Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové se 19. září 2019 sešli k pravidelnému jednání Národní rady PMD diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy.

Na začátku jednání seznámil národní ředitel jáhen Leoš Halbrštát přítomné s rozhodnutím prefekta Kongregace pro evangelizaci národů v Římě kardinála Filoniho, prodloužit na doporučení České biskupské konference mandát národního ředitele PMD v ČR na dalších 5 let.

Poté představil aktuální projekty PMD, které byly vybrány k podpoře z České republiky do 17 zemí světa 4 kontinentů. Jsou jimi Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Jižní Súdán, Demokratická republika Kongo, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Finanční podpora směřuje na 7 projektů Papežského misijního díla šíření víry v 6 zemích a 8 projektů v 5 zemích na podporu studentů v rámci Papežského misijního díla sv. Petra apoštola. Skrze 80 projektů Papežského misijního díla dětí ve 14 zemích pomůže více jak 60 000 chudých dětí. Finanční pomoc dětem je rozdělena do tří oblastí: ochrana života, školní
vzdělání a křesťanská formace.

Národní ředitel informoval o světovém Generálním shromáždění PMD v Římě, jehož důležitou částí byly informace o Mimořádném misijním měsíci říjnu 2019 (MMMŘ), jehož organizátory jsou Papežská misijní díla.

K Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu vydala PMD další nové materiály a na Televizi Noe kromě pravidelných Missio magazínů bude vysíláno video vatikánské kongregace pro evangelizaci.
Vyšlo nové číslo Misijního zpravodaje ke 100. výročí Maximum Illiud a s náměty na slavení Světového dne misií = Misijní neděle.

5. října se uskuteční Misijní kongres dětí v Kroměříži, o jehož organizaci informovala diecézní ředitelka arcidiecéze Olomouc, na kterém vyvrcholí příprava MMMŘ.