facebooku Papežských misijních děl
Vánoční misijní omalovánky jsou ke stažení zde: Vanocni_misijni_omalovanky
Přejeme vám krásný a klidný adventní čas a velikou radost z Ježíšova narození!