Křížová cesta s Pauline – Misijní postní modlitba pro rok 2022

katalogové číslo: D.12.2

Křížová cesta s Pauline je součástí Misijní postní modlitby pro rok 2022.

Rok 2022 se nese v duchu oslav 200. výročí oficiálního založení Papežských misijních děl a 400. výročí založení Kongregace pro evangelizaci národů. Je to ale také rok spojený s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry a Společenství živého růžence. V lednu 2022 uplynulo 160 let od jejího úmrtí a 22. května 2022 bude v rodném Lyonu blahořečena. Právě u této příležitosti vydávají Papežská misijní díla Křížovou cestu s Pauline, kterou nás provede tato křehká dívka, o níž její přítel svatý Jean Baptiste Vianney prohlásil, že nese těžký kříž s velikou láskou.

Brožovaná, 44 stran

Objednat

Počet kusů: