Misijní kalendář na rok 2022 připomíná 100. výročí vzniku PMD

Příští rok v květnu si Papežská misijní díla připomenou hned dvojí významné výročí, a to 200 let od založení Sdružení šíření víry a 100 let od oficiálního založení Papežských misijních děl. V témže roce se očekává také beatifikace zakladatelky PMD Pauline Jaricot. Všechny tyto významné milníky reflektuje Misijní kalendář na rok 2022, a to prostřednictvím fotografií vztahujících se jak k Dílu šíření víry, tak k samotné Pauline.  Význam jejího působení v církvi připomíná v úvodním slově diecézní ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi sestra Angelika.

Fotografie z různých koutů světa i z České republiky jsou doprovázeny biblickými citáty.  Kalendář má jako obvykle jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky. Najdete v něm i přehled na rok 2023. Součástí je vložená složenka a QR kód pro rychlou platbu.

Kalendáře nejprve poptávejte ve své farnosti

Pokud máte o Misijní kalendář zájem, velmi nám pomůže, pokud se nejprve poptáte ve své farnosti, kam je budou diécézní ředitelé PMD od druhé poloviny září distribuovat. V případě, že ve vašem kostele Misijní kalendáře běžně dostupné nejsou, může je váš duchovní správce (případně vy sami) pro farnost objednat u příslušného diecézního ředitele nebo využít online katalog.

Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání.

Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740.