Příspěvky se štítkem Misijní neděle

Doteky víry

V neděli 26. října 2014 byl hostem pořadu “Nedělní doteky víry” na rádiu Český rozhlas Národní ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr. V diskusi výzev přítomnosti se hovořilo hlavně o současné misijní činnosti a o významu Misijní neděle. Celý rozhovor si lze poslechnout zde, samotný rozhovor s P. Jiřím Šlégrem začína od 37:50.

 

Ohlasy na Misijní neděli 2014 z České republiky a ze zahraničí

Do oslav Misijní neděle se zapojilo mnoho farností, společenství, Misijních klubek, jednotlivců i rodin. Zde Vám představujeme alespoň některé ohlasy, které pomohou přiblížit atmosféru toho světového dne misií:

Misijní klubko č. 178 „Veselá společnost“ ze Semil:

V neděli 19. října jsme spolu s celým světem oslavili Světový den modliteb za misie – Misijní neděli. V předvečer jsme se zapojili do vytvoření Misijního mostu modlitby, nedělní mši svatou děti obohatily obětním průvodem, ve kterém přinášely symboly jednotlivých světadílů a také dary za Semily a za celý svět spolu s vybranou sbírkou na misie a s obětními dary – chlebem a vínem. V Misijním jarmarku® před kostelem prodávaly děti bohatou nabídku podzimního zboží (jablečný mošt, džemy, šťávy, ořechy, šípky, bylinky), ale také napečené dobroty, drobnosti pro radost a misijní materiály. Na jarmarku se vybralo 10 380 Kč. Na webových stránkách www.vesela-spolecnost.webnode.cz najdete odkaz na fotogaleri.

Klára A. Svobodová, Benešov u Semil

Tišnov:

Ahoj, zvládli jsme Misijní neděli se slavnostním průvodem, s obětním průvodem s dary i Misijní jarmark®! Vybrali jsme asi 14,5 tis. Kč a děti měly v kasičce Klubka 1110 Kč. Tak to je naše radost, že se to vydařilo!!  A největší radost? Tentokrát nás pochválil manžel, že to bylo pěkné oživení, zajímal se dokonce, kolik se získalo. Úžasný posun od jara, kdy nechtěl o misiích nic slyšet… A byla pochvala od našich obou kněží, tak si toho vážím.

Újezd u Brna:

Ahoj, máme velkou radost. Na Misijním jarmarku® jsme vybrali 25 000 Kč, víc než dvojnásobek oproti loňsku. Vše se povedlo podle našich představ.

Vyškov:

„Já už se ve svém věku pro máloco nadchnu, ale tohle bylo opravdu nádherné.“ Řekl jeden 85 letý účastník kostýmovaného obětního průvodu na Misijní neděli.

„Tohle nebyl jen obyčejný průvod, to byl průvod srdcem.“ Reagoval na totéž jeden dospělý ministrant.

Kostýmované obětní průvody se rozšiřují do stále dalších obcí, kde dříve nic podobného neznali. Někteří kněží dostávali návrh na prožití Misijní neděle spolu s kalendáři.

Dolní Dobrouč:

Na Misijní neděli zavítal do dobroučské farnosti královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, jenž udělil 19 biřmovancům svátost biřmování v kostele sv. Mikuláše. Slavnostní bohoslužbu doprovodil liturgický tanec. S děvčaty ho připravila jedna z biřmovaných, Andy Matyášová. U příležitosti Světové misijní neděle jsme současně uspořádali Misijní koláč® , jehož výtěžek byl rekordních 12 070 Kč. Fotogalerii ze slavnosti lze prohlédnout na stránkách dobroučské farnosti.

Misijní klubko č. 71 z Brna:

Při bohoslužbě na Misijní neděli 19.10. proběhl v kostele sv. Augustina slib nových členů Misijního klubka CMcZŠ spojený s Misijním jarmarkem® a výstavou. V kostýmech, které reprezentovaly jednotlivé kontinenty, přinášely děti dary s prosbami za misie. Výtěžek Misijního jarmarku® byl 5200 Kč.

1617454_10202298238210983_4928697982699733632_o (2) 10603979_10202298254131381_7424173474846205037_o (2) 10733953_10202298295252409_6366196785412079471_o (2)

Facebook PMD:

Další bohaté informace naleznete na Facebooku PMD.

