Příspěvky se štítkem Misijní neděle

Misijní putování s živým radostným růžencem

Opět po roce pro vás Papežská misijní díla připravila univerzálně využitelný program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem. Zatímco loni jste s námi mohli putovat k Panně Marii, letos se zaměřujeme na radostný růženec v misijním pojetí, po jehož tajemstvích nás provází zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry a Živého růžence Pauline Jaricot, která byla 22. května ve svém rodišti v Lyonu prohlášena za blahoslavenou.

Pod odkazem níže  se dostanete na hlavní stránku Misijního putování s radostným růžencem, kde se dozvíte více informací a kde si také budete moci stáhnout pdf soubor s inspiračními kartami, které si můžete vytisknout, vzít s sebou na výlet a doporučenými aktivitami si putování na libovolné místo obohatit, zejména pokud plánujete jít s dětmi. Kartičky označené čísly lze rozmístit v přírodě a vytvořit jejich pomocí adorační nebo zábavnou poznávací modlitební cestu, kdy např. jednotlivé části na přeskáčku rozvěsíte po lese (farní zahradě, kostele…), pak je společně budete hledat podle pořadí a vždy, než dojdete k dalšímu číslu, se pomodlíte určenou část modlitby.

Chcete-li tuto růžencovou pouť vykonat pouze v prostředí svého domova, je možné si pdf soubor otevřít v mobilu nebo tabletu a každý den se věnovat jedné kartě. Postupně se tak pomodlíte celý růženec s radostnými tajemstvími. K dispozici je také listovací verze pro jednorázové prohlížení online.

Misijní putování vám dobře poslouží i jako prázdninový program nebo příprava na Misijní neděli. Jeho platnost i využití jsou neomezené – absolvujte ho kdykoliv, kdekoliv, a to jak ve společenství, tak individuálně.

Modlitbou, případně finančním darem lze podpořit i misijní projekty. Některé aktivity pro děti jsou soutěžní. Když zašlete správné odpovědi na , můžete získat drobný dárek.

Pro více informací a materiály ke stažení klikněte sem:

Putovat s námi můžete od května až do října. Pro účast v soutěži své odpovědi posílejte do konce září 2022. Jméno výherce oznámíme v podzimním Misijním magazínu.

 

Misijní putování 2022 PJ plakátek web s QR

Misijní putování 2022 PJ plakátek web bez QR

 

 

Ve Vatikánu představili blížící se Světový den misií

23. října 2021 proběhla ve Vatikánu tisková konference k příležitosti Světového dne misií, který se bude konat v neděli 24. října 2021 na téma „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)
Přednášejícími byli:
– Jeho Eminence kardinál Luis Antonio G. Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů;
– arcibiskup Giampietro Dal Toso, prezident Papežských misijních děl (PMD) a pomocný tajemník Kongregace pro evangelizaci národů;
– Sr. Alessandra Dalpozzo, generální představená františkánských služebnic Panny Marie.
Přítomni byli také sekretáři jednotlivých sekretariátů Papežských misijních děl:
– s. Roberta Tremarelli, AMSS, generální sekretářka Papežského misijního díla dětí;
– Fr. Tadeusz Jan Nowak, OMI, generální sekretář Papežského misijního díla šíření víry;
– Fr. Guy Bognon, PSS, generální sekretář Papežského misijního díla svatého Petra apoštola;
– Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv., generální sekretář Papežské misijní unie.
V roce 2022 bude Kongregace pro evangelizaci národů slavit několik významných jubileí, jakož i blahořečení Paulin Jaricot, zakladatelky prvního misijního díla.
Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Antonio Tagle představil Poselství papeže Františka k Světovému dni misií. Papež v něm poukazuje na vzor prvních křesťanů, popsaný v knize Skutků a připomíná složitost tehdejší doby, která nebyla méně náročná než ta naše.
Církev je zde pro hlásání evangelia
Svatý otec cituje slova sv. Pavla VI. z apoštolské exhortace Evangelii nuntiandi: “Církev je zde pro hlásání evangelia” (č. 14) a dodává: “V osobní izolaci či uzavřenosti do malých skupin náš život víry slábne, ztrácí prorocký rozměr a schopnost žasnout a být vděčný; z důvodu vlastní dynamiky si totiž víra vyžaduje stále větší otevřenost, která dokáže dosáhnout a obejmout všechny. “
Prezident Papežských misijních děl (PMD) arcibiskup Giampietro Dal Toso upozornil na několik významných jubileí spojených se světem misií, které se budou slavit v příštím roce 2022. Jde o 400 let od vzniku Kongregace pro evangelizaci národů, kdysi nazývané Propaganda Fide, 200 let od založení prvního papežského díla – Díla šíření víry, 100 let od povýšení tří ze čtyř misijních děl na papežské.
Dále poznamenal, že letošní Světový den misií bude příležitostí připomenout si osobnost Paulin Jaricot, zakladatelky Lyonské unie, která stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl. Její blahořečení se uskuteční 22. května 2022 v Lyonu. “Tato slavnost nám má připomenout roli žen v církvi a jejich obrovský vliv na toto společenství od samého počátku,” řekl prezident Papežských misijních děl.

