29. jednání Národní rady PMD

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 proběhlo v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně třídenní zasedání Národní rady PMD. Diecézní ředitelé Čech a Moravy představili svou činnost v uplynulém období a výhled svých aktivit do konce roku 2016. Na programu rady byly také společné modlitby a bohoslužba, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka, za chudé a trpící v misijních zemích i za potřeby místní církve.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2015 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Nigérie, Egypt, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Jamajka a Guyana. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a popsány na mapě pomoci, která je vždy do konce března aktualizována na webu církev.cz.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály: Křížová cesta pro malé misionáře od Tomáše Velzela, která je ke stažení na webu missio.cz a je k dispozici i v tištěné podobě. Z poslední misijní cesty na Filipíny vyšlo hudební CD Filipínské chvály, s písněmi řeholních sester z domu Misionářek služebnic Nejsvětější svátosti v Manile. V měsíci říjnu byl pro děti připraven kalendář Misijní říjen, pro dobu adventní Adventní misijní kalendář pro děti, a jako příprava na Velikonoce Postní misijní kalendář.

Pokračuje program pro školy „Děti pomáhají dětem“ akreditovaný u MŠMT ČR do roku 2020. Podrobné informace byly věnovány všem členských aktivitám. Misijnímu klubu, Dárcovství, Misijnímu klubku, Adoraci pro misie, Misijní růži a Misijní unii. Misijní unie si 23. října letošního roku připomeneme významné výročí 100 let od svého založení bl. P. Paolo Mannou.

Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz, jehož součástí je např. misijní kino: http://kino.misijnidila.cz/

Z proběhlých akcí bylo zmíněno březnové Evropské setkání ředitelů a pracovníků Papežského misijního díla dětí (PMDD) v chorvatském Zadaru – CEME 2016, kde byli mezi 19 zeměmi Evropy i zástupci z České republiky. Toto setkání přineslo množství aktuálních informací od generální sekretářky Papežského misijního díla dětí Dr. Baptistine J. Ralamboarison z Říma a inspiraci pro práci s dětmi. Česká republika velmi dobře prezentovala svou činnost a dovezla výrobky a ukázky prací dětí i dospělých, kterými pomáhají při misijních aktivitách. Podrobné informace z konference přináší zpráva na webu missio:http://old.missio.cz/galerie/foto/evropske-setkani-papezskeho-misijniho-dila-deti-ceme-2016-v-chorvatsku/

Kladně bylo také hodnoceno celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí nazvané Horské klubání z České republiky na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně pro 110 misionářů v dubnovém víkendu. Bohatou fotogalerii je možné shlédnout na webu missio.cz: http://old.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2016/

Od září 2015 připravují Papežská misijní díla v ČR pravidelný měsíčník – Missio magazín informující o aktualitách a aktivitách této misijní organizace. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde papežské misie působí a pomáhají a tak Missio interview s některou z významných osobností. Zatím bylo natočeno Missio interview s národním ředitelem PMD Leošem Halbrštátem, biskupem Václavem Malým, arcibiskupem Janem Graubnerem, P. Jiřím Šlégrem, diecézními ředitelkami PMD Hanou Koukalovou a Bronislavou Halbrštátovou, s. Benediktou Březinovou, vedoucím zpravodajství radia Proglas Filipem Breindlem, dokumentaristou a fotografem Martinem Rýznarem. Missio magazín je vysílán každé třetí úterý od 20 hodin na TV Noe a opakován v několika reprízách.

Z plánovaných akcí bylo zmíněno letošní pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku a probíhající přípravě na kongres, účast PMD na Noci kostelů 10. 6. 2016, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 30. 5. – 4. 6. 2016. Nejbližší plánovanou událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 14. celostátní Misijní pouť a Den dětí v sobotu 14. 5. 2016 v Jablonném Podještědí.

NR PMD _DSC0381 _DSC0385 _DSC0388 _DSC0386 _DSC0391 _DSC0396 _DSC0398 _DSC0393 _DSC0400