Skončilo 27. jednání Národní rady PMD

V  sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně skončilo ve středu dne 15. dubna 2015 třídenní zasedání v pořadí již 27. Národní Rady PMD. Ředitelé jednotlivých diecézí Čech a Moravy byli seznámeni s aktuálními misijními projekty a sami představili svou činnost v uplynulém období. Poprvé se jednání účastnil nový zástupce za ostravsko-opavskou diecézi trvalý jáhen Mgr. Antonín Glogar, který vystřídal Mgr. Naďu Pavliskovou. Na programu rady byly jako vždy společné modlitby a bohoslužby, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka a barevná symbolika připomínala jednotlivé kontinenty.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2014 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Kvalitní a systematické pomoci se dostalo chudým a trpícím dětem v devíti zemích (Filipíny, Jamajka, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Bangladéš, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea) v celkové výši téměř 8 mil. Kč. S vědomím, že bez kněží nejsou misie možné, pomohla Misijní díla z ČR finančními dary do vybraných seminářů v Zambii, Ugandě a Keni částkou blížící se 4 mil. Kč. Světovou misijní činnost církve zajišťují projekty Díla šíření víry (ŠV), které je podporováno ze sbírek Misijní neděle a od jiných dárců přispívajících na toto Dílo i během roku. V rámci Díla ŠV jsme v roce 2014 přispěli částkou skoro 14,7 mil. Kč do Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky. Pomoc směřovala na stavbu či opravu kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho byl financován nákup audiovizuální techniky, oprava střešní krytiny, montáž hasicích přístrojů v klášteře, zajištění chodu diecézí a formace katechistů ve výše jmenovaných zemích.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály, mezi nimiž je např. DVD Ugandské Velikonoce – představuje video záběry ze Svatého týdne v Ugandě a je vhodné např. pro jednotlivce, farnosti, katechety na II. stupni ZŠ apod. Další novinkou jsou dvě CD s písněmi: Zambijské chvály a Ugandské chvály. Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz, jehož součástí je např. misijní kino:  http://kino.misijnidila.cz/. Předpremiéru měl zcela nový film „Naděje pro Ugandu“, jenž popisuje situaci v ugandském semináři, kam z ČR na studium bohoslovcům přispíváme. Veřejnost se bude moci v brzké době těšit, že tento unikátní filmový dokument i s bohatými bonusy uvidí právě na již zmiňovaném misijním kině.

Výroční zpráva PMD 2014, která byla radě prezentována a je těsně před vydáním, poukazuje na skutečnost, že za posledních 17 let lidé skrze PMD věnovali misiím přes 383 mil. Kč. Z těchto darů měli např. užitek bohoslovci, děti postižené, zneužívané, unášené, ohrožené a nakažené onemocněním AIDS, sirotci a děti ulice. Realizovaly se stavby a opravy kostelů, kaplí, far a klášterů; podpořily se vzdělávací, sanitární, sociální a život zachraňující projekty. Loňský rok byl zcela výjimečný, protože se na papežské misie u nás sešlo přes 33 mil. Kč, což je o 3 miliony více než za předchozí rok. Naše pomoc odesílaná do misií nás řadí na skvělé 11. místo v Evropě a na 17. pozici v porovnání s celým světem.

V dohledné době bude na webu www.missio.cz spuštěn aktualizovaný katalog misijních materiálů, který přehlednějším způsobem nabídne bohatou škálu téměř pětiset misijních materiálů. Poměrně dobrou zkušenost potvrdili přítomní s programem pro školy „Děti pomáhají dětem” akreditovaným u MŠMT ČR. Za poslední dobu se podařilo uskutečnit asi 22 seminářů pro více než 220 zájemců z řad učitelů, pedagogů a dalších zájemců. Kladně byla hodnocena nedávná misijní cesta na Filipíny a tradiční Horské klubání ve Špindlerově Mlýně pro 120 členů z Misijních klubek. Z plánovaných akcí bylo zmíněno pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku, účast PMD na Noci kostelů 29. 5. 2015, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2015. Nejbližší událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 13. celostátní Misijní pouť a Den dětí plánovaný na sobotu 13. 6. 2015 do Vranova nad Dyjí.

IMG_3759 IMG_3760 IMG_3761 IMG_3766 IMG_3768 IMG_3772 IMG_3776 IMG_3779