Příspěvky se štítkem bohoslovci

Misijní zpravodaj představuje Dílo sv. Petra apoštola

34. vydání Misijního zpravodaje věnujeme Papežskému misijnímu dílu svatého Petra apoštola.

Přestože se jedná o Dílo, které posílá a koordinuje pomoc do několika stovek seminářů, v nichž studují desítky tisíc bohoslovců, je co do zájmu či pozornosti spíše upozaďované. Čím to je? Jak ho pro dárce udělat přitažlivějším? Proč by nás mělo zajímat to, co se děje daleko od nás? Tyto a mnohé další otázky jsme položili generálnímu sekretáři PMD SPA P. Guyi Bognonovi, který nám v rozhovoru přiblížil také osobnost zakladatelky Jeanne Bigard. Na její příběh spojený se vznikem třetího misijního díla se pak více zaměřujeme v samostatném článku. Dále se dozvíte o tom, jak vy sami můžete napomoci církvi k tomu, aby měla více kněží, a inspiraci najdete třeba i v rozhovoru s dlouholetou podporovatelkou Díla sv. Petra apoštola paní Michaelou.

V podzimním čísle již tradičně přinášíme také plné znění Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. Připomeneme rovněž Misijní most modlitby a vaši pomoc do Sýrie. Nechybí ani komiks, upoutávka na nové materiály a pozvánky na dvě misijní akce pro děti a dospělé – obě se konají 7. října, jedna ve Rtyni v Podkrkonoší a druhá v Dobříši. Více informací o všech plánovaných akcích najdete na samostatné webové stránce věnované misijním akcím.

Máme naději, že vám Misijní zpravodaj přinese spoustu zajímavých informací. Přečíst si ho můžete ve verzi pdf (ke stažení zde na konci článku) nebo si ho objednat v tištěné formě, a to buď v katalogu materiálů nebo u svého diecézního ředitele.

Velmi vám děkujeme za vaši neustávající štědrost, s níž podporujete jakékoliv z misijních děl, a také za vaše modlitby.

Misijní zpravodaj 34

 

Misijní kalendář na rok 2024 přibližuje život seminaristů

V Misijním kalendáři na rok 2024 vám umožníme nahlédnout pod pokličku denního života seminaristů v misiích, protože právě v tomto roce uplyne 135 let od založení společnosti, která dodnes zásadním způsobem přispívá k tomu, aby všechny misijní země měly dostatek kněží. Dnes ji známe jako Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA).

P. Guy Bognon, generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola u obrazu zakladatelky díla Jeanne Bigard.

V kalendáři najdete především fotografie z afrických seminářů, které dlouhodobě podporujeme. Prostřednictvím několika vzpomínkových fotografií si připomeneme také zambijskou návštěvu u nás, protože je tomu právě 10 let, kdy na pozvání tehdejšího Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra navštívil v létě 2014 Českou republiku jeho kolega z Národní kanceláře papežských misií v Zambii P. Bernard Makadani Zulu, a to společně s rektorem a 6 bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze dílo PMD SPA podporují chudé bohoslovce v Africe, byla tato návštěva jedinečnou příležitostí k osobnímu setkání. Lidé mohli vzácnou zambijskou návštěvu potkat při 22 příležitostech v Praze, Kroměříži, Dolních Kounicích, na Svatém Hostýně, v Žeranovicicích, Holešově, Nivnici, na Svatém Kopečku, ve Veselí nad Moravou, v Lidečku, ve Valašských Kloboukách, na Smraďavce, v Kyjově, na Velehradě, na Slovanském Hradišti v Mikulčicích, ve Strážnici a v Dolních Bojanovicích.

Misijní kalendář 2024 má i jednu exkluzivitu v podobě úvodního slova, které napsal přímo generální sekretář Papežského misijního díla sv. Petra apoštola, P. Guy Bognon a vystihuje v něm jeho podstatu. Odpovídá tím také na otázku, proč je důležité dílo SPA podporovat, přestože je pro dárce nejméně atraktivní? „ Tím, jak křesťanská společenství rostou a stávají se vitálnějšími, se ve společnosti zvyšuje podíl mladých mužů, kteří mají povolání stát se knězem. To s sebou ale nese nutnost se o taková povolání starat, a k tomu je zapotřebí spolupráce všech věřících univerzální církve,“ vysvětluje mimo jiné otec Guy.