Paulin byla velkou misionářkou. Cílem mnoha děl, která založila, byla evangelizace francouzského národa a podpora misií v době silné dechristianizace po Velké francouzské revoluci. Zahájila skutečné misijní hnutí, které se díky své prostotě stalo velmi populární. Její přínos pro rozvoj misií v 19. a 20. století je zásadní, protože toto dílo zapojilo obyčejné věřící a umožnilo jim uvědomit si, že také oni jsou misionáři. Nejkrásnější na tom je, že nemluvíme jen o historii. Papežské misijní dílo šíření víry letos podpořilo 893 církevních regionů v misijních oblastech a investovalo více než 10 milionů dolarů do vzdělávání katechetů. Dílo sv. Petra Apoštola financovalo vzdělání pro téměř 77 000 bohoslovců a v diecézi Caserta vzniklo nové sdružení věřících inspirované charismatem Paulin Jaricot.

Nový Misijní zpravodaj představuje katechisty

Jubilejní 30 číslo se zaměřuje na představení katechistů – opomíjených, ale přitom nezbytných laických služebníků církve, kteří působí  zejména v odlehlých misijních oblastech.  Všichni, kteří během Misijní neděle přispěte na misie, tím podpoříte také jejich práci.

Jako v každém podzimním vydání Misijního zpravodaje,  si i tentokrát můžete přečíst poselství Svatého otce i Národního ředitele ke Světovému dni misií a inspirovat se, jak tento den prožít. Kromě toho se v dopise P. Jiřího Brabce dozvíte, jak se v Mexiku, kde dlouhodobě působí jako misionář, zřizuje nová diecéze.

Na závěr jsme se ohlédli také za průběhem Misijního putování k Panně Marii, do něhož se můžete kdykoliv zapojit.

Také toto číslo vychází pouze v elektronické podobě.

Přečíst si ho můžete zde:

 

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše:Motto poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2021 zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Téma Světového dne misií pro letošní rok: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) je pozváním pro každého z nás, abychom se ujali toho, co nosíme v srdci, a předávali to dál. Toto poslání je a vždy bylo identitou církve: „existuje právě proto, aby hlásala evangelium“.

I ti „nejslabší, znevýhodnění a zranění mohou jimi (misionáři) svým způsobem být, protože je třeba stále umožňovat, aby dobro bylo sdíleno, i když je v člověku přítomno s mnohými slabostmi“. Na Světový den misií, jenž se každoročně slaví třetí neděli v říjnu, pamatujeme s vděčností na všechny lidi, kteří nám svědectvím svého života pomáhají obnovovat náš křestní závazek, a sice být velkodušnými a radostnými apoštoly evangelia. Pamatujeme zvláště na ty, kteří se vydali na cestu, opustili vlast a rodinu, aby evangelium neprodleně a bez obav přinesli do nejzazších koutů národů a měst, kde mnoho lidí touží po požehnání.

Jejich misijní svědectví je pro nás výzvou, abychom byli odvážní a bez přestání prosili Pána žně, aby „poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). Ano, uvědomujeme si, že misijní povolání nepatří minulosti, není romantickou vzpomínkou na dávné doby. Ježíš dnes potřebuje srdce, které je schopné žít povolání jako zamilovaný příběh. Láska je vede až na kraj světa, stávají se nástroji a posly soucitu. Toto povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak.

Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře.

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

U příležitosti Světového dne misí vydala Papežská misijní díla modlitební kartičku k Misijní neděli, na jejíž titulní straně je plakát k Misijní neděli a na rubové straně tato modlitba:

Bože, náš Otče,

Petrovi a ostatním apoštolům jsi dal odvahu svědčit o Tvém Synu, který zemřel a vstal z mrtvých a tak nám zjevil Tvou lásku. Apoštolové nemohli mlčet o tom, co viděli a slyšeli.

Prosíme Tě, abys povolal ke službě mnoho misionářů, aby lidé z celého světa mohli poznat Ježíše Krista, milovat ho a sloužit mu. Dej nám svého svatého Ducha, ať z nás učiní radostné a odvážné svědky Tvého Slova.

Amen

Kartička je k dostání u diecézního ředitele nebo v Národní kanceláři PMD v ČR v Hradci Králové.  Společně s plakátem ji můžete umístit na své farní webové stránky.

Plakát k Misijní neděli ke stažení:  Plakat_misijni_nedele_2021

Modlitební kartička ke stažení: Karticka_MN_2021 aKarticka_MN_2021 b

I pro letošní rok Papežská misijní díla připravila náměty ke slavení Misijní neděle, které můžete využít i při Misijnímu mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 23. října 2021. Využít můžete buď již kompletně připravený program, včetně textů, nebo jen navrhované
schéma adorace, které si následně uzpůsobíte svým potřebám. Najdete zde také aktivity pro děti, kterými můžete doplnit úkoly malých misionářů v kalendáři Misijní říjen 2021

Náměty ke slavení Misijní neděle:  priloha_misijni_nedele_2021_misijni_adorace_TISK

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte naše facebookové stránky, kde v příspěvcích najdete spoustu inspirace: facebook Papežských misijních děl

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2021

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10.

Děkujeme!

Dopis národního ředitele k MN 2021

Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií – 24. října 2021

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Milé sestry, milí bratři,

když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho evangelium a tajemství smrti a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, jak bere za své naše radosti a utrpení, naše touhy a úzkosti. Vše v Kristu nám připomíná, že svět, ve kterém žijeme, svět, který potřebuje spásu, není Ježíši cizí. Vyzývá nás, abychom se i my cítili být živou součástí tohoto poslání: „Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete“ (Mt 22,9). Nikdo není z Kristovy lásky vyloučen, nikdo pro ni nemůže být cizincem nebo zůstat mimo její dosah.

Zkušenost apoštolů

Příběh evangelizace začíná Pánovou vášnivou touhou volat každého člověka tam, kde se nachází, a navazovat s ním dialog a přátelství (srov. Jan 15,12-17). Apoštolové nám to říkají jako první; pamatovali si dokonce i den a hodinu, kdy se s ním poprvé setkali: „Byly asi čtyři hodiny odpoledne“ (Jan 1,39). Přátelství s Pánem, vidět ho, jak pečuje o nemocné, jí s hříšníky, sytí hladové, přibližuje se k těm, kdo jsou vyloučeni, dotýká se nečistých, ztotožňuje se s nebohými, zve k blahoslavenstvím, učí nově a s velkou autoritou, zanechává nesmazatelnou stopu, je schopen vyvolat úžas a šířit nezištnou radost, kterou nemůžeme ani obsáhnout. Jak říkal prorok Jeremiáš: tato zkušenost je jako planoucí oheň jeho živoucí přítomnosti v našem srdci, které nás pobízí k misii, i když to někdy znamená oběť a nepochopení (srov. 20,7–9).
Láska je dynamická a vyzývá i nás, abychom se dělili o tu nejkrásnější zprávu, o zdroj naděje: „Našli jsme Mesiáše“ (Jan 1,41).

Při pohledu na Ježíše jsme viděli, slyšeli a zažili, že věci mohou být jinak. Už dnes zahájil dobu příští, když nám připomněl základní vlastnost našeho lidství, mnohdy opomíjenou, zapomenutou: „Byli jsme stvořeni k plnosti, které lze dosáhnout jen v lásce“. Nové časy, které
probouzejí víru schopnou chopit se iniciativy a vytvářet komunitu lidí, kteří se učí přijímat křehkost vlastní i křehkost druhých a tím podporují bratrství a přátelství ve společnosti. Církevní společenství ukazuje svou krásu pokaždé, když s vděčností pamatuje na to, že nás Pán
miloval jako první (srov. 1 Jan 4,19). Láskyplné Pánovo zalíbení nás překvapuje, úžas sám o sobě nemůžeme vlastnit ani vynutit. (…) Pouze tak může vykvést zázrak vděčnosti, darování sebe sama. Ani misijního zápalu nikdy nedosáhneme v důsledku rozumové úvahy nebo
kalkulu. Misijní činnost je vyjádřením naší vděčnosti (srov. Poselství pro Papežská misijní díla, 21. května 2020).

Nicméně doba, ve které žili první křesťané, nebyla lehká: svou víru začínali žít v nepřátelských a obtížných podmínkách. Vyhnanství a věznění se střídalo s vnitřními i vnějšími vzpourami, které zdánlivě popíraly a negovaly to, co křesťané viděli a slyšeli. Tyto okolnosti však pro ně nebyly obtíží nebo překážkami, které by je vedly k ústupu a uzavření se do sebe, naopak staly se pobídkou, aby každou nepřízeň, komplikaci nebo těžkost přeměnili v příležitost k misijnímu poslání. I omezení a překážky se tak staly šancí, aby vše pronikl Pánův duch. Z osvobozující radostné zvěsti nezůstal nikdo vyloučen.

Živé svědectví o tom podávají Skutky apoštolů, kniha, kterou mají mít učedníci misionáři stále po ruce. Popisuje, jak se milost evangelia rozlévala všude, kde se evangelium šířilo. Přinášelo radost, kterou může darovat jen Duch Svatý. Skutky apoštolů nás učí prožívat zkoušky v těsném spojení s Kristem, abychom došli „přesvědčení, že Bůh může působit za jakýchkoli okolností, i uprostřed zdánlivých neúspěchů“, a jistoty, že ten, „kdo se z lásky obětuje a dává Bohu, určitě bude plodný“ (srov. Jan 15,5).

Stejně je tomu i s námi, ani současná historická situace není snadná. Pandemie znásobila bolest, samotu, chudobu a nespravedlnost, kterou již mnozí trpěli, odkryla naše falešné jistoty, polarizaci a rozdělení, které nás potichu trýzní. Ti, kdo jsou křehcí a zranitelní, pocítili svou
křehkost i zranitelnost ještě více. Zakusili jsme beznaděj, zklamání, obtíže. Dokonce jsme se oddali hořkosti, která nám bere naději a zastírá náš pohled. My však „nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši“ (2 Kor 4,5). Proto
v našich společenstvích a v našich rodinách zní slova evangelia, která nacházejí ozvěnu v našem srdci a říkají nám: „Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,6). Jsou to slova naděje, která rozbíjejí každý determinismus. Těm, kdo se jimi nechají proniknout, darují nezbytnou svobodu a srdnatost, aby se postavili skutečnosti a s vynalézavostí hledali všechny způsoby, jak praktikovat soucit, „svátostnou“ blízkost Boha, který nikoho nenechá stát na okraji cesty. V aktuální době pandemie, kdy jsme v pokušení zakrývat a omlouvat svou lhostejnost či apatii
výmluvou na nutnost sociálního odstupu, je naléhavě zapotřebí misie soucitu, která dokáže proměnit nařízený odstup v místo setkání, péče a podpory. „Co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20): žité milosrdenství se stane útočištěm a dá nám věrohodnost, která nám umožní sdílet utrpení, abychom vytvořili „společenství založené na vzájemném sdílení a solidaritě, které je hodno naší doby, naší energie a našich zdrojů“. Boží slovo nám každodenně poskytuje spásu, chrání nás výmluv, které vedou k uvěznění do podlé skepse: „Stejně je to jedno, nic se nezmění.“ Odpověď na otázku, proč se mám vzdát svých jistot a svého pohodlí, zálib, když nemohu vidět důležitý výsledek, zůstává stále stejná: „Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je plný moci. Ježíš Kristus opravdu žije.“ On chce, abychom i my tuto naději přijali, dělili se o ni, abychom byli živí a bratrští. V současné situaci je naléhavě potřeba misionářů naděje, kteří budou schopni ve spojení s Pánem prorocky připomínat, že nikdo se nezachrání sám.

Jako apoštolové a první křesťané, také my říkáme ze všech sil: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). Všechno, co jsme od Pána dostali, nám daroval proto, abychom to dali k dispozici druhým. Jako apoštolové, kteří viděli a slyšeli Ježíšovu spásu a dotkli se jí (srov. 1 Jan 1,1–4), stejně tak se i my dnes můžeme dotýkat trpícího a oslaveného Kristova těla v každodenním běhu dějin a mít odvahu podělit se se všemi o úděl plný naděje. Tato neochvějná naděje vychází z vědomí, že nás doprovází Pán. My, křesťané, si nemůžeme nechat Pána pro sebe. Misijní poslání církve, kterým je evangelizace, se uplatňuje kompletně a veřejně v přeměně světa a v ochraně tvorstva.

Pozvání pro každého z nás

Téma Světového dne misií pro letošní rok: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) je pozváním pro každého z nás, abychom se ujali toho, co nosíme v srdci, a předávali to dál. Toto poslání je a vždy bylo identitou církve: „existuje právě proto, aby hlásala evangelium“. Pokud se osobně izolujeme nebo se uzavřeme do malých skupin, náš život z víry ochabuje, ztrácí prorockého ducha, schopnost úžasu a vděčnosti. Církev ze své vlastní dynamické povahy požaduje rostoucí otevřenost, která je schopna jít za každým a zahrnout všechny. První křesťané ani zdaleka nepodléhali pokušení uzavírat se do elitní skupiny. Přitahoval je Pán a nový život, který přinášel; jít ke všem a svědčit o tom, co viděli a slyšeli: Boží království je blízko. Byli v tom velkodušní, vděční a ušlechtilí. To jsou vlastnosti těch, kdo vědí, že zasévají, ale plody jejich úsilí a jejich obětí okusí další. Rád si proto připomínám, že i ti „nejslabší, znevýhodnění a zranění mohou jimi (misionáři) svým způsobem být, protože je třeba stále umožňovat, aby dobro bylo sdíleno, i když je v člověku přítomno s mnohými slabostmi“. Na Světový den misií, jenž se každoročně slaví třetí neděli v říjnu, pamatujeme s vděčností na všechny lidi, kteří nám svědectvím svého života pomáhají obnovovat náš křestní závazek, a sice být velkodušnými a radostnými apoštoly evangelia. Pamatujeme zvláště na ty, kteří se vydali na cestu, opustili vlast a rodinu, aby evangelium neprodleně a bez obav přinesli do nejzazších koutů národů a měst, kde mnoho lidí touží po požehnání.

Jejich misijní svědectví je pro nás výzvou, abychom byli odvážní a bez přestání prosili Pána žně, aby „poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). Ano, uvědomujeme si, že misijní povolání nepatří minulosti, není romantickou vzpomínkou na dávné doby. Ježíš dnes potřebuje srdce, které je schopné žít povolání jako zamilovaný příběh. Láska je vede až na kraj světa, stávají se nástroji a posly soucitu. Toto povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Mějme na paměti, některé periferie jsou blízko nás, v městských centrech nebo v našich rodinách. Všeobecná otevřenost lásce má rozměr, který není zeměpisný, ale existenční. Souvisí s naším
každodenním úsilím rozšiřovat okruh přátel, setkávat se s těmi, které – byť jsou mi nablízku – přirozeně nepovažuji za součást „okruhu svých zájmů“.

Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře.

Maria, první učednice a misionářka, ať probudí ve všech pokřtěných touhu být světlem a solí naší země (srov. Mt 5,13–14).

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 6. ledna 2021, v den slavnosti Zjevení Páně
FRANTIŠEK

Poselství papeže Františka k MN 2021

Blahořečení Pauline Jaricot bylo oznámeno na květen 2022

Pauline Jaricot bude blahořečena 22. května 2022. Oznámení učinil generální tajemník Papežských misijních děl ve Francii Gaëtan Boucharlat de Chazotte prostřednictvím video zprávy od agentury Agenzia Fides. Zakladatelka Díla šíření víry a sdružení Živého růžence bude beatifikována 22. května 2022, na dvousté výročí založení Papežského misijního díla šíření víry (PMDŠV), během eucharistické slavnosti v Lyonu, které bude předsedat prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Tagle.

Pauline Jaricot (1799-1862) byla prohlášena za ctihodnou 25. února 1963 svatým Janem XXIII. 26. května 2020 papež František schválil zveřejnění dekretu uznávajícího zázrak připisovaný přímluvě Ctihodné Paulin Jaricot.

Narodila se v bohaté rodině v Lyonu a po 15 letech pohodlného života zažila fyzické a duchovní utrpení, v jehož kontextu měla prostřednictvím svátostí hlubokou zkušenost s Bohem. Odpuštění a hluboká modlitba ji přivedly k překonání vážného traumatu a od té chvíle se její život radikálně změnil. Pauline přišla zasvětit svůj život Bohu slavnostním slibem v kapli Panny Marie Fourvière v Lyonu a věnovala se výhradně službě Bohu v chudých a nemocných, denně navštěvovala nemocnice a nevyléčitelně nemocné lidi, obvazovala jim rány a nabízela slova útěchy. Pomoc potřebným doprovázel život intenzivní modlitby, přijímání eucharistie denně, přímluvy za obrácení hříšníků a za evangelizaci světa.

Pauline si uvědomila ekonomické potíže misií a propagovala iniciativy pro získávání finančních prostředků: tak se zrodilo to, co bylo později nazýváno „Sdružení na šíření víry“, která byla oficiálně založena 3. května 1822. Přesně o sto let později 3. května 1922 udělil papež Pius XI. dílu papežský status a potvrdil jeho misijního ducha a službu univerzální církvi, což je oficiální počátek Papežských misijních děl.

V roce 2022 oslavíme 200. výročí Papežského misijního díla šíření víry, 100. výročí povznesení pontifikálního charakteru Díla a 400. výročí Kongregace pro evangelizaci národů.

Foto: Vatican News

 

Kalendář pro děti Misijní říjen 2021

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2021, který je bude provázet misijním měsícem a připraví na oslavu Světového dne misií 24. října!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu slov ze Skutků apoštolů: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“. (Sk 4,20)

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:

Jako apoštolové a první křesťané, také my říkáme ze všech sil: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). Všechno, co jsme od Pána dostali, nám daroval proto, abychom to dali k dispozici druhým. Jako apoštolové, kteří viděli a slyšeli
Ježíšovu spásu a dotkli se jí (srov. 1 Jan 1,1–4), stejně tak se i my dnes můžeme dotýkat trpícího a oslaveného Kristova těla v každodenním běhu dějin a mít odvahu podělit se se všemi o úděl plný naděje. Tato neochvějná naděje vychází z vědomí, že nás doprovází Pán. My, křesťané, si nemůžeme nechat Pána pro sebe. Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře. Maria, první učednice a misionářka, ať probudí ve všech pokřtěných touhu být světlem a solí naší země (srov. Mt 5,13–14). 

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2021:

“Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. 

Kalendář Misijní říjen 2021 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

misijni_rijen_2021 (1)

 

 

Podpořte, prosím, misijní sbírku

Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, kterou pořádá Papežské misijní dílo šíření víry, probíhá sbírka na misie individuální formou:
Peníze v obálce s nápisem NA MISIE můžete vložit do pokladny v kostele nebo odevzdat do sakristie, na faru nebo do Národní kanceláře Papežského misijního díla v Hradci Králové do 20. 12. 2020.
Své dary můžete také posílat přímo na účet číslo 72 540 444/2700VS 10 do 31. 12. 2020.
Lidé v misiích Vám Vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním.