Příspěvky se štítkem Pauline Jaricot

Misijní zpravodaj představuje osobnost Pauline Jaricot

Misijní zpravodaj pro vás vydáváme už více než 15 let!

V čísle 31. Vám tentokrát představíme blahoslavenou Pauline Jaricot, zakladatelku Papežského misijního díla šíření víry a také Živého růžence. V lednu jsme si připomínali 160. výročí jejího úmrtí a před pár dny, 22. května 2022, byla v Lyonu blahořečena. Příliš informací o ní běžně nenajdete, proto jsme se téma Blahoslavená Pauline Jaricot snažili připravit zejména ze zahraničních zdrojů. Díky tomu se můžete začíst do jejího duchovního deníku, poznat její životní cestu i odkaz, který nám zanechala. V závěru se dočtete také o dívce Mayline, jejíž zázračné uzdravení se připisuje právě Pauline. Nechybí ani tradiční komiks a reportáž ze setkání zástupců Papežského misijního díla dětí, které se v březnu konalo ve Švýcarsku. Rádi bychom Vás také pozvali na již druhé Misijní putování. Plakát s QR kódem najdete na poslední straně.

Přejeme vám příjemné a inspirativní čtení!

Časopis si online můžete prolistovat níže nebo si objednat tištěnou verzi v katalogu materiálů.

 

Misijní putování s živým radostným růžencem

Opět po roce pro vás Papežská misijní díla připravila univerzálně využitelný program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem. Zatímco loni jste s námi mohli putovat k Panně Marii, letos se zaměřujeme na radostný růženec v misijním pojetí, po jehož tajemstvích nás provází zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry a Živého růžence Pauline Jaricot, která byla 22. května ve svém rodišti v Lyonu prohlášena za blahoslavenou.

Pod odkazem níže  se dostanete na hlavní stránku Misijního putování s radostným růžencem, kde se dozvíte více informací a kde si také budete moci stáhnout pdf soubor s inspiračními kartami, které si můžete vytisknout, vzít s sebou na výlet a doporučenými aktivitami si putování na libovolné místo obohatit, zejména pokud plánujete jít s dětmi. Kartičky označené čísly lze rozmístit v přírodě a vytvořit jejich pomocí adorační nebo zábavnou poznávací modlitební cestu, kdy např. jednotlivé části na přeskáčku rozvěsíte po lese (farní zahradě, kostele…), pak je společně budete hledat podle pořadí a vždy, než dojdete k dalšímu číslu, se pomodlíte určenou část modlitby.

Chcete-li tuto růžencovou pouť vykonat pouze v prostředí svého domova, je možné si pdf soubor otevřít v mobilu nebo tabletu a každý den se věnovat jedné kartě. Postupně se tak pomodlíte celý růženec s radostnými tajemstvími. K dispozici je také listovací verze pro jednorázové prohlížení online.

Misijní putování vám dobře poslouží i jako prázdninový program nebo příprava na Misijní neděli. Jeho platnost i využití jsou neomezené – absolvujte ho kdykoliv, kdekoliv, a to jak ve společenství, tak individuálně.

Modlitbou, případně finančním darem lze podpořit i misijní projekty. Některé aktivity pro děti jsou soutěžní. Když zašlete správné odpovědi na , můžete získat drobný dárek.

Pro více informací a materiály ke stažení klikněte sem:

Putovat s námi můžete od května až do října. Pro účast v soutěži své odpovědi posílejte do konce září 2022. Jméno výherce oznámíme v podzimním Misijním magazínu.

 

Misijní putování 2022 PJ plakátek web s QR

Misijní putování 2022 PJ plakátek web bez QR

 

 

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Lyon 2022 s blahořečením Pauline Jaricot

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Lyon 2022 s blahořečením Pauline Jaricot

Po dvouleté přestávce, kdy se toto setkání uskutečňovalo on-line přenosem, se 16. – 23. května 2022 koná Generální shromáždění Papežských misijních děl ve francouzském Valpré Centre v Lyonu, rodišti Pauline Jaricot.  Tato zakladatelka Společnosti pro šíření víry je ústředním tématem tohoto shromáždění, kterého se z různých zemí jednotlivých kontinentů v letošním roce zúčastnilo přes sto národních ředitelů. Z některých asijských zemí se nemohli zástupci kvůli přetrvávající covidové nákaze dostavit. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Shromáždění bylo zahájeno představením nově jmenovaných národních ředitelů a bylo přečteno poselství papeže Františka a jeho pozdravy. V prvních dnech se scházeli zástupci jednotlivých zemí na společná kontinentální rokování nad vizí budoucnosti Papežských misijních děl a hledání optimálního fungování struktury na celosvětové úrovni. Účastnili se přednášky o právním postavení PMD v rámci římské kurie, kterou přednesl Sekretář pro legislativní texty této instituce M. R. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Generální tajemníci jednotlivých misijních děl přednesli výroční zprávy o činnosti: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI, za Papežské misijní dílo sv. apoštola Petra Guy Bognon, MCCI, za Papežské misijní dílo dětí Sestra Roberta Tremarelli, AMSS a za Papežskou misijní unii Fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, OFMConv, ředitel CIAM a ředitel Fides. Svou zprávu předložil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi.