Máte-li zájem osobně přispět k tomu, aby církev mohla mít více kněží, v kalendáři najdete více informací o tom, jak se nově zapojit do podpory bohoslovců.

Podpůrné citáty, které vás budou provázet celým rokem, jsme vybrali z brožurky Misionáři bez lodi. Úvahy o misijním poslání každého jsou z pera francouzské mystičky a významné osobnosti církevních dějin 20. století Madeleine Delbrêlové.

Máme naději, že Misijní kalendář zpříjemní vaše dny roku 2024.

 Dárcovský program Adopce seminaristy:

Spolupráce věřících na péči o budoucí kněze může mít mnoho konkrétních podob. Prostřednictvím PMD vám nabízíme podporu modlitbou nebo finančním darem.  Odesláním libovolné částky na číslo účtu 72540444/2700, s variabilním symbolem 30 podpoříte studium seminaristů v misiích.

Zájemcům o dlouhodobější podporu díla SPA nabízíme Dárcovský program Adopce seminaristy. Přihlášením se k této formě „adopce“ (např. pomocí QR kódu v kalendáři nebo na této stránce se dárce zavazuje, že po dobu čtyř let bude přispívat částkou 15 000 ročně, čímž zaplatí polovinu nákladů na celé studium pro jednoho bohoslovce, a to včetně ubytování a stravy v semináři. Ostatní nezbytné náklady hradí biskup diecéze, odkud seminarista pochází, případně další zahraniční sponzoři. Pokud má dárce zájem, obdrží fotografii a informace o konkrétním studentovi, kterého v semináři podpořil. Zapojit se může jak jednotlivec, tak společenství. Také lze podporovat více seminaristů najednou.

Za vaši štědrost ze srdce děkujeme!

Dopisy z misií – Srí Lanka – pomoc z fondu Korona – lékařské vybavení

Drahý bratře Leoši,

modlím se za Vás a doufám, že se Vám vede dobře a jste zdraví. My jsme ve velmi špatné situaci, celá země je nyní uzavřena a nevíme na jak dlouho. Prosím, modlete se za nás!

Posílám fotografie lékařského vybavení na léčbu nemoci Covid-19, které jsme dostali pro náš seminář díky Vašemu daru z misijního fondu KORONA.

Děkuji Vám za laskavou podporu a pomoc v našich naléhavých potřebách. Ať dobrý Pán požehná Tobě, celé rodině a všem dárcům z České republiky!

Posílám s velkou láskou další modlitby

P. Basil Rohan Fernando, Národní ředitel Papežských misijních děl na Srí Lance

 

 

 

Kristovi služebníci z říše Mašukulumbů

Čtení na pokračování Rádia Proglas posluchačům přibližuje misijní výpravu PMD do Zambie, uskutečněnou na podzim roku 2011. Dozvíte se zde o situaci místní církve, těžkostech i radostech bohosloveckých seminářů, kupní síle obyvatelstva, problémech zdejší africké společnosti i roli katechetistů. Z této misijní cesty byl pořízen dokumentární film Zambijský bambo.

autor: Filip Breindl

1. Opičák přichází v neděli

délka: 23:04, premiéra: 12.4.2012

2. Bližní v buši

délka: 22:55 min., premiéra: 13.4.2012

3. Nauč se, bohoslovečku, hospodařit

délka: 21:57 min., premiéra: 16.4.2012

4. Uvolnění rodinných pout

délka: 20:24 min., premiéra: 17.4.2012

5. Bez ohnivé vody

délka: 18:39 min., premiéra: 18.4.2012

6. Když to musí jít bez kněze

délka: 23:55 min., premiéra: 19.4.2012

7. Praktikant na předměstí

délka: 20:12 min., premiéra: 20.4.2012

 

8. Kristus ve slumech – závěrečná část

délka: 21:47 min., premiéra: 23.4.2012

Velký seminář sv. Dominika v zambijské Lusace

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 17. února do 3. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou mladých kněží a bohoslovců v Zambii.

Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží. Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Také Amis Mushima byl Kristem povolán k této službě…

…volání uposlechl a vydal se na dráhu duchovního pastýře, přestože jeho výchozí podmínky nebyly příznivé. Je nejmladším z devíti dětí chudého rolníka, ale dva bratry i matku už ztratil. Otec se snaží obdělávat malé neúrodné pole a pěstovat na něm kukuřici, protože ta je v Zambii hlavním zdrojem obživy. Přesto si kukuřičnou kaši a trochu zeleniny mohou dopřát jen jednou až dvakrát denně.

Nebýt podpory dobrých lidí, nemohl by Amis dokončit ani střední školu. Ze všech sourozenců jsou jen dva, kterým se to podařilo. Uvědomil si, jak je důležité být potřebným nablízku. Díky finanční podpoře mecenášů si udělal kurz a začal se věnovat psychologickému a sociálnímu poradenství. Odtud zbýval jen krůček k rozhodnutí stát se knězem. Už má za sebou téměř polovinu studijní cesty, nyní ho čeká pětiletá kněžská formace ve Velkém semináři sv. Dominika.

Vzdělávání diecézního katolického duchovenstva v Zambii trvá 8 let

Po úvodním spirituálním roku v propedeutickém semináři studenti pokračují ve tříletém studiu filosofie v Malém semináři sv. Augustina v Mpimě a až potom mohou studovat ve velkém semináři sv. Dominika, kde je kromě standardního čtyřletého kněžského studia čeká ještě roční pastorační praxe v diecézi, odkud pocházejí. V roce 2020 zde studovalo asi 170 seminaristů, personál semináře tvoří 15 lidí. Roční rozpočet na provoz semináře se pohybuje kolem 180 tisíc dolarů. Jednu třetinu nákladů financuje Papežské misijní dílo Petra apoštola, a to především dary z České republiky. Ty sem putují pravidelně už od roku 2009. Zbytek potřebných prostředků si musí seminář obstarat z jiných zdrojů. Důležitá je proto snaha o soběstačnost. Seminář si pěstuje vlastní zeleninu a chová hospodářská zvířata. Každý student se musí na chodu podílet vlastní prací, což se mu hodí i pro budoucí působení ve farnosti. Prodej potravinových přebytků a vlastních výrobků, například kněžských ornátů, jsou dalším důležitým zdrojem příjmu semináře. Na studium připsívají také jednotlivé diecéze, některé však žádají rodiče seminaristů, aby se také podíleli na školném.

Mnoho potřeb má jak seminář, tak jednotliví studenti

Vzhledem k tomu, že pocházejí z různých poměrů, začíná to u těch nejchudobnějších třeba i běžnými potravinami, mýdlem na koupání i praní, zubní pastou… Ti lépe situovaní si tohle všechno z domova přinesou, ale už nemají na počítač, který se v dnešní době stává nutností i ve třetím světě.  Seminář studentům z prostředků diecézí vyplácí na jeden semestr kapesné ve výši 200 zambijských kwach (ZMK), což je v přepočtu asi 200 korun.  S tím si musí vystačit po celých pět měsíců. Jen pro představu – bochník chleba stojí asi 12 ZMK, nový průměrně výkonný přenosný počítač je v podobné cenové relaci jako u nás, tedy 12–18 000 ZMK. Motorová sekačka na trávu stojí kolem deseti tisíc kwach, internetové připojení pro celý seminář asi 15 tisíc kwach…

Pandemie přišla v březnu 2020 také do Zambie

…a ovlivnila tamní život stejně jako všude jinde. Na virové onemocnění zemřel biskup, mnoho kněží, řeholníků i laiků. Seminář musel být opakovaně na několik měsíců uzavřen. Dále bylo nutné odložit také plánovaná kněžská a jáhenská svěcení, stejně jako najít nové formy duchovní i lidské formace. Právě díky ní se stává kněz pro místní obyvatele velkou autoritou, inspirací a mnohdy také poslední záchranou. Víc kněží znamená i větší podporu potřebným přímo na místě  Opatření a izolace však ovlivňují také samotnou cestu kněžského povolání. Jak ale udržovat spirituální a pastorační formaci, když se musíme jeden druhému vyhýbat, abychom nerozšiřovali nákazu? Jak pokračovat v samotném studiu? Amis, stejně jako jeho spolužák Humprey, George a mnozí další, nemají žádnou vlastní výpočetní techniku a seminář proto nemůže poskytovat vzdělání distanční formou.

Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 30, do poznámky „Zambie“

 

V roce 2018 oslavil seminář 40. výročí založení, u jehož příležitosti byl natočen také původní zambijský dokument, z něhož vám nabízíme krátkou ukázku.

 

Plakát ke stažení

Misijní postní modlitba (s almužnou)

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám nyní nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, která se nese v duchu slov, kterými Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána:

San Damiano showing interior views, religious elements and a church or cathedral
Kříž ze San Damiana v Assisi, www.expedia.com

„Jdi a obnov můj dům a získávej lid!“

Nemůžeme naráz obnovit celý svět; proměňujme alespoň své nitro a podpořme ty, kteří mohou zmírňovat obrovskou chudobu, těžké životní podmínky a vzdálenost mezi Bohem a člověkem: podpořme mladé kněze a bohoslovce v Zambii.

Vyjděme ze své nucené pandemické samoty, poklekněme spolu se sv. Františkem před křížem ze San Damiana a zapojme se do duchovního společenství s lidmi, jimž jde o stejnou věc. Modlit se můžeme každý den postního období, anebo si vybrat jen jeden den v týdnu. Můžeme se modlit sami doma nebo ve společenství – ať už farním nebo ve své rodině.

Během postu lze také odkládat finanční dary a následně je věnovat africkým bohosloveckým seminářům na formaci nových kněží. Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží.

Jak se zapojit

a) Stáhněte  si přílohy v pdf souboru, vytiskněte si je a použijte k postní kontemplaci. (pro období od 17. února do 3. dubna)

b) Objednejte si již vytištěné materiály  v Národní kanceláři – po přijetí objednávky vám bude poštou zaslán kontemplativní kříž vytištěný na pevnějším papíře, modlitební texty a informace o misijním projektu, který je s touto aktivitou spojený. Vyžádat si můžete více kusů a podělit se o ně se svou rodinou či přáteli.

 

 

 

 

 

 

Mysleme v postní době i na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium:

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 30, do poznámky „Zambie“

Proč se zapojit

  • Získáte posilu při nesení vlastního kříže.
  • Duchovně se propojíte s věřícími, kterým jde o stejnou věc.
  • Stanete se součástí modlitebního společenství PMD.
  • Budete mít spoluúčast na zachování našeho společného domova v duchu encykliky papeže Františka Laudato Si.
  • Přispějete k šíření evangelia a podpoříte ty, kteří chtějí přinášet Krista druhým.

Mše svatá

Za všechny, kteří se k postní modlitbě s almužnou přidají, bude v zambijském semináři sv. Dominika během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.

Ikona kříže a kontemplativní texty více informací o významu kříže v životě sv. Františka

Pod tímto křížem nastalo obrácení svatého Františka a tento kříž jej provázel po celý život. František se na něj díval, když uslyšel Ježíšův hlas: „Jdi a oprav můj dům!“ I nás tento kříž zve k obnově Božího příbytku, který uchováváme ve svém srdci, posílá nás do obydlí naší rodiny, do blízkého i vzdálenějšího okolí, kde lidé touží po Bohu a setkání s Ním. Ikona je prozářená láskou a radostným poselstvím. Žádná postava zobrazená pod křížem netrpí. Ježíš hledí na každého z nás a chce nás zvláště v tomto období povzbudit, abychom hleděli na život s radostnou nadějí.

 

Myšlenky k rozjímání

 Život má smysl, jestliže jej žijeme ve znamení kříže.

Kristus na kříži rozpíná svou náruč, aby nás objal.

Ježíš náš boj už vybojoval za nás. Máme účast na Jeho vítězství.

Ne kříž, ale strach z kříže nás ochromuje.

Bůh nám nedává kříž, který bychom neunesli.

Bůh nám pomáhá nést náš kříž.

Naše víra je ukrytá v tajemství kříže.

 

 

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY.

