175 let Papežského misijního díla dětí

Papežské misijní dílo dětí slaví 19. května 175 let svého trvání!

PAPEŽ FRANTIŠEK PŘIPOMNĚL 175. VÝROČÍ PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD) při generální audienci 20. května 2018 na Slavnost Seslání Ducha svatého:

“Událost Letnic je počátkem všeobecného misijního poslání církve. Proto bylo dnes publikováno poselství k letošnímu Světovému dni misií. Rád bych také připomněl, že včera uplynulo 175 let od vzniku Papežského misijního díla dětí, které v dětech vidí protagonisty misií skrze jejich modlitby a drobná všední gesta lásky a služby. Děkuji těmto dětem a povzbuzuji všechny, které se podílejí na šíření evangelia ve světě. Děkuji.“

V Národní kanceláři Papežských misijních děl v České republice se připojujeme k poděkování papeže Františka a vyprošujeme všem misionářům v PMDD hojnost darů Ducha svatého při hlásání radostné zprávy o Božím království a stálou ochranu Panny Marie, Královny misií!

 

Vznik Misijního díla dětí se datuje k 19. květnu 1843 a jeho zakladatelem se stal misionář biskup z Nancy Mons. Charles August Marie De Forbin-Janson. Jeho touhou bylo vytvořit hnutí křesťanských dětí, jež pomůže nevěřícím dětem hledat Pána. Dílo nalezlo oblibu u jednotlivců i institucí a začalo se šířit po Evropě a v Severní Americe. Těšilo se plné podpoře církvi a přízni papeže Lva XIII., jenž je 3. prosince 1880 podpořil encyklikou Sancta Dei Civitas. 3. května 1922 mu Pius XI. udělil titul „papežské“ (PMDD).
 
PMDD je tedy oficiální organizací katolické církve a řídí se heslem „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti a mládež ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí a je dnes přítomno v cca 130 zemích světa. Jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí.

Projekty, které PMDD podporují, zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další. PMDD systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

V České republice reprezentují Papežské misijní dílo dětí Misijní klubka, kde děti staví přes celý svět MOST Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Vše o Misijním klubku i s přihláškou najdete zde