Audio:

Audio nahrávka kázání ze mše svaté na Misijní neděli, jejíž hlavním celebrantem byl P. Jiří Šlégr, je k dispozici zde.

Slovensko:

Na Slovensku se podle slov Národního ředitele PMD, P. Viktora Jakubova, také připojili k našemu Misijnímu mostu modlitby. Jsme si tedy blízko nejen hranicemi ale i misijní modlitbou.Co připravili na Misijní neděli, vidíte zde: http://misijnediela.sk

Papua-Nová Guinea:

Zdravím z Papuy-Nové Guiney. Děkuji za váš email týkající se „Misijního mostu modlitby“. Ano, zúčastnili jsme se tohoto řetězce (mostu) ve velkém počtu. Poslal jsem veškeré informace do všech diecézí, farností, kongregací, škol. Mám už několik zpráv, že mnoho rodin ve farnostech zorganizovalo v 9 hodin večer společné modlitby.

Např. v sobotu ráno jsem byl na stanici hluboko v buši, kde posledních šest měsíců neměli mši svatou. Po mši jsem požehnal mnoho svíček, které lidé pak večer použili k modlitbě růžence za misie církve. Zde u nás je měsíc říjen spojen s poutí se sochou Panny Marie. Lidé nesli sochu přes hory a řeky k onomu místu, nazýváme ho stanice Peter To Rot (první katechista – mučedník Papuy-Nové Guiney). Někteří z nich šli na celonoční vigilii. Jiní se vrátili do svých domovů v ještě hlubší buši, aby se modlili za misie církve. Já jsem se vrátil na hlavní stanici (další čtyři hodiny chůze v horách), abych se připravil na večerní vigilii. V devět hodin večer jsme začali (58 lidí + děti) svou vlastní vigilijní modlitbu růžence za misie po celém světě.

Skončili jsme kolem deseti hodin dopoledne (zde je už hluboký večer). S malými svíčkami v rukou se lidé přes hory obklopující farnost vraceli do svých domovů. Byl to hezký symbolický pohled. Příštího rána jsme slavnostně celebrovali Misijní neděli. Věřím, že podobných příběhů z jiných částí PNG je mnoho. Připojili jsme se tedy našimi malými modlitbami k vám a věříme, že radost z evangelia se dostane do všech částí světa. V modlitbě

P. Valentine Gryk, SVD, Národní ředitel PMD pro Papuu-Novou Guineu.

Uganda:

Rád jsem od vás dostal zprávu týkající se výše Misijního mostu modlitby. Také jsme si zvolili několik dnů a určili jsme týmy PMD pro děti s jejich animátory, aby se shromáždili ke společnému růženci v různých centrech. Je naší nadějí, že se toto vše koná díky Boží milosti. Minulou sobotu jsem se setkal s novým rektorem Semináře Sv. Pavla a on vyjádřil velkou vděčnost za vaše sponzorování. Všechen personál vám posílá srdečné pozdravy. Přejeme vám radostné slavení Světového dne misií.

P. Philip Balikudembe, Národní ředitel PMD v Ugandě

Středoafrická republika:

Velmi vám děkuji za informace o Misijní neděli 2014. Přeji vám radostné prožití Misijní neděle.

Sestra Josephine, Národní ředitelka PMD pro Středoafrickou republiku

Zambie:

Posílám pozdravy z Lusaky. Vím, že přípravy na Světovou Misijní neděli jsou v plném proudu. Na Fidest News jsem četl o úžasné akci, kterou jste podnikli pro přípravu Misijní neděle. Zrovna jsem sledoval video, které jste připravili. Zikomo kwambiri (Děkuji velmi). Gratuluji!. Vaše nadšení pro misie je opravdu životodárné a je pro nás výjimečnou zkušeností. Jsme na vás stále pyšní. Chválíme a oceňujeme, že vám záleží na potřebách církve. Nechť Bůh hojně žehná vaší starostlivé službě. Svěřujeme vás do péče Kristovy a jeho Blahoslavené Matky a ujišťujeme vás o našich modlitbách, tak jako my doufáme ve vaše.  S misijním pozdravem

