Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Adventní misijní kalendář 2019

Přinášíme Vám Adventní misijní kalendář 2019, který pomůže dětem připravit se co nejlépe na Vánoce, svátky Narození Pána Ježíše.

Jednotlivé dny s úkoly si mohou v černobílé verzi po splnění úkolu děti vybarvit. Tam, kde mají hodit kostkou, je v kalendáři vyznačeno podle čísla zadání úkolu takto: 1 = domácí práce, 2 = modlitba za misie, 3 = misijní růženec, 4 = udělej někomu radost, 5 = desátek za papeže Františka, 6 =  chval Pána zpěvem.

Učitelé, katecheté, rodiče, prarodiče a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů rozvádět a upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář i jejich závazky, modlitbu a šetření Misijního bonbónku. Všichni se pak mohou zapojit do aktivit Papežských misijních děl jako je malování pohlednic pro misie, vyrábění do Misijních jarmarků a přípravy vánočních dárků pro ty, na které nikdo nemyslí.  

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostný čas s Adventním misijním kalendářem!

 

kalendář barevnýkalendář černobílý

 

 

 

Ohlédnutí za 7. celostátním Misijním kongresem dětí v Kroměříži

5. října 2019 se v Kroměříži konal 7. celostátní Misijní kongres dětí PMD. Kongresy se pořádají jednou za tři roky a tentokrát to padlo na olomouckou arcidiecézi. Přípravy na tuto jednodenní akci započaly ale mnohem dříve. Jaké motto kongresu dáme? Kde se budeme pohybovat? Zajistíme ubytování, aby mohli opravdu přijet „misionáři“ ze všech koutů republiky? Připravíme něco na zub? Jaké zvolíme aktivity? Jak staré děti tu budeme mít? Kdo bude sloužit mši svatou? Čím překvapíme? … To je jen část otázek, na které se ptali mí nejbližší pomocníci a spolupracovníci. Někteří z nich si vybavili situaci před několika lety, kdy jsme zde pořádali celostátní misijní pouť. Patronem nad přípravou kongresu je Národní kancelář PMD, přes její stránky se bylo možné přihlásit. O náplň a realizaci programu dne se postaralo Misijní klubko č. 158, které je přiděleno Církevní základní škole v Kroměříži. A všichni se opravdu snažili. Učitelé poctivě připravovali svá stanoviště, schola trénovala nejen přede mší, ale při každé hodině hudební výchovy. S hudebním doprovodem nám pomohli také rodiče našich dětí. Děti se připravovaly na misijní scénku, ve výtvarce malovaly plakáty na výzdobu a označení stanovišť, dodělávaly se dárky na jarmark a misijními přípravami žili opravdu všichni. V den D se do pomoci zapojili také farníci z farnosti P. Marie.

Byl připraven program, materiál v krabicích, včas došly účastnické pásky v barvách světadílů, průkazky pro lepení známek na stanovištích, placky na památku … ale proti nám stálo počasí. Bedlivě jsme sledovali předpovědi na „náš den“, ale ty vůbec nebyly pozitivní. Déšť, déšť a zase déšť. A tak všichni čekali na mé rozhodnutí, kde a jak vše zrealizujeme. Věděla jsem, že na některých stanovištích mají být „akčnější“ aktivity, které vyžadují prostor, ale po uvážení všech „pro a proti“ jsme se rozhodli pro „mokrou“ alternativu. Změnilo se rozmístění stanovišť, která zůstala v naší škole a v budově Arcibiskupského gymnázia. Upravila se trochu jejich náplň, ale výhodou bylo to, že jsme je mohli připravit již den dopředu. Navečer přijely i první skupinky dětí na ubytování. A v noci začalo pršet…

Sobotní ráno bylo deštivé a chladné, po registraci se začal plnit kostel, kde se do začátku mši svaté zpívalo. Rozehřát malé misionáře ukazovacími písničkami nám pomáhala i diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová z Hradce Králové a několik děvčat před oltářem. V 10 hodin začala mše svatá, kterou vedl o. arcibiskup Mons. Jan Graubner a spolu s našimi kněžími byli u oltáře i kněží, kteří doprovázeli Misijní klubka odjinud. Po promluvě otec arcibiskup přijal osm nových členů třech Misijních klubek, kterým po slibové modlitbě požehnal, na krk pověsil křížek a národní ředitel PMD Leoš Halbrštát jim uvázal misijní šátek. V průvodu přinesly děti dary za jednotlivé kontinenty a podle oblečení bylo hned poznat, za kterou část světa prosí.

