Příspěvky se štítkem Misijní neděle

Misijní most modlitby 2022 – 22. října

Papežská misijní díla zvou k MISIJNÍMU MOSTU MODLITBY (MMM), k modlitbě za misie, misionáře, papeže Františka, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry. a všechny potřebné.

Misijní most modlitby je spojený s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí, kterou letos slavíme 23. října 2022.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství  prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?

Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.

Jak se na setkání připravit?

K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím sobotní modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?

Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito nápady:

  • modlitba při světle svíček · zapálení svíčky při každém desátku růžence · zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou · přinášení květin · výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) · promítání videa k Misijní neděli · uspořádání přednášky · využití misijních triček

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?

  • noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

  • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
  • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
  • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
  • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
  • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích)

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno.

Knížečku Misijní růženec si můžete objednat v našem Katalogu misijních materiálů zde

PŘÍMLUVY

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:

– Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše. 
– Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
– Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
– Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
– Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
– Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu, kterou můžete využít i při Misijním mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 22. října 2022.

Novéna před Misijní nedělí je stažení zde

Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde
Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2022 naleznete zde
“Kéž bychom v církvi byli všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země. Maria, Královno misií, oroduj za nás!”
(z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2022)
Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot:
„Má naděje je v Ježíši, mým jediným bohatstvím je Kříž…
Vždy budu Pánu žehnat a Jeho chvála bude stále v mých ústech. Zbožňuji vůli mého Boha. Co mi na tom záleží, ó milovaná a líbezná vůli Boží, vezmeš-li mi všechen světský majetek, pověst, čest, zdraví a život; co na tom záleží, necháš-li mne klesnout do hloubky ponížení.
Co na tom záleží, jestliže odměnou naleznu skrytý oheň Tvé božské lásky?
Jak šťastná budu, budu-li moci zemřít pro Tebe a pro mé bližní.
Ježíši, Knězi a Oběti, odevzdávám zasvěcení mého života a kříž, který nesu, Tvé Krvi za mě prolité.
Ukrývám se do Tvých Zranění a všechnu sílu očekávám od Tebe.
Mé srdce je připravené, ó Pane, mé srdce je připravené. Přeji si jen dělat vše ke Tvé větší slávě.
Spoléhám na Tvou sílu, když těžká chvíle nastane, ne na svou. Vkládám své naděje do Tvého milosrdenství.
Svěřuji Ti, Pane, všechny, kterým budu snad ve chvíli mé smrti zavázána, a naléhavě Tě prosím, abys přijal můj život
a mou krev jako oběť za ně, a mí přátelé aby splatili mé závazky po mé smrti.
Maria, ó Matko moje, jsem Tvá!“
Těšíme se na Vaše zprávy a fotografie z Misijního mostu modlitby u Vás!
Připojujeme také několik fotografií k inspiraci před Misijní nedělí.
?

Missio magazín – říjen 2022

Bangladéš je jednou ze 14 zemí, kam směřuje pomoc dárců Papežských misijních děl z České republiky. Přiblížíme vám krásy ale také výzvy jedné z nejhustěji zalidněných zemí světa.
V Nivnici oslavili 15. výročí založení Misijního klubka. Co farnosti jeho dlouholeté působení přineslo a jak probíhaly prázdninové oslavy přiblížíme v krátké reportáži.
Malý František tápe, co je to růženec a ještě ke všemu misijní. Odpoví tentokrát maminka na všechny jeho otázky? Uvidíme v animované rubrice Můžu se zeptat. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.
Premiéra Missio magazínu je v neděli 2. října ve 21.10 na televizi Noe.
Další termíny vysílání:
pondělí 3. 10. v 18:40
čtvrtek 6. 10. v 7:00
pátek 7. 10. v 15:35
neděle 9. 10. v 8:05
Přejeme Vám pěkné chvíle s říjnovým Missio magazínem!

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8)

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik
významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení misijního ducha Božího lidu.

