Národní rada Papežských misijních děl 7. 9. – 9. 9. 2015

Od pondělí 7. 9.  do středy 9. 9. 2015 se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskuteční pravidelné 28. pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD). Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí budou hodnotit misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu budou nové a aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě a plánování činnosti na rok 2016 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích, Papežském misijním díle šíření víry a Misijní unii. Program budou doprovázet společné modlitby a mše svaté.