Váš Otec Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD v Zambii

Itálie – Řím – Národní kancelář Papežského misijního díla šíření víry:

Posílám nejlepší pozdravy z Říma, kde také prožíváme misijní měsíc říjen. Blahopřeji k vaší iniciativě Misijní most modlitby. Ten samý večer 18.10. se Papežská misijní díla v Římě spolu s Univerzitou Urbaniana a Colleggio Urbano spojují a organizují procesí s misijním růžencem na Gannicolo Hill. V misijní jednotě a modlitbě

P.  Ryszard Szmydki OMI, Generální sekretář Díla šíření víry v Římě

Indie:

Když slavíme světovou Misijní neděli 2014, upřeme naši pozornost na poselství Sv. otce. Kéž všichni smysluplně oslavíte Světový den misií 2014. S úctou v Kristu

P. Peter Salew,  SDB

Další ohlasy nám posílejte na adresu PMD.

Misijní neděle a nový film Lily

K příležitosti Misijní neděle připravila Papežská misijní díla do misijního kina, které před nedávnem otevřela, další nový film Lily. Jedná se o portrét keňské katechumenky, jejíž křest zdokumentovala výprava organizovaná Národní kanceláří PMD v České republice. Jméno ‚Lily‘ (tj. Lilie) si 39letá bankovní úřednice Lilian z Nairobi zvolila jako své křestní jméno. Kromě zmiňovaného filmu čeká jako vždy na diváky misijního kina také řada tematicky zaměřených video bonusů a dalších zajímavých doprovodných příloh.

Je úžasné potkat lidi, kterým víra v Boha změnila a zkrásněla život. Je povzbudivé setkat se s člověkem, který se rád a dobře modlí. Je pěkné znát někoho, kdo bere Boha vážně a radost z víry rozdává všude kolem sebe. Mezi takové lidi patří jistě také paní Lily z Keni. Je důležité podporovat to, aby takových lidí bylo stále více. I k tomu slouží Misijní neděle vyhlášená papežem Františkem. I tato Misijní neděle může přispět k tomu, aby se křesťanská víra šířila po všech kontinentech. Za jakoukoliv podporu nejen Misijní neděle Vám srdečně děkujeme!

Filmový příběh Lily i se všemi bonusy je pro Vás připraven Kině Misiso.

Misijní neděle 19. října 2014

Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). K této příležitosti jsme pro Vás připravili nový videoklip, jehož záběry nás zavedou do africké Keni a místních slumů, kam tým PMD z naší vlasti letos během misijní cesty zavítal.

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2014 – SOBOTA 18. 10. VE 21:00

I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Kdo pořádáte: MMM, misijní besedy, výstavy, žehnání svící, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmarky® nebo zakládáte Misijní klubka, napište nám! https://www.missio.cz/aktivity/oznamit-konani-aktivity/

JAK PROŽÍT MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN

V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají krásné misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. V kanceláři PMD Vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.

MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA:

„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

JAK SI NA TOM PMD V ČR STOJÍ VE SROVNÁNÍ S EVROPOU A SVĚTEM

Evropa

Na základě statistik Papežského misijního díla Šíření víry, které podporuje a koordinuje pomoc světovým misiím, jsme porovnávali velikost finančních částek posílaných z jednotlivých zemí do misií. Dílo šíření víry je dotované převážně ze sbírek Misijní neděle. Zahrnuje stavby a opravy kostelů, far, klášterů a pastoračních center. Věnuje se formačním a vzdělávacím programům, katechistům a mediální práci. 11. místo v Evropě, kde za sebou necháváme např. Švýcarsko, Slovensko, Skotsko a Portugalsko, je znamením štědrosti našich dárců. Celkové pořadí prvních dvaceti zemí: Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo-Aachen, Rakousko, Německo-Monaco, Irsko, Belgie, Polsko, Česká republika, Švýcarsko, Slovensko, Skotsko, Malta, Nizozemí, Kréta, Slovinsko, Portugalsko a Lucembursko. Pro představu Španělsko poslalo do misií téměř 14 mil. USD, Itálie přes 10 mil. USD, Belgie 1, 2 mil. USD, Polsko 988 tisíc USD, Česko 880 tis. USD, Švýcarsko 702 tisíc USD a Slovensko 624 tis. USD.

