Příspěvky se štítkem Misijní kalendář

Nástěnný kalendář pro rok 2024 představuje Island

Po několika letech vydáváme opět také nástěnnou verzi Misijního kalendáře, která na 12 velkoformátových fotografiích představuje severský ostrov Island. Fotky byly pořízeny během misijní cesty, z níž aktuálně ve spolupráci s Českou televizí vzniká dokument autora Jana Štindla. Film by měl být k vidění v příštím roce.
Nástěnný kalendář Island 2024 obsahuje měsíční přehled a jmenné kalendárium. Byl vytištěn v malém nákladu a bude brzy rozebrán, proto neváhejte, pokud sháníte originální dárek, kterým zároveň chcete podpořit dobrou věc. Nejen že se po celý rok můžete těšit krásnými obrázky, ale dary za něj ještě navíc poputují potřebným dětem v chudých misijních zemích.
Kalendář si můžete objednat v Misijním katalogu zde: https://www.missio.cz/materialy/kalendare/nastenny-kalendar-island/

Misijní kalendář na rok 2024 přibližuje život seminaristů

V Misijním kalendáři na rok 2024 vám umožníme nahlédnout pod pokličku denního života seminaristů v misiích, protože právě v tomto roce uplyne 135 let od založení společnosti, která dodnes zásadním způsobem přispívá k tomu, aby všechny misijní země měly dostatek kněží. Dnes ji známe jako Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA).

P. Guy Bognon, generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola u obrazu zakladatelky díla Jeanne Bigard.

V kalendáři najdete především fotografie z afrických seminářů, které dlouhodobě podporujeme. Prostřednictvím několika vzpomínkových fotografií si připomeneme také zambijskou návštěvu u nás, protože je tomu právě 10 let, kdy na pozvání tehdejšího Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra navštívil v létě 2014 Českou republiku jeho kolega z Národní kanceláře papežských misií v Zambii P. Bernard Makadani Zulu, a to společně s rektorem a 6 bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze dílo PMD SPA podporují chudé bohoslovce v Africe, byla tato návštěva jedinečnou příležitostí k osobnímu setkání. Lidé mohli vzácnou zambijskou návštěvu potkat při 22 příležitostech v Praze, Kroměříži, Dolních Kounicích, na Svatém Hostýně, v Žeranovicicích, Holešově, Nivnici, na Svatém Kopečku, ve Veselí nad Moravou, v Lidečku, ve Valašských Kloboukách, na Smraďavce, v Kyjově, na Velehradě, na Slovanském Hradišti v Mikulčicích, ve Strážnici a v Dolních Bojanovicích.

Misijní kalendář 2024 má i jednu exkluzivitu v podobě úvodního slova, které napsal přímo generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola, P. Guy Bognon a vystihuje v něm jeho podstatu. Odpovídá tím také na otázku, proč je důležité dílo SPA podporovat, přestože je pro dárce nejméně atraktivní? „ Tím, jak křesťanská společenství rostou a stávají se vitálnějšími, se ve společnosti zvyšuje podíl mladých mužů, kteří mají povolání stát se knězem. To s sebou ale nese nutnost se o taková povolání starat, a k tomu je zapotřebí spolupráce všech věřících univerzální církve,“ vysvětluje mimo jiné otec Guy.

Máte-li zájem osobně přispět k tomu, aby církev mohla mít více kněží, v kalendáři najdete více informací o tom, jak se nově zapojit do podpory bohoslovců.

Podpůrné citáty, které vás budou provázet celým rokem, jsme vybrali z brožurky Misionáři bez lodi. Úvahy o misijním poslání každého jsou z pera francouzské mystičky a významné osobnosti církevních dějin 20. století Madeleine Delbrêlové.

Máme naději, že Misijní kalendář zpříjemní vaše dny roku 2024.

 Dárcovský program Adopce seminaristy:

Spolupráce věřících na péči o budoucí kněze může mít mnoho konkrétních podob. Prostřednictvím PMD vám nabízíme podporu modlitbou nebo finančním darem.  Odesláním libovolné částky na číslo účtu 72540444/2700, s variabilním symbolem 30 podpoříte studium seminaristů v misiích.

Zájemcům o dlouhodobější podporu díla SPA nabízíme Dárcovský program Adopce seminaristy. Přihlášením se k této formě „adopce“ (např. pomocí QR kódu v kalendáři nebo na této stránce se dárce zavazuje, že po dobu čtyř let bude přispívat částkou 15 000 ročně, čímž zaplatí polovinu nákladů na celé studium pro jednoho bohoslovce, a to včetně ubytování a stravy v semináři. Ostatní nezbytné náklady hradí biskup diecéze, odkud seminarista pochází, případně další zahraniční sponzoři. Pokud má dárce zájem, obdrží fotografii a informace o konkrétním studentovi, kterého v semináři podpořil. Zapojit se může jak jednotlivec, tak společenství. Také lze podporovat více seminaristů najednou.

Za vaši štědrost ze srdce děkujeme!

Misijní kalendář 2023 je věnovaný Rwandě

Papežská misijní díla pro vás i letos vydala oblíbený Misijní kalendář, který přináší fotografie z misií i České republiky. V kalendáři na rok 2023 vám představujeme africkou zemi Rwanda, kde aktuálně podporujeme čtyři projekty zaměřené na pomoc dětem. V úvodním slovu si můžete přečíst o dramatické historii i nadějné současnosti Rwandy a prostřednictvím mnoha fotografií se tak s ní blíže seznámit.

Jako doprovodné texty, které vás budou provázet celým rokem, jsme vybrali citáty světců, jejichž svátek v kalendáři připomínáme.

Kalendář (stejného formátu jako pro rok 2022)  má tradiční dvoutýdenní přehled a obsahuje jmenné i liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky.

Pokud kalendář neseženete ve svém kostele, můžete si ho objednat v online katalogu. V případě zájmu o více kusů (objednávka např. pro farnost) se prosím obraťte na svého diecézního ředitele.

Dobrovolným darem za kalendář přispíváte na Papežské misijní dílo dětí.

 

Misijní kalendář na rok 2022 připomíná 100. výročí vzniku PMD

Příští rok v květnu si Papežská misijní díla připomenou hned dvojí významné výročí, a to 200 let od založení Sdružení šíření víry a 100 let od oficiálního založení Papežských misijních děl. V témže roce se očekává také beatifikace zakladatelky PMD Pauline Jaricot. Všechny tyto významné milníky reflektuje Misijní kalendář na rok 2022, a to prostřednictvím fotografií vztahujících se jak k Dílu šíření víry, tak k samotné Pauline.  Význam jejího působení v církvi připomíná v úvodním slově diecézní ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi sestra Angelika.

Fotografie z různých koutů světa i z České republiky jsou doprovázeny biblickými citáty.  Kalendář má jako obvykle jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky. Najdete v něm i přehled na rok 2023. Součástí je vložená složenka a QR kód pro rychlou platbu.

Kalendáře nejprve poptávejte ve své farnosti

Pokud máte o Misijní kalendář zájem, velmi nám pomůže, pokud se nejprve poptáte ve své farnosti, kam je budou diécézní ředitelé PMD od druhé poloviny září distribuovat. V případě, že ve vašem kostele Misijní kalendáře běžně dostupné nejsou, může je váš duchovní správce (případně vy sami) pro farnost objednat u příslušného diecézního ředitele nebo využít online katalog.

Dar ve výši 150 Kč pomůže dětem v misiích z největší bídy, dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělání.

Variabilní symbol pro platby za Misijní kalendář je 740.

 

Misijní kalendář na rok 2018 objektivem Martina J. Rýznara

Nový Misijní kalendář na rok 2018 už je k dispozici! Tentokrát v něm představujeme misie z pohledu kameramana Martina J. Rýznara – autora fotografií i doprovodných textů. Stejně jako loni má kalendář dvoutýdenní schéma a větší prostor na zapisování. Na základě vašich podnětů jsme zvětšili číslice kalendária.

Objednat si jej můžete u svých diecézních ředitelů, případně kontaktujte Národní kancelář nebo si jej objednejte v online katalogu.

Připravujeme pro Vás také velký nástěnný kalendář, který nás prostřednictvím 12 velkoformátových fotografií přenese do Tanzánie – nové země, kterou PMD v ČR podporují. Kalendář bude k dispozici od listopadu v omezeném počtu kusů, proto máte-li o něj zájem, můžete si ho již nyní zarezervovat v Národní kanceláři.