Po mši svaté všichni přešli do jídelny AG, kde byly ohřáté párky a pití. Protože v jednu chvíli bylo více dětí než párků, využili někteří možnost navštívit věž sousedního zámku a domů si tak odváží i pohled na Kroměříž z větší výšky. Byly to jen krátké okamžiky, kdy na chvíli přestalo pršet.

Po občerstvení již nic nebránilo v putování po kontinentech, při „Velké misionářské hře“. Skupinky podle barev procházely stanoviště, na kterých bylo připraveno více různých aktivit, tvořivých úkolů, kvízů, skládanek, děti si společně zahrály na bubny a jiné nástroje používané při afrických tancích, mohly si vystřelit z luku, „zachytat“ rybičky, ale také společně vytvářely výtvarné překvapení, které jim bylo odkryto až odpoledne po návratu do kostela. Vyzkoušely si jaké je to jíst hůlkami nebo druhého krmit, jaké je to spoléhat na druhého, když mám zavázané oči a mám malovat, domluvit se, jak se budeme pohybovat, když máme společně svázané nohy. Pro nejmladší členy i nečleny klubek byly k dispozici pastelky a obrázky k malování typické pro každý světadíl. Na každém stanovišti byla aktivita, která naplňovala motto kongresu „Velká síla malých skutků“.

Odpolední program pokračoval opět v kostele, kde jsme společně zhlédli divadelní scénku ze života dětí v různých částech světa. Po ní dostala prostor salesiánská dobrovolnice, která dětem pověděla něco ze své služby v Mexiku. Její vyprávění doprovázely fotografie z prostředí, kde strávila rok a půl svého života.

Před vyvrcholením tohoto dne bylo odkryto společné výtvarné dílko ze stanoviště Evropa, kde se děti staly na chvíli malíři z Louvru a ztvárnily umělecky motto svého setkání.

Při přípravě kongresu jsem si říkala, že je škoda, že je to jen jeden den a další takový by měl být až za tři roky. Nápad byl, objednávka už rok dopředu také, takže naše velké „překvapení“ už čekalo jen na svou realizaci. Ale kdo byl proti? Opět počasí. Ve chvíli, kdy jsem oznámila, že se přesuneme do Podzámecké zahrady a na památku tohoto dne společně vysadíme strom, u kterého bude cedulka s připomenutím data výsadby v den Misijního kongresu dětí a mottem, opět déšť. Liják, provazce vody, kdy i úplně mokrý pan zahradník se šel od vykopané jámy schovat. Na mou otázku, zda do toho děti chtějí jít, se kostelem ozvala opravdu misionářská odpověď – ANO. Bylo zbytečné se ptát na pláštěnky a čepice, přes den jsme několikrát zmokli, ale tento déšť byl nejsilnější z celého dne.

Je pravda, že nás byla pouze hrstka, z více než 300 dětí, které se prezentovaly u registrace. Pan zahradník měl strach, kdybychom přišli všichni, že toho moc neuvidíme. Jako pravý misionář se zachoval otec arcibiskup, který, i když sucho v botách stejně jako my ostatní neměl, s námi vydržel až do konce a byl první, který se chopil lopaty a naši břízku pomohl zasadit. Také tady jsme naplnili motto a každý svou trochou hlíny pomohl strom ukotvit v půdě. Když bylo hotovo, otec arcibiskup strom požehnal, požehnal i malým misionářům a spolu s národním ředitelem PMD ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem 7. celostátní Misijní kongres dětí ukončili.

Ze mne spadla nervozita, dohonila mě únava, ale uvnitř přetrvávala radost. Radost z tolika malých, mladých lidiček, kteří jsou i v dnešní době schopni myslet na druhé, o něco se rozdělit a pomáhat. A to je naděje. Viděla jsem obětavost a pracovitost lidí, která mám kolem sebe a které jsou příkladem dětem v naší škole. Z ohlasů účastníků na jednotlivých stanovištích byla cítit spokojenost, oceňovali organizaci, přístup a ochotu organizátorů, nápaditost úkolů a velkou pestrost programu. Kladně hodnotili připravenost programu pro různé věkové kategorie, každý si našel, co ho bavilo. Vyučující na kontinentech naopak velmi ocenili kázeň zúčastněných dětí, snahu co nejvíc věcí zkusit a sdílet zážitky. Poděkování a spokojenost přichází i emailovou poštou, tak si myslím, že se nám podařilo připravit příjemné setkání pro děti zblízka i z větší dálky. Pro chlapce klubka z Českých Budějovic byla nezapomenutelným zážitkem právě výsadba stromu při hřmění a dešti.

Velmi si vážím otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který má u nás misie v ČBK na starosti, že svou celodenní přítomností byl příkladem malým misionářům. Děkuji národnímu řediteli PMD, ale také diecézním ředitelům, kteří do Kroměříže přijeli a strávili den s dětmi. Děkuji kastelánovi zámku, že umožnil dětem zdarma výstup na věž, svým učitelům, rodičům, dětem. Vím, že bych určitě na někoho mohla zapomenout, kdybych jmenovala všechny, kteří spolupracovali a pomohli zrealizovat tento den. Velký dík všem, velký dík Pánu i našemu panu faráři, otci Bohumilu Kundlovi, který má sice „kostel plný dětí“ při našich školních mších, ale tolik, kolik jich tam bylo 5. října 2019, jich tam asi ještě neměl. Děkujeme!

RNDr. Olga Loučková

diecézní ředitelka PMD pro olomouckou arcidiecézi

 

 

Misijní den 2019 v Proseči – Po stopách svatých misionářů

Misijní den 2019 – Po stopách svatých misionářů

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Proseči u Skutče Misijní den nazvaný Po stopách svatých misionářů. Přes 110 malých i velkých misionářů z diecéze hradecké a arcidiecéze Olomouc z farností Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové, Dohalice, Svitavy, Dolní Újezd, Luže a Proseč u Skutče prožilo společenství plné radosti, her, tvoření a Boží přítomnosti.

V 10 hodin jsme v kostele sv. Mikuláše zahájili program zaměřený na svaté misionáře, které děti z Papežského misijního díla dětí poznávaly v rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Zde nás přivítal otec Vladimír, duchovní správce farnosti, a moderátorka celého setkání diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která během dne předvedla všem přítomným oblečení malawských obyvatel. Děvčata z našeho Misijního klubka zatančila liturgický tanec na hudbu Hymny Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já. Poté si vzal slovo národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, který nám pomocí fotografií, videí a povídáním předal své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi. Ukázal nám místa, kde děti potřebují hodně pomoci a kam míří dary z České republiky. Je to např. nemocnice v Mzuzu pro hendikepované děti, místa po jarních záplavách nebo velmi chudé přístřešky, kde probíhá školní vyučování dětí. Pohovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října, o tom, co leží papeži Františkovi na srdci: že každý pokřtěný je poslaný rozdávat radostnou zvěst o Kristu a má být dobrým misionářem.

Po celý den probíhal v kostele Misijní jarmark, kde si každý mohl vybrat z široké nabídky perníčků, zavařenin, sušených bylinek, svíček, háčkovaných hraček, dalších výrobků a misijních materiálů.  Výtěžek 10.500 Kč podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a všem patří veliké díky!

Farní zahrada, kam jsme se přesunuli, se proměnila v místo odpočinku, sdílení, dobrého jídla, sportu, tvoření a her. Na stanovištích děti poznali život sv. Patrika, kde střílely velkým prakem na loď. U biskupa sv. Vojtěcha hledaly ztracenou ovečku a vrátily ji do stáda. Na stanovišti sv. Dona Bosca stavěly oratoř z kostek. U sv. Zdislavy potrénovaly základy ošetřování nemocných a v kostele u černošky sv. Bakhity si zahrály na bubny a dešťové hole. Děti, které rády tvoří, si vyrobily dřevěnou káču, misijní přívěšek např. na klíče, a ozdobnou placku. Celý den také probíhal fotbalový turnaj. Pět týmů z různých Misijních klubek se utkalo o putovní misijní pohár, který nakonec vyhráli chlapci z našeho Misijního klubka.  Od douglasky k višni se (nejen) děti projely na 40 m dlouhé lanovce a nechyběl ani stále obsazený pingpongový stůl.

Vyvrcholením celého dne byla slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec Vladimír Novák. Hudebního doprovodu se ujalo  náhodné seskupení Naživo. Po homilii se uskutečnil obřad, při kterém národní ředitel papežských misií Leoš Halbrštát slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 11 malých misionářů. Ti slíbili, že se budou každý den modlit za chudé děti modlitbu Zdrávas Maria a každý týden si odřeknou něco dobrého a s rodiči ušetří peníze pro chudé děti. Děti pak byly obdarovány misijním křížkem, šátkem a dárkem.

Než jsme se rozešli do svých blízkých i vzdálených domovů, dostaly děti sladký balíček od novohradské charity a vybraly si postavičku jednoho z misionářů vyrobené maminkami z prosečského Misijního klubka.

Prožily jsme slunečný den ve společenství přátel a dobrých lidí, kterých bylo opravdu hodně. Moc děkujeme za každou pomocnou ruku při přípravě. Od zapůjčení stolů a lavic, stavění stanu, ozvučení, vaření oběda, napečení sladkých koláčů, fotografování, vedení stanovišť, hudebního doprovodu, sladkých balíčků, podpory našeho pana faráře a manželů Halbrštátových.

Setkání bylo pro nás všechny velkým povzbuzením a požehnáním! Vlilo nám novou energii pro naše další misijní aktivity a budeme s radostí prožívat Mimořádný misijní měsíc říjen.

Za celé Misijní klubko Marie Rejmanová

Foto: František Skalník

Kalendář pro děti Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Během měsíce října se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým životem a pomocí druhým lidem v nouzi.

Papež František vyhlásil letošní měsíc říjen MIMOŘÁDNÝM, aby  “jediným motivem misijní činnosti bylo poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky”.

Velkým dnem tohoto měsíce je Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, který oslavíme 20. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností.

“Papežská misijní díla svou službou všeobecné církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze modlitbu, misijního ducha a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá papeže v jeho misijním úsilí. Jejich dary pomáhají papeži v evangelizaci partikulárních církví (Papežské misijní dílo šíření víry), ve formaci místního kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola), v utváření misijního povědomí dětí na celém světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní formaci křesťanské víry (Papežská misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu těmto dílům s přáním, aby mimořádný misijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní služby mému úřadu. Z celého srdce uděluji své požehnání misionářům, misionářkám a všem, kdo jsou skrze křest kdekoli na světě zapojeni do misijního poslání církve.”

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta:

“Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.

Aby se i Ti nejmladší mohli na Misijní neděli dobře připravit a intenzivně prožívat celý měsíc říjen, nabízíme již tradiční kreslený kalendář Mimořádný misijní říjen 2019.  Kalendář se může využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Děti mohou po splnění úkolů vybarvovat jednotlivé dny a daná témata probírat s rodiči, prarodiči, katechety a vedoucími podle svých možností. Záleží jen na Vás, jak kalendář využijete.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

bw_calcolor_cal

Pozvání na Misijní kongres dětí v Kroměříži

Srdečně zveme na celostátní Misijní kongres dětí, který se bude konat v sobotu 5. října 2019 v Kroměříži.

Misijní kongres je součástí přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František.

Slavnostní zahájení začne v 10 hodin mší s otcem arcibiskupem MOns. Janem Graubnerem.

Můžete se těšit na bohatý program, o kterém Vás informujeme na přiloženém plakátu.

Pro přihlášené zájemce je v pátek 4. 10. 2019 možné ubytování na Arcibiskupském gymnáziu (212,-/za noc). Hlaste se co nejdříve na e-mail: .

Těšíme se na Vás!

 

 

Pozvání na Misijní den 2019 v Proseči u Skutče

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče ve spolupráci s Papežskými misijními díly v České republice Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2019

Po stopách svatých misionářů v sobotu 21. 9. 2019 v Proseči u Skutče

Program začíná v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše a vyvrcholí v 15 hod mší svatou s obřadem přijetí dětí do PMDD.

Můžete se těšit na:

  • Mši svatou se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí
  • Misijní film s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem
  • Aktivity pro malé i velké Po Stopách svatých misionářů
  • Misijní Tvoření
  • Fotbalový turnaj o putovní misijní pohár

Uskuteční se Misijní jarmark – budeme rádi, když přivezete své výrobky.

Je možnost přespání na faře z pátku na sobotu, prosím, hlaste se co nejdříve na adrese: 

Oběd bude zajištěn, jen nám, prosím, nahlaste alespoň přibližný počet účastníků na adrese

Můžete s sebou přivést i buchty či koláče, určitě si všichni pochutnáme a bude nám dobře! 🙂

Bude zde také vrcholit příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019!

TĚŠÍME SE VÁS! 🙂

Celostátní setkání PMDD Horské klubání 2019

Od 12. do 14. dubna 2019 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2019 pro vedoucí dětí z PMDD. Opět bohatý program pro skoro čtyři desítky vedoucích Misijních klubek z celých Čech a Moravy připravili národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou, která celé setkání moderovala a starala se o misijní výzdobu nejen kaple, kde probíhaly modlitby a mše svaté. Tu páteční sloužil P. Petr Stejskal z Rychnova nad Kněžnou, z jehož duchovního programu, probíhajícího od pátku do soboty, načerpali přítomní do finiše před začátkem Velikonoc sílu a odhodlání nebát se plně odevzdat Bohu a pravdivě přistupovat k odpuštění. Nedělní mši svatou sloužil P. Petr Fiala vojenský kaplan Posádkového velitelství Praha, který zdůraznil důležitost svědectví života podle evangelia druhým a hovořil o bohatství Božího milosrdenství.

Po ubytování a vzájemném pátečním seznámení program pokračoval blokem duchovní formace, vedené P. Petrem Stejskalem zakončeným mší svatou za radostného doprovodu klavíru, flétny a kytary.
Na sobotní dopoledne připravil národní ředitel PMD Leoš Halbrštát prezentaci o Papežských misijních dílech, která zahrnovala podrobnosti o jednotlivých dílech, jejich zakladatelích, projektech, vysvětlil rozdílnost mezi organizacemi misijními a humanitárními a hovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října 2019 vyhlášeného papežem Františkem.
Následovala prezentace o Papežském misijním díle dětí Bronislavy Halbrštátové s praktickými ukázkami, jak děti z Misijních klubek zapojovat ve farnostech do liturgie během celého roku. Fotografie doprovázely jednotlivé tradiční misijní aktivity PMDD jako jsou např. Misijní jarmarky apod. nebo jak pracovat s misijními symboly při výzdobě liturgických prostor. Účastníci setkání se dozvěděli, kde hledat
informace a náměty k práci s dětmi – na webu missio cz. a na facebooku PMD.
Sobotní odpoledne využili vedoucí Misijních klubek k odpočinku či výletu do hor.

Podvečerní program začal projekcí filmu PMD z prostředí dětí žijících na ulicích Manily Filipínské rugby – hra o život. O filmu hovořil jeho tvůrce kameraman Martin J. Rýznar, který se svou ženou Kateřinou pracuje na měsíčníku Papežských misijních děl Missio magazínu. Ten je vysílán na Televizi Noe každý měsíc v několika reprízách a přináší mnoho aktualit ze světa misií u nás a ze zahraničí.
Další část duchovní formace vedené P. Petrem Stejskalem na téma odpuštění pokračovala v hotelové kapli. Po ní následovala práce ve skupinkách, kde si vedoucí vyměnili zkušenosti s prací v Misijních klubkách ve svých farnostech.
Závěr sobotního dne patřil filmu Otevřená duše Mexika kameramana Jana Štindla, který vznikl z loňské misijní cesty do Mexika, kdy tým PMD mapoval práci českého misionáře mezi mayskými kmeny.

„Horské klubání bylo naplánováno tak, aby zde účastníci načerpali jak teoretické vědomosti o PMD, prožili duchovní obnovu, tak si odpočinuli a nečerpali energii. Myslím, že vše klaplo. A všichni odjížděli nadšení,“ říká Leoš Halbrštát.

Setkání vedoucích končilo nedělní mši svatou, kterou sloužil P. Petr Fiala. Slavila se Květná neděle a zazněl trochu netradičně pašijový příběh o utrpění Krista, do kterého se zapojili všichni přítomní.

Velké poděkování za Horské klubání patří manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní pobyt účastníků setkání PMDD podpořili.

Letošní celostátní setkání bylo velkým povzbuzením, duchovním občerstvením, poučením a inspirací pro všechny zúčastněné, kteří mohou načerpaný elán a informace předávat v další práci s malými misionáři!

Celá fotogalerie Martina J. Rýznara na Google Fotky.

Nová Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích

Připravili jsme pro Vás Misijní křížovou cestu za děti v misijních zemí. Hodí se nejen do postního období, ale i pro modlitbu křížové cesty nejen s dětmi kdykoliv během roku či při rozjímání v misijním duchu. Texty připravila Bronislava Halbrštátová a doplňují je fotografie z misijních zemí, kam míří pomoc Papežských misijních děl: Keni, Zambie, Srí Lanky a Tanzanie.

O Misijní křížovou cestu si můžete napsat do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové a dobrovolným darem za ni přispět na projekty Papežského misijního díla dětí v chudých misijních oblastech.

Modlitba z křížové cesty:

Pane, dal jsi mi všechno, abych měl věčný život. Dej mi sílu, abych se v tomto postním období modlil za milost tvého života pro děti v misiích a pomáhal zlepšit jejich životní podmínky.

Když nezvládám nést svůj kříž, připomeň mi, co všechno chybí dětem v misiích.

Když jsem v pokušení stěžovat si, dej, abych tě prosil o pomoc v modlitbě, abych ti děkoval, abych každý den slyšel tvůj hlas.

Jsem pokřtěný a poslaný nést tvé evangelium všem lidem, dej, ať s odvahou a radostí plním toto misijní poslání.

Amen.

Misijní křížová cesta za děti v misiích

 

 

 

 

 

PMD na mši v Praze k 6. výročí zvolení papeže Františka

Apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v České republice arcibiskup Charles Daniel Balvo, se po sedmi letech rozhodl obnovit tradici a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. března 2019 v 17.00 hodin s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem Janem Graubnerem a celou řadou českých a moravských biskupů celebroval mši svatou u příležitosti 6. výročí zvolení papeže Františka.

Na jeho přání připravila obětní průvod Papežská misijní díla v ČR a po bohoslužbě se s apoštolským nunciem sešel i národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová, kteří mu také předali dárek od papežských misií.

Malí misionáři z Papežského misijního díla dětí nesli v obětním průvodu svíce v misijních barvách, další z nich byli převlečeni za zástupce jednotlivých kontinentů a přinášeli symbolické dary za Afriku, Ameriku, Asii, Oceánii a Evropu.

Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo v závěru bohoslužby pozdravil věřící v českém jazyce a poděkoval Papežským misijním dílům a dětem z Papežského misijního díla dětí!

Foto ze setkání s apoštolským nunciem: Archiv PMD

Autor fotografií ze mše: Roman Albrecht z Člověk a víra

 

 

 

Missio magazín – březen 2019

O cestě českého misionáře do afrického Zimbabwe i do řeholní komunity oblátů bude Missio interview, pozvání k rozhovoru přijal P. Karel Mec. Symboliku mayského kříže přiblíží další český misionář, tentorkát P. Jiří Brabec v Mexiku. S dětmi z Misijních klubek vám v rubrice Svatý misionář představíme svatého Patrika. Nebude chybět ohlédnutí za pestrými aktivitami Papežských misijních děl. Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít březnový Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání:

Úterý      26. 3.   20:00    PREMIÉRA
Pátek      29. 3.  17:05
Sobota   30. 3.    7:30
Neděle   31. 3.  21:50
Pondělí   1. 4.     8:05
Pondělí   8. 4.   10:20
Pátek     12. 4.  18:45
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu TV Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!