Svět

Vůbec ne špatnou 18. příčku zaujímáme, co se týče Díla šíření víry a podpory světových misií, v porovnání se světem. Zde samozřejmě vede USA, Španělsko, Itálie a Francie. Pořadí zemí, které jsou před námi: USA, Španělsko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, Německo-Aachen, Kanada, Rakousko, Brazílie, Indie, Monako, Irsko, Belgie, Korea, Polsko a Mexiko. Věříme, že i díky Vaší pomoci se budeme umísťovat a tím i pomáhat chudým stále lépe!

K TÉMATU JSME PRO VÁS DÁLE PŘIPRAVILI

Plakát Misijní neděle – měl by viset v každé farnosti, zájemcům rádi zašleme

Poselství Svatého otce k Misijní neděli

Dopis Národního ředitele PMD k Misijní neděli

Misijní kalendář 2014 – katechetická příprava na Misijní neděli nejen pro děti

Misijní neděle v Českém rozhlase 2 a na Radiu Proglas

Kázání na Misijní neděli – přehled audio nahrávek

Video, audio a fotogalerie z Misijní neděle

Finance:

Kde peníze z Misijní neděle pomáhají

Přehled sbírek z Misijní neděle

PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali. Děkujeme.

Více informací i se všemi odkazy naleznete  zde

Misijní neděle 2014

„Mnoho bolestí – jedna Naděje.“

Takové je motto nízkonákladového spotu, který jsme pro vás připravili ke Světovému dni misií na 19. října 2014 (více informací). Příběh o naději nás zavede do nejchudších částí nairobského slumu Kahawa, kde se na Velký pátek uskutečnila křížová cesta pod vedením místního kněze a komunity františkánek, které zde mají svůj apoštolát. Na vlastní oči i srdce jsme mohli zažít dotek Pána, který dává důstojnost každému člověku bez rozdílu. O misijním životu Církve v této chudinské oblasti připravujeme samostatný dokument.

Režie, kamera, postprodukce: Martin J. Rýznar
Hudba: Nicholas Kirk – Heartfelt

Natočeno během misijní dokumentační výpravy Papežských misijních děl do Keni o Velikonocích 2014.

Poselství papeže Františka k Misijní neděli 2014

Drazí bratři a sestry!

Ještě i dnes je mnoho lidí, kteří neznají Ježíše Krista. Misie ad gentes, k níž jsou povoláni všichni členové církve, zůstává velmi naléhavá, neboť církev je misijní svou podstatou: zrodila se, aby „vycházela na cestu“. Světový den misií poskytuje věřícím z různých kontinentů výsadní příležitost, aby se modlili a konkrétními skutky vyjadřovali svou solidaritu s podporou mladým církvím na misijních územích. Jedná se o oslavu plnou milosti a radosti: milosti proto, že Duch Svatý, jehož poslal Otec, poskytuje moudrost a sílu těm, kdo jsou vnímaví vůči jeho působení; a radosti proto, že Ježíš Kristus, Otcův Syn, poslaný pro evangelizaci světa, podporuje a provází naše misijní dílo. Chtěl bych předložit biblický obraz z Lukášova evangelia (srov. 10, 21-23), který znázorňuje právě radost Ježíše i jeho učedníků vyslaných na misii.

1. Evangelista vypravuje, že Pán vyslal ve dvojicích dvaasedmdesát učedníků do měst a vesnic, aby hlásali, že Boží království se přiblížilo a připravovali lidi na setkání s Ježíšem. Když učedníci splnili své misijní poslání, vrátili se plní radosti; radost je převládajícím tématem této první nezapomenutelné misionářské zkušenosti. Božský Mistr jim řekl: „Radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. V té chvíli zajásal v Duchu Svatém a řekl: ‚Velebím tě, Otče, Pane nebe a země‘, … Když byli sami, obrátil se ke svým učedníkům s těmito slovy: ‚Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte‘“ (Lk 10, 20-21.23).

Lukáš představuje tři obrazy. Ježíš nejprve hovořil s učedníky, poté se obrátil na Otce a pak znovu hovoří s nimi. Ježíš chce učedníkům umožnit účast na své radosti, jež je odlišná od té, jakou zakusili oni, a převyšuje ji.

2. Učedníci byli plní radosti a nadšení z toho, že mohli osvobozovat lidi od démonů. Ježíš je však napomíná, aby se neradovali ani tak z moci, které se jim dostalo, jako spíše z přijaté lásky: „že vaše jména jsou zapsána v nebi“ (Lk 10, 20). Byla jim totiž darována zkušenost Boží lásky a také možnost se o ni podělit. A tato zkušenost učedníků je pro Ježíšovo srdce důvodem radostné vděčnosti. Toto potěšení zachytil Lukáš v perspektivě trojičního společenství: „Ježíš zajásal v Duchu Svatém“, obrátil se k Otci a vzdal mu chválu. Tento okamžik intimní radosti tryská z hluboké lásky Ježíše jako Syna k jeho Otci, Pánu nebe a země, který ukryl tyto věci před moudrými a chytrými, ale odhalil je maličkým (srov. Lk 10, 21). Bůh ukrývá a odhaluje a v této modlitbě chvály vyniká především to, že odhaluje. Co Bůh odhalil a ukryl? Tajemství svého království, ustanovení Božího panství v Ježíšovi a vítězství nad satanem.

To všechno Bůh ukryl před těmi, kdo jsou příliš plní sebe a předstírají, že už všechno vědí. Svou domýšlivostí bývají jako zaslepeni a Bohu nenechávají prostor. Snadno si můžeme představit některé Ježíšovy současníky, které často napomínal, ale jedná se o stále existující nebezpečí, jež se týká i nás. Naproti tomu „malými“ jsou ti pokorní, jednoduší, chudí, vydědění, lidé bez hlasu, znavení a utlačovaní, které Ježíš nazývá „blaženými“. Docela dobře můžeme jimi mít na mysli Marii a Josefa, galilejské rybáře i učedníky, které povolával cestou během svého kázání.

3. „Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ (Lk 10, 21) Ježíšův výraz je třeba chápat s ohledem na jeho vnitřní radost, kde zalíbení poukazuje na spásonosný a láskyplný Otcův plán ve vztahu k lidem. Ježíš zajásal pro tuto Boží dobrotu, neboť Otec se rozhodl milovat lidi stejnou láskou, jakou má k Synovi. Ježíš kromě toho také poukazuje na Mariinu radost: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli.“ (Lk 1, 47) Jedná se o radostnou zvěst, která vede ke spáse. Maria nosila ve svém lůně Ježíše, nejvýsostnějšího Evangelizátora, setkala se s Alžbětou, zaplesala radostí v Duchu Svatém a zazpívala Magnificat. Ježíš viděl, že misie jeho učedníků skončila úspěšně a že mají radost, zaplesal v Duchu Svatém a obrátil se k Otci s modlitbou. V obou případech se jedná o radost z účinkující spásy, protože láska, jíž Otec miluje Syna, se dostává až k nám a působením Ducha Svatého nás zahaluje a umožňuje nám vstoupit do trojičního života.

Otec je zdrojem radosti, Syn je jejím projevem a Duch Svatý jejím oživovatelem. Hned poté, co vzdal chválu Otci, nás Ježíš slovy evangelisty Matouše vyzývá: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (11, 28-30) „Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem se vždycky rodí a obnovuje radost.“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium, 1)

Takovéto setkání s Ježíšem bylo naprosto jedinečnou zkušeností pro Pannu Marii, jež se stala „příčinou naší radosti“. Učedníci zase přijali povolání být s Ježíšem, který je poslal, aby evangelizovali (srov. Mk 3, 14), a oni tak byli naplněni radostí. Proč do této řeky radosti nevstoupíme i my?

4. „Velké nebezpečí, které hrozí současnému světu s jeho rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou, je individualistický smutek, který prýští ze zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného vyhledávání povrchních rozkoší a otupělého svědomí.“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium, 2) Proto lidstvo velmi potřebuje čerpat ze spásy, kterou přinesl Kristus. Učedníci jsou ti, kdo se nechávají stále více uchvacovat Ježíšovou láskou a poznamenávat ohněm náruživosti pro Boží království, aby byli nositeli evangelní radosti. Všichni Pánovi učedníci jsou povoláni k tomu, aby živili radost z evangelizace. Biskupové coby první mezi zodpovědnými za hlásání mají za úlohu napomáhat jednotě místní církve v jejím misijním nasazení. Mají mít na paměti, že radost ze zvěstování Ježíše Krista se vyjadřuje jak starostí o hlásání na těch nejvzdálenějších místech, tak i v neustálém vycházení na periferie jejich vlastního území, kde čeká především mnoho chudých lidí.

