31. jednání Národní rady PMD

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo 6. dubna 2017 zasedání Národní rady PMD. Modlitbou patrona misionářů a misií sv. Františka Xaverského zahájili své jednání diecézní ředitelé papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2016 bylo zmíněno slavení již 90. Světového dne modliteb (Misijní neděle), dále aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 11 zemí světa, kterými jsou Uganda, Keňa, Tanzánie, Zambie, Nigérie, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea a Guyana. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a popsány na mapě pomoci, která je vždy do konce března aktualizována na webu církev.cz.

Část jednání byla věnována členským aktivitám PMD, kterými jsou Misijní klubka v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Misijní klub, Adorace pro misie, Misijní růže, Dárcovství a Misijní unie. Ta si 23. října loňského roku připomněla významné výročí 100 let od svého založení bl. P. Paolo Mannou. Počet členů v jednotlivých členských aktivitách stále vzrůstá.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály: Nové číslo Misijního zpravodaje ve zcela nové podobě, nástěnný kalendář Bangladéš, který vznikl po otevření školy postavené z darů českých dárců v Bangladéši, knížka Zrození krále, drobné misijní předměty, nové letáky a film Barevný Bangladéš z poslední misijní cesty. Tento film mohli přítomní shlédnout na závěr setkání. V měsíci říjnu byl pro děti připraven kalendář Misijní říjen, pro dobu adventní Adventní misijní kalendář a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář, pro práci během roku pak stolní hra Cesta misionáře.

Již dva roky připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách doma i ze zahraničí. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde papežské misie působí a pomáhají a pak Missio interview s některou z významných osobností. Missio magazín je vysílán každé druhé úterý od 20 hodin na TV Noe a opakován v několika reprízách.

Na setkání byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností, a praktické využití webu www.missio.cz a misijního kina: http://kino.misijnidila.cz/

Z proběhlých akcí byl kladně hodnocen podzimní Misijní kongres v Nymburce a Misijní den v Chocni. Obě setkání přinesla hodně povzbuzení k misijní činnosti nejen ve farnostech, kde byla pořádána, ale i těm, kteří se jich účastnili. Letos v březnu se uskutečnilo Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl (PMD) v Rumunsku, kde Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD. Česká republika velmi dobře prezentovala svou činnost např. videoklipem k Misijní neděli a Víra je dar, o který byl mezi národními řediteli velký zájem.

Z plánovaných akcí bylo zmíněno zastupování ČR na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v červnu 2017. Nejbližší plánovanou událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je Misijní pouť a Den dětí v sobotu 27. 5. 2017 v Jablunkově.