Příspěvky se štítkem Národní rada

Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové se 19. září 2019 sešli k pravidelnému jednání Národní rady PMD diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy.

Na začátku jednání seznámil národní ředitel jáhen Leoš Halbrštát přítomné s rozhodnutím prefekta Kongregace pro evangelizaci národů v Římě kardinála Filoniho, prodloužit na doporučení České biskupské konference mandát národního ředitele PMD v ČR na dalších 5 let.

Poté představil aktuální projekty PMD, které byly vybrány k podpoře z České republiky do 17 zemí světa 4 kontinentů. Jsou jimi Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Jižní Súdán, Demokratická republika Kongo, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Finanční podpora směřuje na 7 projektů Papežského misijního díla šíření víry v 6 zemích a 8 projektů v 5 zemích na podporu studentů v rámci Papežského misijního díla sv. Petra apoštola. Skrze 80 projektů Papežského misijního díla dětí ve 14 zemích pomůže více jak 60 000 chudých dětí. Finanční pomoc dětem je rozdělena do tří oblastí: ochrana života, školní
vzdělání a křesťanská formace.

Národní ředitel informoval o světovém Generálním shromáždění PMD v Římě, jehož důležitou částí byly informace o Mimořádném misijním měsíci říjnu 2019 (MMMŘ), jehož organizátory jsou Papežská misijní díla.

K Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu vydala PMD další nové materiály a na Televizi Noe kromě pravidelných Missio magazínů bude vysíláno video vatikánské kongregace pro evangelizaci.
Vyšlo nové číslo Misijního zpravodaje ke 100. výročí Maximum Illiud a s náměty na slavení Světového dne misií = Misijní neděle.

5. října se uskuteční Misijní kongres dětí v Kroměříži, o jehož organizaci informovala diecézní ředitelka arcidiecéze Olomouc, na kterém vyvrcholí příprava MMMŘ.

 

Národní rada Papežských misijních děl v Hradci Králové

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo ve čtvrtek 4. dubna 2019 pravidelné jednání Národní rady PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2018 bylo zmíněno slavení Misijní neděle (Světový den modliteb za misie), během které věřící ve všech katolických farnostech světa finančně přispívají do světového fondu solidarity. Z něho jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem v 19 zemích světa, kterými jsou Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán, Madagaskar, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Surinam. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a aktualizovány na mapě pomoci na webu církev.cz.

Důležitou součástí zasedání bylo projednávání probíhajících příprav Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019, který vyhlásil papež František. Národní ředitel představil nový klip k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019, jehož vysílání probíhá na Televizi Noe a šíří se přes sociální sítě. Je také součástí prezentací PMD při přednáškách, které v hojném počtu probíhají ve farnostech a školách. Diecézní ředitelé seznámili o stavu příprav v jednotlivých diecézí.

Děti se každý měsíc do přípravy na MMMŘ 2019 aktivně připojují seznamováním jednotlivých misionářů a malováním obrázků do nové rubriky Missio magazínu Svatý misionář, jenž je součástí měsíčníku PMD na TV Noe. K Missio interview jsou zváni zajímaví hosté, aby oslovili širokou veřejnost a přes jejich svědectví mohli posluchači nahlédnout do života misií.

Z nových misijních materiálů byla představena Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích, kartička s Modlitbou k MMMŘ 2019, praktické plátěné tašky s logem missio, malá plátěná pouzdra na růženec a pro děti na dobu postní byl připraven Postní misijní kalendář.
O všech novinkách, projektech a misijních aktivitách informují papežské misie na svém facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, webu www.missio.cz, Twitteru a v Missio kinu: http://kino.misijnidila.cz/

Národní ředitel také informoval o Evropském setkání národních ředitelů v Nizozemsku, kde se setkal s Generálním tajemníkem Papežského misijního díla Sv. apoštola Petra v Římě P. Guy Bognonem, PSS, který přivezl pozdravy od Prefekta Kongregace pro evangelizaci národů
kardinála Fernanda Filoniho. P. Bognon hovořil o vážné situaci a potřebě pomoci seminářům v misijních oblastech.

Část jednání byla věnována členským aktivitám PMD, kterými jsou Misijní klubka v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Misijní klub, Adorace pro misie, Misijní růže, Dárcovství a Misijní unie. Počet členů v jednotlivých členských aktivitách stále vzrůstá.

Pro všechny diecéze je v současnosti na prvním místě intenzivní příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019!

Další nejbližší připravovanou akcí je misijní cesta do Malawi a účast národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v květnu 2019. Na 5. října se připravuje v olomoucké arcidiecézi v Kroměříži Misijní kongres dětí.

V rámci svého setkání slavila také Národní rada PMD v kostele Nanebevzetí Panny Marie mši sv. s prosbami za papeže Františka, misionáře a chudé v misiích.

Ředitelé si vyměnili zkušenosti z práce ve svých diecézích i názory na současnou problematiku v církvi.

frem

 

Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

Ve čtvrtek 20. září 2018 proběhlo v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové pravidelné jednání Národní rady PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy, na kterém byl představen nový diecézní ředitel pro plzeňskou diecézi P. Romuald Štěpán Rob.

Národní ředitel Leoš Halbrštát představil aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Finanční pomoc je rozdělena na tři oblasti: péče o děti, bohoslovce a světové misie a v letošním roce míří tato pomoc celkem do 19 zemí světa. Jsou jimi Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán, Madagaskar, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Surinam.

Z proběhlých akcí byla kladně hodnocena Misijní pouť 2018 v Třebíči, účast na Národní pouti na Velehradě a na Evropském setkání PMDD a národní ředitel informoval o světovém Generálním shromáždění PMD v Římě, na kterém předal papeži Františkovi dárek od českých misionářů.

Mezi novými misijními materiály byl prezentován stolní Misijní kalendář na rok 2019, který přibližuje práci českých misionářů. Lépe prožívat misijní měsíc říjen těm nejmenším má pomoci kalendář pro děti Misijní říjen 2018 vytvořený jako omalovánka s úkoly pro malé misionáře na jednotlivé dny. Film PMD Filipínské rugby hra o život kameramana Martina J. Rýznara bude mít premiéru 30. září v Ústí nad Orlicí. Vyšlo také nové číslo Misijního zpravodaje s náměty na slavení Misijní neděle.

Od října začne roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. Papežská misijní díla k této příležitosti vydala brožuru “Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019” obsahující inspirativní náměty a materiály pro Misijní klubka pracující v Papežském misijním díle dětí.

Od září pokračuje již čtvrtým rokem natáčení pravidelného měsíčníku papežských misií Missio magazín, jehož součástí je Missio interview s některou z významných osobností. Missio magazín vysílá Tv Noe a premiéra zářijového pořadu je plánována na 25. září ve 20 hodin.

Národní rada se dále zabývala přípravami na oslavy Světového dne misií – Misijní neděle, která se bude na celém světě slavit jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa 21. října. V tento den věřící finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, stejně jako národní ředitel Papežských misijních děl Dopis k Misijní neděli.

 

Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

Ke svému pravidelnému jednání se 19. dubna 2018 sešla v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové Národní rada PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2017 bylo zmíněno slavení Misijní neděle (Světový den modliteb za misie), během které věřící ve všech katolických farnostech světa finančně přispívají do světového fondu solidarity. Z něho jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem ve 13 zemích světa, kterými jsou Tanzanie, Malawi, Uganda, Keňa, Zambie, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a aktualizovány na mapě pomoci na webu církev.cz. Kladně bylo také hodnoceno celostátní setkání zástupců z Papežského misijního díla dětí
na Horském klubání 2018.

Důležitou součástí zasedání bylo projednávání Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019 ke stému výročí apoštolského listu Maximum illud, který vyhlásil papež František. Jádrem této iniciativy je modlitba, svědectví a zamyšlení nad ústředním významem missio ad gentes jako trvalého stavu, kdy je člověk vyslán konat první evangelizaci (srov. Mt 28,19). Do práce na přípravě a uskutečnění Mimořádného misijního měsíce jsou přímo zapojena Papežská misijní díla (PMD) společně s celou církví. Diecézní ředitelé seznámili o stavu příprav v jednotlivých diecézí.

Mezi prezentovanými novými misijními materiály byl Misijní zpravodaj č. 23, nástěnný kalendář Tanzanie, který vznikl po misijní cestě do Tanzanie, knížky Matka Tereza a o patronce misií sv. Terezii z Lisieux Terezka. Dále nová svíčka missio s nápisem “Nesme světlo víry do celého světa”, nový leták PMD, Adventní misijní kalendář a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář.

Třetím rokem připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách doma i ze zahraničí, který vysílá TV Noe, jehož součástí je Missio interview s některou významnou osobností. O všech novinkách, projektech a misijních aktivitách informují papežské misie na svém facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, webu www.missio.cz, Twitteru a v Missio kinu: http://kino.misijnidila.cz/

Součástí setkání Národní rady byla mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu.

Nejbližší připravovanou akcí pro všechny diecéze je Misijní pouť 2018 a to 26. května v Třebíči, účast na Evropském setkání PMDD a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v červnu 2018.

31. jednání Národní rady PMD

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo 6. dubna 2017 zasedání Národní rady PMD. Modlitbou patrona misionářů a misií sv. Františka Xaverského zahájili své jednání diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2016 bylo zmíněno slavení již 90. Světového dne modliteb (Misijní neděle), dále aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 11 zemí světa, kterými jsou Uganda, Keňa, Tanzánie, Zambie, Nigérie, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea a Guyana. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a popsány na mapě pomoci, která je vždy do konce března aktualizována na webu církev.cz.

Část jednání byla věnována členským aktivitám PMD, kterými jsou Misijní klubka v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Misijní klub, Adorace pro misie, Misijní růže, Dárcovství a Misijní unie. Ta si 23. října loňského roku připomněla významné výročí 100 let od svého založení bl. P. Paolo Mannou. Počet členů v jednotlivých členských aktivitách stále vzrůstá.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály: Nové číslo Misijního zpravodaje ve zcela nové podobě, nástěnný kalendář Bangladéš, který vznikl po otevření školy postavené z darů českých dárců v Bangladéši, knížka Zrození krále, drobné misijní předměty, nové letáky a film Barevný Bangladéš z poslední misijní cesty. Tento film mohli přítomní shlédnout na závěr setkání. V měsíci říjnu byl pro děti připraven kalendář Misijní říjen, pro dobu adventní Adventní misijní kalendář a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář, pro práci během roku pak stolní hra Cesta misionáře.

Již dva roky připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách doma i ze zahraničí. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde papežské misie působí a pomáhají a pak Missio interview s některou z významných osobností. Missio magazín je vysílán každé druhé úterý od 20 hodin na TV Noe a opakován v několika reprízách.

Na setkání byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností, a praktické využití webu www.missio.cz a misijního kina: http://kino.misijnidila.cz/

Z proběhlých akcí byl kladně hodnocen podzimní Misijní kongres v Nymburce a Misijní den v Chocni. Obě setkání přinesla hodně povzbuzení k misijní činnosti nejen ve farnostech, kde byla pořádána, ale i těm, kteří se jich účastnili. Letos v březnu se uskutečnilo Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl (PMD) v Rumunsku, kde Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD. Česká republika velmi dobře prezentovala svou činnost např. videoklipem k Misijní neděli a Víra je dar, o který byl mezi národními řediteli velký zájem.

Z plánovaných akcí bylo zmíněno zastupování ČR na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v červnu 2017. Nejbližší plánovanou událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je Misijní pouť a Den dětí v sobotu 27. 5. 2017 v Jablunkově.

29. jednání Národní rady PMD

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 proběhlo v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně třídenní zasedání Národní rady PMD. Diecézní ředitelé Čech a Moravy představili svou činnost v uplynulém období a výhled svých aktivit do konce roku 2016. Na programu rady byly také společné modlitby a bohoslužba, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka, za chudé a trpící v misijních zemích i za potřeby místní církve.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2015 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Nigérie, Egypt, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Jamajka a Guyana. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a popsány na mapě pomoci, která je vždy do konce března aktualizována na webu církev.cz.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály: Křížová cesta pro malé misionáře od Tomáše Velzela, která je ke stažení na webu missio.cz a je k dispozici i v tištěné podobě. Z poslední misijní cesty na Filipíny vyšlo hudební CD Filipínské chvály, s písněmi řeholních sester z domu Misionářek služebnic Nejsvětější svátosti v Manile. V měsíci říjnu byl pro děti připraven kalendář Misijní říjen, pro dobu adventní Adventní misijní kalendář pro děti, a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář.

Pokračuje program pro školy „Děti pomáhají dětem“ akreditovaný u MŠMT ČR do roku 2020. Podrobné informace byly věnovány všem členských aktivitám. Misijnímu klubu, Dárcovství, Misijnímu klubku, Adoraci pro misie, Misijní růži a Misijní unii. Misijní unie si 23. října letošního roku připomeneme významné výročí 100 let od svého založení bl. P. Paolo Mannou.

Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz, jehož součástí je např. misijní kino: http://kino.misijnidila.cz/

Z proběhlých akcí bylo zmíněno březnové Evropské setkání ředitelů a pracovníků Papežského misijního díla dětí (PMDD) v chorvatském Zadaru – CEME 2016, kde byli mezi 19 zeměmi Evropy i zástupci z České republiky. Toto setkání přineslo množství aktuálních informací od generální sekretářky Papežského misijního díla dětí Dr. Baptistine J. Ralamboarison z Říma a inspiraci pro práci s dětmi. Česká republika velmi dobře prezentovala svou činnost a dovezla výrobky a ukázky prací dětí i dospělých, kterými pomáhají při misijních aktivitách. Podrobné informace z konference přináší zpráva na webu missio:http://old.missio.cz/galerie/foto/evropske-setkani-papezskeho-misijniho-dila-deti-ceme-2016-v-chorvatsku/

Kladně bylo také hodnoceno celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí nazvané Horské klubání z České republiky na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně pro 110 misionářů v dubnovém víkendu. Bohatou fotogalerii je možné shlédnout na webu missio.cz: http://old.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2016/

Od září 2015 připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách této misijní organizace. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde papežské misie působí a pomáhají a tak Missio interview s některou z významných osobností. Zatím bylo natočeno Missio interview s národním ředitelem PMD Leošem Halbrštátem, biskupem Václavem Malým, arcibiskupem Janem Graubnerem, P. Jiřím Šlégrem, diecézními ředitelkami PMD Hanou Koukalovou a Bronislavou Halbrštátovou, s. Benediktou Březinovou, vedoucím zpravodajství radia Proglas Filipem Breindlem, dokumentaristou a fotografem Martinem Rýznarem. Missio magazín je vysílán každé třetí úterý od 20 hodin na TV Noe a opakován v několika reprízách.

Z plánovaných akcí bylo zmíněno letošní pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku a probíhající přípravě na kongres, účast PMD na Noci kostelů 10. 6. 2016, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 30. 5. – 4. 6. 2016. Nejbližší plánovanou událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 14. celostátní Misijní pouť a Den dětí v sobotu 14. 5. 2016 v Jablonném Podještědí.

NR PMD _DSC0381 _DSC0385 _DSC0388 _DSC0386 _DSC0391 _DSC0396 _DSC0398 _DSC0393 _DSC0400

Národní rada Papežských misijních děl 7. 9. – 9. 9. 2015

Od pondělí 7. 9.  do středy 9. 9. 2015 se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskuteční pravidelné 28. pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD). Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí budou hodnotit misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu budou nové a aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě a plánování činnosti na rok 2016 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích, Papežském misijním díle šíření víry a Misijní unii. Program budou doprovázet společné modlitby a mše svaté.

Skončilo 27. jednání Národní rady PMD

V  sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně skončilo ve středu dne 15. dubna 2015 třídenní zasedání v pořadí již 27. Národní Rady PMD. Ředitelé jednotlivých diecézí Čech a Moravy byli seznámeni s aktuálními misijními projekty a sami představili svou činnost v uplynulém období. Poprvé se jednání účastnil nový zástupce za ostravsko-opavskou diecézi trvalý jáhen Mgr. Antonín Glogar, který vystřídal Mgr. Naďu Pavliskovou. Na programu rady byly jako vždy společné modlitby a bohoslužby, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka a barevná symbolika připomínala jednotlivé kontinenty.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2014 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Kvalitní a systematické pomoci se dostalo chudým a trpícím dětem v devíti zemích (Filipíny, Jamajka, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Bangladéš, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea) v celkové výši téměř 8 mil. Kč. S vědomím, že bez kněží nejsou misie možné, pomohla Misijní díla z ČR finančními dary do vybraných seminářů v Zambii, Ugandě a Keni částkou blížící se 4 mil. Kč. Světovou misijní činnost církve zajišťují projekty Díla šíření víry (ŠV), které je podporováno ze sbírek Misijní neděle a od jiných dárců přispívajících na toto Dílo i během roku. V rámci Díla ŠV jsme v roce 2014 přispěli částkou skoro 14,7 mil. Kč do Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky. Pomoc směřovala na stavbu či opravu kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho byl financován nákup audiovizuální techniky, oprava střešní krytiny, montáž hasicích přístrojů v klášteře, zajištění chodu diecézí a formace katechistů ve výše jmenovaných zemích.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály, mezi nimiž je např. DVD Ugandské Velikonoce – představuje video záběry ze Svatého týdne v Ugandě a je vhodné např. pro jednotlivce, farnosti, katechety na II. stupni ZŠ apod. Další novinkou jsou dvě CD s písněmi: Zambijské chvály a Ugandské chvály. Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz, jehož součástí je např. misijní kino:  http://kino.misijnidila.cz/. Předpremiéru měl zcela nový film „Naděje pro Ugandu“, jenž popisuje situaci v ugandském semináři, kam z ČR na studium bohoslovcům přispíváme. Veřejnost se bude moci v brzké době těšit, že tento unikátní filmový dokument i s bohatými bonusy uvidí právě na již zmiňovaném misijním kině.

Výroční zpráva PMD 2014, která byla radě prezentována a je těsně před vydáním, poukazuje na skutečnost, že za posledních 17 let lidé skrze PMD věnovali misiím přes 383 mil. Kč. Z těchto darů měli např. užitek bohoslovci, děti postižené, zneužívané, unášené, ohrožené a nakažené onemocněním AIDS, sirotci a děti ulice. Realizovaly se stavby a opravy kostelů, kaplí, far a klášterů; podpořily se vzdělávací, sanitární, sociální a život zachraňující projekty. Loňský rok byl zcela výjimečný, protože se na papežské misie u nás sešlo přes 33 mil. Kč, což je o 3 miliony více než za předchozí rok. Naše pomoc odesílaná do misií nás řadí na skvělé 11. místo v Evropě a na 17. pozici v porovnání s celým světem.

V dohledné době bude na webu www.missio.cz spuštěn aktualizovaný katalog misijních materiálů, který přehlednějším způsobem nabídne bohatou škálu téměř pětiset misijních materiálů. Poměrně dobrou zkušenost potvrdili přítomní s programem pro školy „Děti pomáhají dětem” akreditovaným u MŠMT ČR. Za poslední dobu se podařilo uskutečnit asi 22 seminářů pro více než 220 zájemců z řad učitelů, pedagogů a dalších zájemců. Kladně byla hodnocena nedávná misijní cesta na Filipíny a tradiční Horské klubání ve Špindlerově Mlýně pro 120 členů z Misijních klubek. Z plánovaných akcí bylo zmíněno pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku, účast PMD na Noci kostelů 29. 5. 2015, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2015. Nejbližší událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 13. celostátní Misijní pouť a Den dětí plánovaný na sobotu 13. 6. 2015 do Vranova nad Dyjí.