Všichni účastníci byli zároveň poutníky po stopách Pauline Jaricot. Navštívili baziliku Notr Dam Furviere, kde mladá Pauline skládala sliby, poté navštívili její rodný dům Lorette Centre a prožili rozjímání a mši sv. u jejího hrobu v St. Nizier. Navštívili také nedaleké městečko Ars, působiště svatého faráře Maria Vianey blízkého přítele a duchovního rádce Pauline Jaricot. Maria Vianey je patronem kněží, proto měli všichni možnost obnovit své kněžské sliby v místním kostele. Součástí pomyslného putování byla vernisáž výstavy o zakladatelce a Spolku na šíření víry a Živého růžence, kterou zahájil Olivier de Germay arcibiskup Lyonu společně s Prefektem Kongregace pro evangelizaci národů (KEN) Luis Antonio kardinál Tagle, který byl také přítomen na kolokviu o životě a významu Pauline Jaricot. V neděli (22. 5. 2022) bylo toto putování završeno blahořečením Pauline Jaricot v Eurexpo v Lyonu, jemuž předsedal kardinál Tagle.  

Papež František národním ředitelům PMD ve své zprávě zdůraznil: Pokračujte ve své horlivé aktivitě, která si uvědomuje nepostradatelnou univerzální povinnost Církve hlásat Ježíše Krista všem a svědčit o něm s apoštolskou horlivostí až do konce světa. Ať vás Duch svatý podpoří. Z mé strany vás provázím láskou a mým požehnáním.“

 

Misijní postní modlitba – s Pauline Jaricot

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s  dobrým skutkem.

V letošním roce se jedná o křížovou cestu, kterou můžeme projít společně s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry, jež bude v květnu 2022 blahořečena. Modlitební aktivita pro letošní rok se nese v duchu slov Jeana Maria Vianneye:

„Dobrotivý Bůh zajišťuje často největší dary v klenotnici nebe porozuměním křížové cestě;
láskou ke zkouškám a utrpení.“

Svatý farář arský byl totiž dlouholetým blízkým přítelem Pauline Jaricot, a byl to také on, kdo ji uvedl do mystiky kříže, když jí vysvětloval, že kdo se pokouší kříži uniknout,  bude  svým břemenem utisknut, ale kdo jej v lásce přijme, déle již netrpí. Pauline tato slova ve svém životě naplnila bezezbytku, takže Jean Maria Vianney o ní později prohlásil: „Znám jednu osobu, která nese těžký kříž a nese ho s velikou láskou. Je to slečna Jaricot.“

Křížová cesta s Pauline Jaricot

Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla přirozeně marnivá,  během jednoho kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána. A přestože iniciovala a finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo i její odkaz přetrvají stovky let…

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si začala psát na přání svého duchovního otce P. Würtze, vikáře farnosti Saint-Nizier v Lyonu, mezi svým 17. až 20. rokem jako Příběh mého života. Měla si „znovu přečíst svůj život“ a uvědomit si silné okamžiky své existence, rozpoznat Boží působení ve svém životě a zároveň pochopit působení Ducha Božího. Píše ho tedy prakticky na začátku svého bohatého života, ale už se v něm odráží hloubka jejího vztahu k Bohu i podstatné momenty jejího povolání.

Jak se do postní modlitební aktivity zapojit?

Modlit se můžeme sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve své rodině, a to až do Neděle Božího milosrdenství 22. dubna 2022, kdy i my jsme jsme vyzýváni k milosrdenství.

 

Využijte k postní kontemplaci text v elektronické podobě.

