Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

Ke svému pravidelnému jednání se 19. dubna 2018 sešla v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové Národní rada PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2017 bylo zmíněno slavení Misijní neděle (Světový den modliteb za misie), během které věřící ve všech katolických farnostech světa finančně přispívají do světového fondu solidarity. Z něho jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem ve 13 zemích světa, kterými jsou Tanzanie, Malawi, Uganda, Keňa, Zambie, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a aktualizovány na mapě pomoci na webu církev.cz. Kladně bylo také hodnoceno celostátní setkání zástupců z Papežského misijního díla dětí
na Horském klubání 2018.

Důležitou součástí zasedání bylo projednávání Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019 ke stému výročí apoštolského listu Maximum illud, který vyhlásil papež František. Jádrem této iniciativy je modlitba, svědectví a zamyšlení nad ústředním významem missio ad gentes jako trvalého stavu, kdy je člověk vyslán konat první evangelizaci (srov. Mt 28,19). Do práce na přípravě a uskutečnění Mimořádného misijního měsíce jsou přímo zapojena Papežská misijní díla (PMD) společně s celou církví. Diecézní ředitelé seznámili o stavu příprav v jednotlivých diecézí.

Mezi prezentovanými novými misijními materiály byl Misijní zpravodaj č. 23, nástěnný kalendář Tanzanie, který vznikl po misijní cestě do Tanzanie, knížky Matka Tereza a o patronce misií sv. Terezii z Lisieux Terezka. Dále nová svíčka missio s nápisem “Nesme světlo víry do celého světa”, nový leták PMD, Adventní misijní kalendář a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář.

Třetím rokem připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách doma i ze zahraničí, který vysílá TV Noe, jehož součástí je Missio interview s některou významnou osobností. O všech novinkách, projektech a misijních aktivitách informují papežské misie na svém facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, webu www.missio.cz, Twitteru a v Missio kinu: http://kino.misijnidila.cz/

Součástí setkání Národní rady byla mše svatá v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu.

Nejbližší připravovanou akcí pro všechny diecéze je Misijní pouť 2018 a to 26. května v Třebíči, účast na Evropském setkání PMDD a národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v červnu 2018.