IMG_3759 IMG_3760 IMG_3761 IMG_3766 IMG_3768 IMG_3772 IMG_3776 IMG_3779

Národní rada Papežských misijních děl 13. 4. – 15. 4. 2015

Od pondělí 13. 4.  do středy 15. 4. se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskuteční pravidelné pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD). Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí budou hodnotit misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu budou též aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě a plánování činnosti na rok 2015 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích, Papežském misijním díle šíření víry a Misijní unii. Program budou doprovázet společné modlitby a mše svaté.

Národní rada PMD, 22. – 24.9., Špindlerův Mlýn

Národní rada PMD, 22.-24. 9. 2014, Špindlerův Mlýn

V sídle Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně se uskutečnilo ve dnech 22.-24. 9. 2014 pravidelné pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl. Přítomný národní ředitel a diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí hodnotili misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu byly též aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Tato finanční pomoc je rozdělena na tři oblasti: péče o děti, bohoslovce a světové misie:

  1. V rámci Papežského misijního díla dětí letos podporujeme 80 projektů určených na pomoc 63 604 chudým dětem z 23 diecézí v 9 zemích: Uganda (32 371 dětí), Zambie (7 001 dětí), Keňa (1 729 dětí), Guyana (112 dětí), Jamajka (325 dětí), Bangladéš (12 165 dětí), Srí Lanka (4 011 dětí), Filipíny (4 320 dětí) Papua-Nová Guinea (1 570 dětí). Prostředky určené např. na Filipíny,zajišťují vzdělávání dětí z chudých rodin a úhradu školních pomůcek, uniforem a stravy. V Keni přispějeme na provoznínáklady rehabilitačního centra, jehož posláním je zajistit zázemí a následnou péči zneužívaným dětem. Sirotčinec Dona Boska v Guyaně poskytuje domov 50 chlapcům a tímto se jim dostává jídlo, oblečení, vzdělání a lékařská péče.
  2. Bez kněží nejsou misie možné, proto i finanční dary PMD z ČR putují přibližně ke 300 seminaristům do 3 velkých seminářů v africké Ugandě, Keni a Zambii, ve kterých se na své budoucí povolání připravuje několik set bohoslovců. V této souvislosti se dobře rozvíjí dárcovský program na podporu konkrétních bohoslovců v misiích modlitbou a finančním darem. Dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti. Roční částka na seminaristu je 15 000 Kč.
  3. Světovou misijní činnost církvezajišťují projekty Díla šíření víry (ŠV), které jsou podporovány ze sbírek na Misijní neděli a jiných darů dárců, kteří se na toto Dílo rozhodli přispět. V rámci Díla ŠV pomáháme letos stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

Novou koncepci výuky náboženství a katecheze s dětmi ve farnosti a zamýšlené zapojení misijní výchovy Katechetické sekce ČBK v rámci této koncepce nastínila ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. vedoucí Katechetického a pedagogického centra v Hradci Králové.

Představeny byly také novější materiály, mezi které patří např. DVD s filmovými dokumenty Ugandské Velikonoce a Oázy Perlového Ostrova, CD Zambijské chvály s písněmi domorodých bohoslovců, kniha Misijní povolání a odpovědnost v díle Jana Pavla II., časopis Duha na téma Keňa a Misijní zpravodaj č.16. Účastníci shlédli dokument Lily – filmový příběh obrácení keňské katechumenky natočený během misijní a dokumentační výpravy do Keni o Velikonocích 2014, který má v duchu poslání Papežských misijních děl evangelizační i pastorační charakter.

Kladně byly hodnoceny tradiční akce PMD: Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®, Pohled pro misie®, Misijní jarmark®, Jeden dárek navíc®. Do 6 členských aktivit: Misijní růže, Misijní klub, Misijní klubko, Adorace pro misie, Dárcovství a Misijní unie se hlásí stále více členů. Velký úspěch a praktické použití má web www.missio.cz, který v uplynulých měsících prošel důkladnou obnovou a jehož novinkou je např. misijní kino:  http://kino.misijnidila.cz/

Nejbližší událostí, na kterou se jednání Národní rady soustředilo, je Misijní neděle – světový den modliteb za misie spojený s finanční sbírkou, bude ve všech farnostech světa probíhat 19. 10. 2014.