Máte na výběr mezi stažením pdf souboru, který si můžete případně sami vytisknout

 

 

nebo zvolte jednorázové prohlížení v listovací online podobě

 

Lze si objednat Křížovou cestu i v tištěné podobě

Po přijetí objednávky vám bude poštou zaslána brožurka Křížová cesta s Pauline společně s informacemi o misijním projektu, který je s touto aktivitou spojený. Počet výtisků je však omezený, proto prosíme, abyste dávali přednost spíše elektronické podobě, pokud máte mobilní zařízení, kde lze dokumenty dobře zobrazit.

 

Podpořte dílo Pauline Jaricot

Během postu lze odkládat finanční příspěvky za požitky, které si v této době odřekneme,  a následně je můžeme věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma sty lety založila. Nyní můžete konkrétně podpořit vytvoření zázemí pro paraguayské katechisty, misionáře a farníky, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Více informací o aktuálních projektech Díla šíření víry v Paraguayi.

 

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech,

a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.

Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.

Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY.

 

 

Blahořečení Pauline Jaricot bylo oznámeno na květen 2022

Pauline Jaricot bude blahořečena 22. května 2022. Oznámení učinil generální tajemník Papežských misijních děl ve Francii Gaëtan Boucharlat de Chazotte prostřednictvím video zprávy od agentury Agenzia Fides. Zakladatelka Díla šíření víry a sdružení Živého růžence bude beatifikována 22. května 2022, na dvousté výročí založení Papežského misijního díla šíření víry (PMDŠV), během eucharistické slavnosti v Lyonu, které bude předsedat prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Tagle.

Pauline Jaricot (1799-1862) byla prohlášena za ctihodnou 25. února 1963 svatým Janem XXIII. 26. května 2020 papež František schválil zveřejnění dekretu uznávajícího zázrak připisovaný přímluvě Ctihodné Paulin Jaricot.

Narodila se v bohaté rodině v Lyonu a po 15 letech pohodlného života zažila fyzické a duchovní utrpení, v jehož kontextu měla prostřednictvím svátostí hlubokou zkušenost s Bohem. Odpuštění a hluboká modlitba ji přivedly k překonání vážného traumatu a od té chvíle se její život radikálně změnil. Pauline přišla zasvětit svůj život Bohu slavnostním slibem v kapli Panny Marie Fourvière v Lyonu a věnovala se výhradně službě Bohu v chudých a nemocných, denně navštěvovala nemocnice a nevyléčitelně nemocné lidi, obvazovala jim rány a nabízela slova útěchy. Pomoc potřebným doprovázel život intenzivní modlitby, přijímání eucharistie denně, přímluvy za obrácení hříšníků a za evangelizaci světa.

Pauline si uvědomila ekonomické potíže misií a propagovala iniciativy pro získávání finančních prostředků: tak se zrodilo to, co bylo později nazýváno „Sdružení na šíření víry“, která byla oficiálně založena 3. května 1822. Přesně o sto let později 3. května 1922 udělil papež Pius XI. dílu papežský status a potvrdil jeho misijního ducha a službu univerzální církvi, což je oficiální počátek Papežských misijních děl.

V roce 2022 oslavíme 200. výročí Papežského misijního díla šíření víry, 100. výročí povznesení pontifikálního charakteru Díla a 400. výročí Kongregace pro evangelizaci národů.

Foto: Vatican News

 

Misijní kalendář na rok 2022 připomíná 100. výročí vzniku PMD

Příští rok v květnu si Papežská misijní díla připomenou hned dvojí významné výročí, a to 200 let od založení Sdružení šíření víry a 100 let od oficiálního založení Papežských misijních děl. V témže roce se očekává také beatifikace zakladatelky PMD Pauline Jaricot. Všechny tyto významné milníky reflektuje Misijní kalendář na rok 2022, a to prostřednictvím fotografií vztahujících se jak k Dílu šíření víry, tak k samotné Pauline.  Význam jejího působení v církvi připomíná v úvodním slově diecézní ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi sestra Angelika.

Fotografie z různých koutů světa i z České republiky jsou doprovázeny biblickými citáty.  Kalendář má jako obvykle jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky. Najdete v něm i přehled na rok 2023. Součástí je vložená složenka a QR kód pro rychlou platbu.

Kalendáře nejprve poptávejte ve své farnosti

Pokud máte o Misijní kalendář zájem, velmi nám pomůže, pokud se nejprve poptáte ve své farnosti, kam je budou diécézní ředitelé PMD od druhé poloviny září distribuovat. V případě, že ve vašem kostele Misijní kalendáře běžně dostupné nejsou, může je váš duchovní správce (případně vy sami) pro farnost objednat u příslušného diecézního ředitele nebo využít online katalog.

Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání.

Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740.