Misijní kalendář na rok 2024 přibližuje život seminaristů

V Misijním kalendáři na rok 2024 vám umožníme nahlédnout pod pokličku denního života seminaristů v misiích, protože právě v tomto roce uplyne 135 let od založení společnosti, která dodnes zásadním způsobem přispívá k tomu, aby všechny misijní země měly dostatek kněží. Dnes ji známe jako Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA).

P. Guy Bognon, generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola u obrazu zakladatelky díla Jeanne Bigard.

V kalendáři najdete především fotografie z afrických seminářů, které dlouhodobě podporujeme. Prostřednictvím několika vzpomínkových fotografií si připomeneme také zambijskou návštěvu u nás, protože je tomu právě 10 let, kdy na pozvání tehdejšího Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra navštívil v létě 2014 Českou republiku jeho kolega z Národní kanceláře papežských misií v Zambii P. Bernard Makadani Zulu, a to společně s rektorem a 6 bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze dílo PMD SPA podporují chudé bohoslovce v Africe, byla tato návštěva jedinečnou příležitostí k osobnímu setkání. Lidé mohli vzácnou zambijskou návštěvu potkat při 22 příležitostech v Praze, Kroměříži, Dolních Kounicích, na Svatém Hostýně, v Žeranovicicích, Holešově, Nivnici, na Svatém Kopečku, ve Veselí nad Moravou, v Lidečku, ve Valašských Kloboukách, na Smraďavce, v Kyjově, na Velehradě, na Slovanském Hradišti v Mikulčicích, ve Strážnici a v Dolních Bojanovicích.

Misijní kalendář 2024 má i jednu exkluzivitu v podobě úvodního slova, které napsal přímo generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola, P. Guy Bognon a vystihuje v něm jeho podstatu. Odpovídá tím také na otázku, proč je důležité dílo SPA podporovat, přestože je pro dárce nejméně atraktivní? „ Tím, jak křesťanská společenství rostou a stávají se vitálnějšími, se ve společnosti zvyšuje podíl mladých mužů, kteří mají povolání stát se knězem. To s sebou ale nese nutnost se o taková povolání starat, a k tomu je zapotřebí spolupráce všech věřících univerzální církve,“ vysvětluje mimo jiné otec Guy.

Máte-li zájem osobně přispět k tomu, aby církev mohla mít více kněží, v kalendáři najdete více informací o tom, jak se nově zapojit do podpory bohoslovců.

Podpůrné citáty, které vás budou provázet celým rokem, jsme vybrali z brožurky Misionáři bez lodi. Úvahy o misijním poslání každého jsou z pera francouzské mystičky a významné osobnosti církevních dějin 20. století Madeleine Delbrêlové.

Máme naději, že Misijní kalendář zpříjemní vaše dny roku 2024.

 Dárcovský program Adopce seminaristy:

Spolupráce věřících na péči o budoucí kněze může mít mnoho konkrétních podob. Prostřednictvím PMD vám nabízíme podporu modlitbou nebo finančním darem.  Odesláním libovolné částky na číslo účtu 72540444/2700, s variabilním symbolem 30 podpoříte studium seminaristů v misiích.

Zájemcům o dlouhodobější podporu díla SPA nabízíme Dárcovský program Adopce seminaristy. Přihlášením se k této formě „adopce“ (např. pomocí QR kódu v kalendáři nebo na této stránce se dárce zavazuje, že po dobu čtyř let bude přispívat částkou 15 000 ročně, čímž zaplatí polovinu nákladů na celé studium pro jednoho bohoslovce, a to včetně ubytování a stravy v semináři. Ostatní nezbytné náklady hradí biskup diecéze, odkud seminarista pochází, případně další zahraniční sponzoři. Pokud má dárce zájem, obdrží fotografii a informace o konkrétním studentovi, kterého v semináři podpořil. Zapojit se může jak jednotlivec, tak společenství. Také lze podporovat více seminaristů najednou.

Za vaši štědrost ze srdce děkujeme!