 

Kontemplativní kříž si po vytištění na barevné tiskárně můžete podlepit tvrdším kartonem, pak z něj budete mít takovou krásnou repliku jako drží v rukou moderátorka Missio magazínu Katka Rýznarová 🙂

 

 

Proměňme půst v konkrétní pomoc misiím

PROMĚŇME PŮST V KONKRÉTNÍ POMOC MISIÍM

Letošní postní dobu můžeme modlitbou, půstem a almužnou propojit s misiemi. Nabízíme několik možností, ze kterých si každý může vybrat. Žádná pomoc není malá, co děláme s radostí, stoupá na ceně.

👉 PODPOŘME DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ V MISIÍCH

Prostřednictvím Papežského misijního díla sv. Petra apoštola nás nástupce sv. Petra papež František vybízí k co největší snaze o podporu povolání v misiích. Odpovězme na tyto výzvy a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší.

Z České republiky putuje pomoc do seminářů v Africe, kde naši zcela zásadní podporu velmi nutně potřebují. Vedení seminářů spolu s bohoslovci se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat, ryb apod. Naléhavost situace dokládá fakt, že kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců.
Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou.

Nyní podporujeme 773 studentů v pěti afrických zemích skrze 8 podpůrných projektů.
Libovolnou částkou můžete přispět na náš účet číslo
72 540 444/2700.
Variabilní symbol (VS) tohoto díla je číslo 30.
DĚKUJEME!

Přehled zemí a seminářů, kam směřuje naše pomoc, najdete zde

👉 24 HODIN PRO PÁNAvýzva papeže Františka od pátku 20. března do soboty 21. března

“Vybízím věřící, aby upřímně ve zpovědi přistupovali k Božímu milosrdenství a modlili se obzvláště za ty, kdo v důsledku pandemie prožívají nějakou zkoušku. Jsem si jist, že tam, kde nebude umožněno konání 24 hodin pro Pána, uskuteční se tento postní moment osobní modlitbou.“ (papež František)

Zapojit se do pomoci misiím skrze papežské misie můžete členstvím v PMD, např. v Misijní růži.
🙏 MISIJNÍ RŮŽE
je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí.

S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve.

Co členstvím získáte?
– Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijní růže) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
– Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
– Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály jako např. Misijní růžence, svíčky, kalendář…

🙏 „Modlitba je jako vzácný pramen,
dokud z něj člověk neochutná,
nemůže být obdarován.“

Vše o Misijní růži zde

Přihlásit se můžete zde

Můžeme na pomoc misiím věnovat třeba i výdělek v hodnotě hodiny či jednoho dne. Možností je opravdu hodně. A Bůh nezůstane dlužen!
Upřímně děkujeme!

Zambijští bohoslovci podporovaní z ČR přijali jáhenské svěcení

V zambijském hlavním městě Lusace se dnes uskutečnilo jáhenské svěcení, které přijalo 29 bohoslovců z osmi diecézí. Formaci budoucích kněží v Zambii podporují Papežská misijní díla v ČR. “V roce 2011 jsme navštívili oba tamní semináře ve Mpimě i Lusace a s některými studenty zůstáváme v kontaktu na sociálních sítích. Jsou mezi nimi i ti, kterých se týká současné svěcení,” uvádí diecézní ředitelka PMD v Hradci Králové a účastnice výpravy do Zambie Bronislava Halbrštátová.
Z tehdejšího pobytu vznikl filmový dokument Zambijský bambo, ve kterém bohoslovci popisují svou cestu ke kněžském povolání, hovoří o tom, jak jejich životní krok přijala rodina a co očekávají od své služby v církvi. Film zachycuje také běžný život v semináři včetně práce na farmě, výuky, slavení bohoslužeb, návštěv lidí v okolí či sportovních her. “Tady se od každého očekává, že se ožení a založí rodinu, to je africká norma. Když se mladý muž dobrovolně rozhodne této perspektivy vzdát, někdy to v jeho rodině nedělá dobrotu, někdy to i působí určitý šok a některé kmenové kultury to vůbec neakceptují,“ popsal českému štábu Sydney Kaoma, který byl před necelými šesti lety na počátku své bohoslovecké formace, nyní se stává jáhnem. „Lidé by měli pochopit, že život nemusí být naplněn pouze v manželství, ale i v celibátu. Důležité je být šťastný ve způsobu života, který každý sám sobě zvolil – a celibát otevírá velký prostor pro službu druhým,“ dodal zambijský kandidát kněžství.

PMD z České republiky pokračují za pomoci tuzemských dárců v podpoře bohoslovců v Zambii. V současnosti se česká pomoc týká semináře svatého Dominika v Lusace, kde se připravuje 143 mladých mužů. Při natáčení v roce 2011 za solidaritu evropských věřících poděkoval rektor Fabian Pikiti a dodal: „I my se podílíme na podpoře církevního díla, protože když připravujeme budoucí kněze, neděláme to jen pro naše diecéze v Kasamě nebo Chipatě, neděláme to pouze pro Zambii. Jsou to kněží, kteří mohou převzít službu v univerzální církvi. Solidarita celé církve projevovaná skrze Papežská misijní díla nás posiluje jako součást univerzální církve. A naši kněží, Bůh ví, mohou jít a konat svou službu v České republice nebo v Polsku nebo v kterékoli zemi na světě, protože máme jednu obecnou rodinu, svatou katolickou církev,“ uvedl P. Pikiti.

Autorem příspěvku je další člen misijní výpravy do Zambie, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas Filip Breindl.

 

 

Zikomo kwambiri – Velmi Vám děkujeme…

… ohlédnutí a poděkování všem, kteří pomohli uskutečnit návštěvu bohoslovců Ze Zambie v ČR.

Začátkem loňských letních prázdnin jsme se v různých koutech Čech a Moravy mohli setkat se zajímavými hosty z Afriky. Otec Jiří Šlégr pozval do České republiky Národního ředitele Papežských misijních děl (PMD) v Zambii, P. Bernarda Makadani Zulu společně s rektorem Fr. Dennisem Phiri a 6 bohoslovci jmenovitě: Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrick Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka, Clinton Chota ze semináře sv. Dominika v Lusace.

Bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum”, která je jako jedna ze dvou seminářů v Zambii podporována Papežskými misijními díly z České Republiky. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze PMD podporují pomoc chudým bohoslovcům v Africe a zvláště v zambijském semináři sv. Dominika, byla tato návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání a nejen pro ně.

Během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávěli o životě v Zambii, zpívali a hráli na typické africké nástroje. Hosté z Afriky se účastnili celkem 16 bohoslužeb, najeli přes 2 000 km. Pohostinnost hostitelů zajistila přes 330 jídel a 100 noclehů. Řada nadšených podporovatelů papežských misií uspořádala tradiční akce PMD: Misijní koláč® a Misijní jarmark®.

Navštívená místa a samotnou atmosféru setkání se zambijskými seminaristy, rektorem a ředitelem PMD v létě 2014 si lze připomenout díky unikátnímu cestovnímu deníku 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.

Poselství bohoslovců dárcům a všem lidem z České Republiky:

Celkově jsem nacházel naplnění skoro ve všech aktivitách, které se konaly, když jsem byl v Česku. Nejvíce mě zaujalo gesto farářů, které projevili při předávání sbírky (tj. obětování) do misijní truhly. To je něco, co by většina kněží nebyla ochotná udělat. Další věc, která mě zasáhla u srdce, byla připravenost sester (tj. v Praze, Kroměříži a na Velehradě) nás ubytovat a nabídnout nám vše potřebné. To ukazuje pravé křesťanské pouto mezi námi. Byl jsem také ohromen, když mi řekli, že zvony dostaly jména svatých. To je u nás doma neslýchané, protože nikdo by nevěnoval pozornost zvonu takovým způsobem. Další věc, která mě zaujala, byla koherence jednotlivých částí programu. Děkuji vám, Missio z České republiky, za vše, co jste pro nás udělali.

Mé poselství lidem z České republiky je, že pokračujeme ve společné práci pro slávu Boží. Pokračujeme v pojímání katolické víry. Ať vás nikdy neomrzí charitativní práce a zvláště pomoc misijním dílům v jejich rozkvětu. Děkuji vám mnohokrát za pomoc semináři sv. Dominika v Zambii. Mimořádně na vás apeluji, abyste pokračovali ve své podpoře, protože se těšíme, že v blízké době budeme moci do sv. Dominika přidat třicet nebo více lůžek. Doufejme, že partnerství, které jsme započali, bude mít dlouhého trvání.“

Benjamin Mwanza

Návštěva v České republice mi otevřela oči v duchovním úřadě, na který se připravuji. Abych začal, co se mi líbilo nejvíce, byla pohostinnost lidí, které jsme potkali na všech místech, které jsme navštívili. České jídlo bylo příjemné a postele, do kterých jsme mohli složit hlavy, byly stejně tak pohodlné. Jedna věc, které jsem si také všiml, bylo to, že děti jsou vedeny ke katolické víře od raného věku. To je jistě ohromné, protože naplňují Kristova slova ,,Nechte maličké přijít ke mně.“ Dle mého je to dobré, abychom udrželi naši církev živou.

Poselství lidem z České republiky je díky za to, co děláte pro církev v Zambii, zvláště za podporu, kterou nám dáváte skrze česká Papežská misijní díla. Dalším poselstvím je udržovat mír, kterému se těšíte, a modlit se za Zambii, protože 24. října 2014 budeme oslavovat 50 let míru v Zambii.“

Benson Benny Phiri

„Chtěl bych se podělit o své zážitky z návštěvy v České republice. I přes dlouhé hodiny cestování to byl pěkný moment sdílení evangelijních hodnot jako lidé z jedné rodiny. Po příjezdu do České republiky jsem se cítil jako doma a vítaný díky pohostinnosti, které se mi dostalo. Na všech místech, která jsem navštívil, byli lidé hodní, otevření a společenští v tom, že byli ochotní podělit se o své příběhy a více než ochotní naslouchat mým zkušenostem, zvláště z Afriky a konkrétně ze Zambie, i přes jazykovou bariéru. Nejvíce vzpomínaným dnem je třetí den, kdy jsem navštívil baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Byl jsem pohnutý a dojatý množstvím lidí, kteří žíznili po Božím slově. Jak byli všichni duchovně naladěni, byl to okamžik duchovního růstu, prozření a povzbuzení na mé cestě ke kněžskému povolání.

Rád bych dal najevo svou srdečnou vděčnost všem, kteří se zapojili do příprav této návštěvy, těm, kteří přispěli duchovně, fyzicky a materiálně. Mé poselství těmto lidem z Česka je, že mají pokračovat ve stejném duchu – chovat se jako rodina ke každému, jak Ježíš řekl v Janově evangeliu 17:22, cituji: ,,slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno“, konec citátu. Ukázali jste svou jednotnost, tu jednotu hlásanou Ježíšem, kéž vám všemohoucí Bůh hojně žehná. Celkově mé zážitky byly plodné nad očekávání. Modlete se za mě, jako se já modlím za vás.“

Cedrik Kaluba Mweshi

Pobyt v České republice bude žít v mých vzpomínkách. Lidé z České republiky mě prostě hodně překvapovali. Jsou to dobří lidé, schopní vycházet dobře s ostatními, velmi přívětiví, štědří, lidé dobré vůle, příjemně se s nimi žije. Jediný problém je jazyková bariéra. Kdybychom mohli jeden druhému rozumět, bývalo by to bylo ještě lepší než takhle. Líbila se mi všechna setkání, zvlášť když se malé děti zapojily do vyptávání. Fakt, že lidé zůstávali i po mši, na mně zanechalo dobrý dojem z toho, jak se zajímali o všechno, co my děláme. Událost ze 4. července 2014 na Velehradě byla pro mě jedním z nejlepších okamžiků v České republice.

Mé poselství lidem z České republiky je, aby pokračovali v tom, jak jsou dobří, a Bůh je odmění jeho vlastním způsobem. Ať stále mají požehnání, aby mohli pokračovat v dobré práci, kterou dělají pro církev. To je jeden ze způsobů evangelizace, starat se o Boží lid, pomáhat potřebným a velebit Ho a já věřím, že toto všechno se děje. Buďte si jisti naší modlitbou, dokud zůstáváme v tomto partnerství, a také prosíme o vaše modlitby, abychom mohli zůstat jedna rodina v jednom křtu našeho Pána Ježíše Krista.“

Chota Clinton C.