V mnohých oblastech se nedostává povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Často je to způsobeno tím, že společenství, kde chybí nakažlivé apoštolské nadšení, přinášejí málo nadšení a nevzbuzují přitažlivost. Evangelní radost tryská ze setkání s Kristem a se sdílení s chudými. Proto povzbuzuji farní společenství, sdružení a skupiny, aby žily intenzivním bratrským životem, založeným na lásce k Ježíšovi a pozorným vůči potřebám těch nejvíce strádajících. Kde je radost, horlivost a touha přinášet druhým Krista, tam vznikají ryzí povolání. Mezi nimi nelze zapomínat na laická povolání k misii. Vědomí věřících laiků o jejich misijní totožnosti již dorostlo, stejně jako povědomí o tom, že jsou povoláni k přebírání stále významnější úlohy při šíření evangelia. Proto je zapotřebí jejich náležité formace s ohledem na účinné apoštolské působení.

5. „Bůh miluje radostného dárce.“ (2 Kor 9, 7) Světový den misií je rovněž možností pro oživení touhy a morální povinnosti radostně se zúčastnit na misii ad gentes. Osobní finanční příspěvek je znamením toho, že se sami obětujeme, především pro Pána a pak i pro bratry, aby se náš materiální dar stával nástrojem pro evangelizaci lidstva, jež se utváří na lásce.

Drazí bratři a sestry, o tomto Světovém dni misií se moje myšlenky ubírají ke všem místním církvím. Nenechme si vzít radost z evangelizace! Vyzývám vás, abyste se ponořili do radosti z evangelia a udržovali lásku, která je schopna přinášet světlo vašemu povolání a misijnímu poslání. Povzbuzuji vás, abyste se při své vnitřní pouti nezapomínali vracet k „první lásce“, s níž Pán Ježíš Kristus rozehřál srdce každého. Není to z nějakého nostalgického citu, ale proto, abyste setrvali v radosti. Pánův učedník setrvává v radosti, když přebývá s ním, když koná jeho vůli a když sdílí víru, naději a evangelní lásku.

K Panně Marii, vzoru pokorné a radostné evangelizace, se obracejme se svou modlitbou za to, aby se církev stávala domem pro mnohé, matkou pro všechny národy a umožňovala vznik nového světa.

Ve Vatikánu 8. června 2014, na slavnost Seslání Ducha Svatého

                                                                                                                                      

Dopis národního ředitele PMD 2014

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 19. října 2014

Milí přátelé misií,

když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: „Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili.

Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků, nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích9 zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371 dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a školních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, nebojme se být k Pánu štědří.

P. Jiří Šlégr

Národní ředitel Papežských misijních děl

Mission Sunday 2013

Představujeme klip k Misijní neděli 2013, který připravily britská Papežská misijní díla. Je v něm pěkným způsobem vysvětleno misijní poslání církve i význam společně vybíraných finančních prostředků. Video je v angličtině.

World Mission Sunday from Missio on Vimeo.

Misijní neděle

Krátký spot k Misijní neděli. Záběry byly natočeny během české misijní výpravy do Guyany a Surinamu o Velikonocích 2010.

Živá hudba pochází od seminaristů ze Zambie (natočeno 2009).

Více o tomto videoklipu: http://www.paxartstudio.cz/2011/misijni-nedele/

Papežské misijní dílo šíření víry

Krátký spot prezentující jedno z pěti Papežských misijních děl - Dílo šíření víry.

Záběry pochází ze Zambie z velikonočního obřadu Bílé soboty. Pořízeny byly během misijní výpravy PMD v roce 2009. Výpověď otce Timothy Lehaneho, verbisty, byla zaznamenána během generálního shromáždění Papežských misijních děl (PMD) v Římě v roce 2010.

Více o klipu: http://www.paxartstudio.cz/2011/pmd-sireni-viry/