Misijní neděle

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021

Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií – 24. října 2021

Co je Misijní neděle

Náměty ke slavení

Sbírka na misie