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Plakát k Misijní neděli ke stažení: plakat_A4_MN_2022_web

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu, kterou můžete využít i při Misijním mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 22. října 2022.

Novéna před Misijní nedělí je stažení zde: Novéna k Misijní neděli

Náměty ke slavení Misijní neděle s komentářem k přinášení obětních darů zde

 

Malí misionáři se připravují na Světový den misií a prožívají celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2022. Ten je ke stažení zde

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte naše facebookové stránky, kde v příspěvcích najdete spoustu inspirace na Facebooku Papežských misijních děl

Modlitba papeže Františka za světové misie

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2022

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2022

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice

Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10.

Děkujeme!

Dopis NR k MN_2022 u

Poselství papeže Františka k 96. světovému dni misií – 23. října 2022

„Budete mými svědky“ (Sk 1,8)

Milé sestry, milí bratři,
tato slova pronesl zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům těsně před svým nanebevstoupením, jak líčí Skutky apoštolů: „Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). Právě tato slova jsou tématem Světového dne misií v roce 2022, který nám jako vždy pobízí, abychom žili tento misijní rozměr vlastní církvi.
V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Zastavme se u tří klíčových výpovědí, které vyjadřují tři základní pilíře života a poslání učedníků: „Budete mými svědky“, „až na konec země“ a „dostanete moc Ducha Svatého“.

1. „Budete mými svědky“ – Všichni křesťané jsou povoláni, aby svědčili o Kristu

Tato výpověď tvoří střed a jádro učení, které Ježíš předává učedníkům, když je posílá do světa. Všichni učedníci se mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží. Budou jimi ustanoveni skrze milost, ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako takový je jeho „svědek hodný víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu. Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace. Když se společně znovu do hloubky zamyslíme nad textem, najdeme několik stále aktuálních aspektů poslání, kterým Kristus pověřil své učedníky: „Budete mými svědky.“ Množné číslo klade důraz na komunitní a církevní povahu misijního povolání učedníků. Každý pokřtěný je povolán k misii v církvi a je poslaný církví. Misie je proto společnou, nikoli individuální záležitostí, probíhá ve spojení se společenstvím církve, nikoli z vlastní iniciativy. Pokud z určitých velice specifických okolností vykonává evangelizační poslání sám, má a musí tak činit vždy ve spojení s církví, která ho vyslala. Jak učí sv. Pavel VI. apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi, která je mi tak blízká: „Evangelizace není nikdy pro nikoho jen osobní, izolovanou činností,
naopak, je to činnost hluboce církevní. Jestliže tedy i ten úplně neznámý hlasatel evangelia, katecheta nebo duchovní pastýř káže radostnou zvěst, třeba i na tom nejodlehlejším místě, jestliže tam shromažďuje svou malou obec nebo udílí svátosti, i kdyby tam byl jen on sám, i v takovém případě je zcela jistě jeho činnost svázána s evangelizační činností celé církve, a to nejen institucionálními pouty, nýbrž
i neviditelnými svazky, jež koření v Boží milosti.
Ne náhodou posílá Ježíš své učedníky ve dvojicích; svědectví křesťanů o Kristu má především komunitární charakter. Proto je velice důležitá přítomnost komunity, byť malé, která misii provádí.

Učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen proto, aby se misii věnovali, ale především aby byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svědectví, ale především aby byli Kristovými svědky. Jak říká apoštol Pavel velice působivými slovy: „Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle“ (2 Kor 4,10). Podstatou misie je svědčit o Kristu, tedy o jeho životě, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání z lásky k Otci a k lidstvu. Není náhodou, že apoštolové hledali náhradníka za Jidáše mezi těmi, kdo byli svědky Pánova zmrtvýchvstání (srov. Sk 1,22). Musíme svědčit o Kristu, a to zmrtvýchvstalém, a o jeho život se máme podělit s ostatními. Kristovi misionáři nejsou posláni proto, aby hlásali sebe, aby ukázali své přesvědčivé vlastnosti a schopnosti nebo manažerské vlohy. Naopak, mají tu velikou čest přinášet Krista slovem i skutkem, zvěstovat všem radostnou zvěst o jeho spáse s radostí a upřímností jako první apoštolové.

Ve své podstatě je proto skutečným svědkem „mučedník“, ten, kdo dává pro Krista život, odpovídá na dar, kterým Kristus daroval sebe sama. „Základní motivací k evangelizaci je Ježíšova láska, kterou jsme přijali, zkušenost, že jsme byli spaseni, jež nás vede k tomu, abychom ho milovali stále více.“ Nakonec, co se týče křesťanského svědectví, zůstávají stále v platnosti slova sv. Pavla VI.: „Dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří to vykládají slovy, a učitelům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky.“
Pro předávání víry je tedy zásadní, aby křesťané svědčili o evangeliu svým životem. Na straně druhé je stále nezbytná úloha zvěstovat Krista a jeho poselství. Svatý Pavel VI. pokračuje totiž takto: „Ano, toto slovní hlásání radostného poselství je vždy nepostradatelné. (…) Slovo
zůstává stále aktuální, zejména je-li nositelem Boží moci. A proto zůstává aktuální i výrok svatého Pavla: ,Víra je… z hlásání.‘ Je to právě slovo, jež přivádí k víře ty, kdo je slyší.“

Při evangelizaci jde příklad křesťanského života a zvěstování Krista ruku v ruce. Jedno slouží druhému. Jsou to dvě plíce, jimiž dýchá každé společenství, které chce být misijní. Toto úplné, věrné a radostné svědectví o Kristu bude zajisté přitažlivou silou pro růst církve i ve třetím tisíciletí. Proto vybízím všechny, aby s odvahou, upřímností a parresií prvních křesťanů vydávali slovem a skutkem svědectví o Kristu ve všech oblasti života.

2. „Až na konec země“ – evangelizační poslání je univerzální a stále aktuální

Když se zmrtvýchvstalý Pán obrací ke svým učedníkům, vybízí je, aby byli jeho svědky „v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8).
Do popředí zde vystupuje univerzálnost poslání učedníků. Z geografického hlediska je zde čitelný jakýsi „odstředivý“ pohyb, jakoby v soustředných kruzích, které mají svůj počátek v Jeruzalémě, jenž byl v židovské tradici považován za střed světa. Tedy od Jeruzaléma přes Judeu a Samaří, až na „konec země“. Učedníci nejsou posláni, aby dělali nábor, nýbrž aby hlásali evangelium. Křesťan nedělá nábor. Apoštolské skutky popisují tento misionářský postup a přinášejí tak krásný obraz církve „vycházející“ k druhým, aby naplňovala své povolání svědčit o Kristu. Směr jim udává Boží prozřetelnost skrze konkrétní okolnosti života. První křesťané byli v Jeruzalémě pronásledováni, a proto se rozprchli do Judska a Samařska a všude svědčili o Kristu (srov. Sk 8,1.4).

Něco podobného se odehrává v současné době. Z důvodů náboženského pronásledování, kvůli válkám a násilí je mnoho křesťanů nuceno prchat ze své vlasti do jiných zemí. Jsme vděčni těmto bratřím a sestrám, že se neuzavřeli do svého utrpení, ale svědčí o Kristu a Boží lásce v zemích, které je přijímají. K tomu je vyzýval sv. Pavel VI., když hovořil o „odpovědnosti, kterou mají přistěhovalci vůči zemím, které je přijímají“. Stále více si uvědomujeme, jak přítomnost věřících různých národností obohacuje tvář farností a činí je tak více všeobecnými, více katolickými. Nelze proto podceňovat pastorační péči o migranty, protože může pomoci i místním věřícím, aby nově objevili křesťanskou víru, kterou přijali.

Jít „až na konec země“ je pro Ježíšovy učedníky všech dob velkou výzvou. Stále více je musí vést k tomu, aby vykročili za hranice svých obvyklých lokalit a nesli dál svědectví o Kristu. Přes všechny výhody moderního cestování jsou i dnes na světě území, kam Kristovi misionáři ještě nedonesli radostnou zvěst o jeho lásce. Žádná oblast lidského života nemůže stát mimo pozornost misijního poslání Kristových učedníků. Kristova církev bude stále vycházet vstříc novým obzorům země, ať již sociálním nebo existenciálním. Půjde za lidmi do všech míst a prostředí na okraji společnosti a vydávat svědectví o Kristu a jeho lásce všem lidem ze všech národů, kultur, jakéhokoli společenského postavení. V tomto duchu půjde vždy o missio ad gentes, jak nás tomu naučil 2. vatikánský koncil, protože církev se musí stále snažit překračovat svůj stín, vycházet za své hranice a všude svědčit o Kristově lásce. Na
tomto místě bych chtěl vděčně vzpomenout na všechny misionáře, kteří položili svůj život za to, aby vyšli „ven“ a stali se zosobněním Kristovy lásky ke všem bratřím a sestrám, se kterými se setkali.

3. „Dostanete moc Ducha Svatého“ – nechat se posilovat a vést Duchem Svatým

Když zmrtvýchvstalý Kristus vysílal své učedníky, aby byli jeho svědky, slíbil jim také milost potřebnou pro tuto velkou zodpovědnost: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky“ (Sk 1,8). Jak popisují Skutky apoštolů, bezprostředně po seslání Ducha Svatého na Ježíšovy učedníky bylo zvěstováno poprvé kérygma neboli zvěst o smrti a zmrtvýchvstání Krista v misijním proslovu svatého
Petra k obyvatelům Jeruzaléma. Ježíšovi učedníci, dříve tak slabí, vystrašení a uzavření, zahajují éru evangelizace světa. Jsou posíleni Duchem Svatým, který jim dodal odvahu a moudrost, aby všem vydávali svědectví o Kristu.

„Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: ,Ježíš je Pán‘ (1 Kor 12,3), stejně tak žádný křesťan nikdy nemůže vydat skutečné a ryzí svědectví o Kristu bez inspirace a pomoci Ducha Svatého. Je třeba, aby každý Kristův učedník, misionář, poznal, jak zásadní je působení Ducha Svatého. S ním má prožívat každodenní život a z něj čerpat neustálou sílu a inspiraci. Dokonce právě tehdy, když cítíme únavu a jsme bez motivace, když jsme zmatení, pamatujme na Ducha Svatého, na něj se obracejme v modlitbě. Znovu bych rád zdůraznil, že modlitba k Duchu Svatému má zásadní úlohu v misijním životě. On nás může občerstvit a posílit, protože je nevyčerpatelným božským pramenem nové energie a radosti ze života s Kristem a s druhými. „Obdržet radost Ducha, to je milost. A je to jediná síla, kterou můžeme mít, abychom kázali evangelium a vyznávali víru v Pána.“  Duch Svatý hraje v misii hlavní roli. Právě on daruje správné slovo ve správný okamžik a správným způsobem.

Výročí letošního roku chceme prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622 bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla to prozřetelná intuice! Kongregace měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních aktivit církve.

Týž Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení oslavíme v tomto jubilejním roce. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží inspiraci, aby vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli
aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se
narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení
misijního ducha Božího lidu.

Milé sestry, milí bratři, i nadále sním o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit. Opakuji Mojžíšovu prosbu za Boží lid na cestě: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Ano, kéž bychom v církvi byli všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.
Maria, Královno misií, oroduj za nás!