Měl jsem mnoho obav, když jsem jel do České republiky, protože mají jinou kulturu, obyvatelstvo, jídlo, jazyk a počasí. K mému překvapení jsem se těšil ze skvělé pohostinnosti, které se nám dostalo. Je to moc hodný lid. Jídlo bylo super a počasí pro mě bylo příznivé. Líbila se mi velká víra, kterou jsem v Česku viděl. Lidé to se svou vírou myslí vážně. Je to mírumilovná země. Jediná věc, která mě držela zpátky, byl jazyk. Nemohl jsem s nimi účinně komunikovat na takové té osobní úrovni.

Moje poselství lidu v Česku je, že si máme pamatovat, že jsme jedna rodina skrze jeden křest, který jsme dostali, přestože pocházíme z různých zemí s různými dary. Společně jako jeden dosáhneme velkých věcí. Zvěčněme náš vztah. Spasení je pro nás všechny. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách. Moje návštěva v České republice byla důkazem, že semínka zasetá misionáři v Zambii docela nedávno, rostou. Děkuji vám, že pomáháte semináři sv. Dominika.“

Harrison Cosmas Banda

Shledával jsem celou návštěvu v České republice naplňující, byl jsem spokojený se všemi aktivitami, s tím, jak byly organizované a jak lidé vyjadřovali svou radost, když nás viděli. Další věc, která mě nejvíc zaujala, bylo vřelé přijetí, pohostinnost a prozíravost tří společenství sester, které jsme navštívili a kde jsme byli ubytovaní v Kroměříži. To bylo vyjádřením lásky bez podmínek a za hranice, křesťanského způsobu života. Byl jsem také dojatý způsobem víry lidí v Česku, každý kout ve městech, které jsme navštívili, měl buď sochu světce nebo Ježíše. Zdá se, že křesťanství je v tamních lidech hluboce zakořeněné.

Poselství, které mám pro lid z České republiky, je, ať je nesklátí vlna sekularizmu, která odřízla mnoho částí světa a zvláště Evropy, ať jsou silní ve víře v Boha. Pak bude vztah vytvořený mezi zambijskou církví a tou v České republice silný. Pokračujme ve vzájemné duchovní, morální, materiální a finanční podpoře. Kéž Bůh žehná České republice.“

Gerald Daka

„Co jsme se na cestě naučili? Zjistili jsme, že katolická církev je jasně univerzální. Přišli jsme z neznámého malého města Lusaka v Zambii, byli jsme pohlceni novou rodinou víry. Bylo úžasné vidět, kolik lidí věnovalo své prostředky k tomu, aby se výlet vydařil, duchovní, věřící i světští lidé. Dali nám ubytování, velmi dobré jídlo a každému z nás zajistili výbornou dopravu každičký den našeho pobytu. Zvláštní poděkování patří řeholním sestrám, které nás ubytovávaly nejdelší dobu a s velkou láskou. Den odjezdu byl tak zasmušilý, když se všechny seřadily, aby nám daly sbohem… slzy stékaly dolů po tvářích. Co můžeme udělat, abychom se odvděčili? Jen Bůh je může odměnit.

Naučili jsme se, že jeden druhého můžeme v otázkách víry obohatit. Také jsme se učili obřadnému způsobu modlitby, který v Zambii, kde je tančící kostel, tak potřebujeme. Oceňujeme těžkou práci vykonanou PMD v České republice. Dříve jsme prostě jen obdrželi obvyklý příspěvek, aniž bychom věděli, odkud přišel, nebo jak byl vybrán. Když vidíme těžkou práci, kterou do toho ředitel PMD vložil těch pár dnů, kdy jsme tam byli, tak si toho více ceníme. Jsem rád, že jsme se zapojili do vybírání těch stejných příspěvků, a bohoslovci dosvědčí svým přátelům, že musíme brát vzdělání vážně, protože tamti lidé venku to taky berou vážně.“

Fr. Dennis Phiri

Velehrad 2014

Video natočil Karel Jan

Publikováno 3. 2. 2015

stručný sestřih z Velehradu