Blahořečení Pauline Jaricot bylo oznámeno na květen 2022

Pauline Jaricot bude blahořečena 22. května 2022. Oznámení učinil generální tajemník Papežských misijních děl ve Francii Gaëtan Boucharlat de Chazotte prostřednictvím video zprávy od agentury Agenzia Fides. Zakladatelka Díla šíření víry a sdružení Živého růžence bude beatifikována 22. května 2022, na dvousté výročí založení Papežského misijního díla šíření víry (PMDŠV), během eucharistické slavnosti v Lyonu, které bude předsedat prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Tagle.

Pauline Jaricot (1799-1862) byla prohlášena za ctihodnou 25. února 1963 svatým Janem XXIII. 26. května 2020 papež František schválil zveřejnění dekretu uznávajícího zázrak připisovaný přímluvě Ctihodné Paulin Jaricot.

Narodila se v bohaté rodině v Lyonu a po 15 letech pohodlného života zažila fyzické a duchovní utrpení, v jehož kontextu měla prostřednictvím svátostí hlubokou zkušenost s Bohem. Odpuštění a hluboká modlitba ji přivedly k překonání vážného traumatu a od té chvíle se její život radikálně změnil. Pauline přišla zasvětit svůj život Bohu slavnostním slibem v kapli Panny Marie Fourvière v Lyonu a věnovala se výhradně službě Bohu v chudých a nemocných, denně navštěvovala nemocnice a nevyléčitelně nemocné lidi, obvazovala jim rány a nabízela slova útěchy. Pomoc potřebným doprovázel život intenzivní modlitby, přijímání eucharistie denně, přímluvy za obrácení hříšníků a za evangelizaci světa.

Pauline si uvědomila ekonomické potíže misií a propagovala iniciativy pro získávání finančních prostředků: tak se zrodilo to, co bylo později nazýváno „Sdružení na šíření víry“, která byla oficiálně založena 3. května 1822. Přesně o sto let později 3. května 1922 udělil papež Pius XI. dílu papežský status a potvrdil jeho misijního ducha a službu univerzální církvi, což je oficiální počátek Papežských misijních děl.

V roce 2022 oslavíme 200. výročí Papežského misijního díla šíření víry, 100. výročí povznesení pontifikálního charakteru Díla a 400. výročí Kongregace pro evangelizaci národů.

Foto: Vatican News