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 6. ledna 2022, na slavnost Zjevení Páně

FRANTIŠEK

Poselství papeže Františka

Kalendář pro děti Misijní říjen 2022

Stejně jako v minulých letech, chceme, aby se děti, naši malí misionáři, připravili co nejlépe na letošní oslavu Světového dne misií, který připadá na 23. říjen!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů „Budete mými svědky“ (Sk 1,8).

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií: 

“Připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“ (PMDD), aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“.  …. Kéž bychom v církvi byli všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.”

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2022:

“Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost.”

Pro intenzívnější a radostnější prožívání celého misijního měsíce října jsme i letos připravili oblíbený kalendář pro děti Misijní říjen 2022.  Bude se jistě líbit i těm nejmenším misionářům. Kalendář můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, pravidelnosti setkávání a časových možnostech.. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně. Záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

Misijni_rijen_color, Misijni_rijen_cb

 

 

 

 

 

Misijní putování s živým radostným růžencem

Opět po roce pro vás Papežská misijní díla připravila univerzálně využitelný program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem. Zatímco loni jste s námi mohli putovat k Panně Marii, letos se zaměřujeme na radostný růženec v misijním pojetí, po jehož tajemstvích nás provází zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry a Živého růžence Pauline Jaricot, která byla 22. května ve svém rodišti v Lyonu prohlášena za blahoslavenou.

Pod odkazem níže  se dostanete na hlavní stránku Misijního putování s radostným růžencem, kde se dozvíte více informací a kde si také budete moci stáhnout pdf soubor s inspiračními kartami, které si můžete vytisknout, vzít s sebou na výlet a doporučenými aktivitami si putování na libovolné místo obohatit, zejména pokud plánujete jít s dětmi. Kartičky označené čísly lze rozmístit v přírodě a vytvořit jejich pomocí adorační nebo zábavnou poznávací modlitební cestu, kdy např. jednotlivé části na přeskáčku rozvěsíte po lese (farní zahradě, kostele…), pak je společně budete hledat podle pořadí a vždy, než dojdete k dalšímu číslu, se pomodlíte určenou část modlitby.

Chcete-li tuto růžencovou pouť vykonat pouze v prostředí svého domova, je možné si pdf soubor otevřít v mobilu nebo tabletu a každý den se věnovat jedné kartě. Postupně se tak pomodlíte celý růženec s radostnými tajemstvími. K dispozici je také listovací verze pro jednorázové prohlížení online.

Misijní putování vám dobře poslouží i jako prázdninový program nebo příprava na Misijní neděli. Jeho platnost i využití jsou neomezené – absolvujte ho kdykoliv, kdekoliv, a to jak ve společenství, tak individuálně.

Modlitbou, případně finančním darem lze podpořit i misijní projekty. Některé aktivity pro děti jsou soutěžní. Když zašlete správné odpovědi na , můžete získat drobný dárek.

Pro více informací a materiály ke stažení klikněte sem:

Putovat s námi můžete od května až do října. Pro účast v soutěži své odpovědi posílejte do konce září 2022. Jméno výherce oznámíme v podzimním Misijním magazínu.

 

Misijní putování 2022 PJ plakátek web s QR

Misijní putování 2022 PJ plakátek web bez QR

 

 

Ve Vatikánu představili blížící se Světový den misií

23. října 2021 proběhla ve Vatikánu tisková konference k příležitosti Světového dne misií, který se bude konat v neděli 24. října 2021 na téma „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)
Přednášejícími byli:
– Jeho Eminence kardinál Luis Antonio G. Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů;
– arcibiskup Giampietro Dal Toso, prezident Papežských misijních děl (PMD) a pomocný tajemník Kongregace pro evangelizaci národů;
– Sr. Alessandra Dalpozzo, generální představená františkánských služebnic Panny Marie.
Přítomni byli také sekretáři jednotlivých sekretariátů Papežských misijních děl:
– s. Roberta Tremarelli, AMSS, generální sekretářka Papežského misijního díla dětí;
– Fr. Tadeusz Jan Nowak, OMI, generální sekretář Papežského misijního díla šíření víry;
– Fr. Guy Bognon, PSS, generální sekretář Papežského misijního díla svatého Petra apoštola;
– Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv., generální sekretář Papežské misijní unie.
V roce 2022 bude Kongregace pro evangelizaci národů slavit několik významných jubileí, jakož i blahořečení Paulin Jaricot, zakladatelky prvního misijního díla.
Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Antonio Tagle představil Poselství papeže Františka k Světovému dni misií. Papež v něm poukazuje na vzor prvních křesťanů, popsaný v knize Skutků a připomíná složitost tehdejší doby, která nebyla méně náročná než ta naše.
Církev je zde pro hlásání evangelia
Svatý otec cituje slova sv. Pavla VI. z apoštolské exhortace Evangelii nuntiandi: “Církev je zde pro hlásání evangelia” (č. 14) a dodává: “V osobní izolaci či uzavřenosti do malých skupin náš život víry slábne, ztrácí prorocký rozměr a schopnost žasnout a být vděčný; z důvodu vlastní dynamiky si totiž víra vyžaduje stále větší otevřenost, která dokáže dosáhnout a obejmout všechny. “
Prezident Papežských misijních děl (PMD) arcibiskup Giampietro Dal Toso upozornil na několik významných jubileí spojených se světem misií, které se budou slavit v příštím roce 2022. Jde o 400 let od vzniku Kongregace pro evangelizaci národů, kdysi nazývané Propaganda Fide, 200 let od založení prvního papežského díla – Díla šíření víry, 100 let od povýšení tří ze čtyř misijních děl na papežské.
Dále poznamenal, že letošní Světový den misií bude příležitostí připomenout si osobnost Paulin Jaricot, zakladatelky Lyonské unie, která stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl. Její blahořečení se uskuteční 22. května 2022 v Lyonu. “Tato slavnost nám má připomenout roli žen v církvi a jejich obrovský vliv na toto společenství od samého počátku,” řekl prezident Papežských misijních děl.

Paulin byla velkou misionářkou. Cílem mnoha děl, která založila, byla evangelizace francouzského národa a podpora misií v době silné dechristianizace po Velké francouzské revoluci. Zahájila skutečné misijní hnutí, které se díky své prostotě stalo velmi populární. Její přínos pro rozvoj misií v 19. a 20. století je zásadní, protože toto dílo zapojilo obyčejné věřící a umožnilo jim uvědomit si, že také oni jsou misionáři. Nejkrásnější na tom je, že nemluvíme jen o historii. Papežské misijní dílo šíření víry letos podpořilo 893 církevních regionů v misijních oblastech a investovalo více než 10 milionů dolarů do vzdělávání katechetů. Dílo sv. Petra Apoštola financovalo vzdělání pro téměř 77 000 bohoslovců a v diecézi Caserta vzniklo nové sdružení věřících inspirované charismatem Paulin Jaricot.

Nový Misijní zpravodaj představuje katechisty

Jubilejní 30 číslo se zaměřuje na představení katechistů – opomíjených, ale přitom nezbytných laických služebníků církve, kteří působí  zejména v odlehlých misijních oblastech.  Všichni, kteří během Misijní neděle přispěte na misie, tím podpoříte také jejich práci.

Jako v každém podzimním vydání Misijního zpravodaje,  si i tentokrát můžete přečíst poselství Svatého otce i Národního ředitele ke Světovému dni misií a inspirovat se, jak tento den prožít. Kromě toho se v dopise P. Jiřího Brabce dozvíte, jak se v Mexiku, kde dlouhodobě působí jako misionář, zřizuje nová diecéze.

Na závěr jsme se ohlédli také za průběhem Misijního putování k Panně Marii, do něhož se můžete kdykoliv zapojit.

Také toto číslo vychází pouze v elektronické podobě.

Přečíst si ho můžete zde: