38. Národní rada Papežských misijních děl

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se v online prostředí sešla Národní rada Papežských misijních děl ČR. Národní ředitel Leoš Halbrštát zmínil, že v roce 2020 bylo největším finančním problémem zrušení tradiční sbírky na misie, která se koná vždy na Misijní neděli, tedy třetí říjnovou neděli. Menší částku se podařilo vybrat jiným způsobem, nicméně místo 16 mil. z roku 2019 se v roce 2020 vybraly pouhé 3 miliony. V této části zaznělo důležité připomenutí, že v době pandemie také lidé v misijních zemích trpí více než dříve, a proto také potřebují více finanční i duchovní podpory.
Kvůli nízkému rozpočtu na rok 2021 musí být letos redukováno vydávání nových misijních materiálů a je výrazně omezena tvorba dalších dílů Missio magazínu v TV Noe.
Během rady bylo připomenuto, že je možné využívat intencí v misijních zemích. Kněží v některých našich farnostech mají problém odsloužit všechny intence a kněží v misiích je rádi odslouží a navíc jim to i finančně pomůže.
Národní ředitel dále vyzdvihl skutečnost, že v mnoha farnostech se v uplynulém roce konaly menší akce na podporu misií pandemii navzdory. Všem těmto farnostem i dárcům srdečně děkujeme.
Závěrem proběhla diskuze o aktuálním dění v PMD. Od začátku roku 2021 se začali pracovníci Papežských misijních děl ČR pravidelně scházet k online setkáním, jejichž výsledkem byla například Misijní postní modlitba nebo Misijní pouť k Panně Marii.

Zdroj: Adalbert