Podpořte, prosím, misijní sbírku

Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, kterou pořádá Papežské misijní dílo šíření víry, probíhá sbírka na misie individuální formou:
Peníze v obálce s nápisem NA MISIE můžete vložit do pokladny v kostele nebo odevzdat do sakristie, na faru nebo do Národní kanceláře Papežského misijního díla v Hradci Králové do 20. 12. 2020.
Své dary můžete také posílat přímo na účet číslo 72 540 444/2700VS 10 do 31. 12. 2020.
Lidé v misiích Vám Vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním.