Národní rada Papežských misijních děl v Hradci Králové

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo ve čtvrtek 4. dubna 2019 pravidelné jednání Národní rady PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

V rámci hodnocení za rok 2018 bylo zmíněno slavení Misijní neděle (Světový den modliteb za misie), během které věřící ve všech katolických farnostech světa finančně přispívají do světového fondu solidarity. Z něho jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem v 19 zemích světa, kterými jsou Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán, Madagaskar, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Surinam. Jednotlivé projekty jsou přehledně zmapovány a aktualizovány na mapě pomoci na webu církev.cz.

Důležitou součástí zasedání bylo projednávání probíhajících příprav Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019, který vyhlásil papež František. Národní ředitel představil nový klip k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019, jehož vysílání probíhá na Televizi Noe a šíří se přes sociální sítě. Je také součástí prezentací PMD při přednáškách, které v hojném počtu probíhají ve farnostech a školách. Diecézní ředitelé seznámili o stavu příprav v jednotlivých diecézí.

Děti se každý měsíc do přípravy na MMMŘ 2019 aktivně připojují seznamováním jednotlivých misionářů a malováním obrázků do nové rubriky Missio magazínu Svatý misionář, jenž je součástí měsíčníku PMD na TV Noe. K Missio interview jsou zváni zajímaví hosté, aby oslovili širokou veřejnost a přes jejich svědectví mohli posluchači nahlédnout do života misií.

Z nových misijních materiálů byla představena Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích, kartička s Modlitbou k MMMŘ 2019, praktické plátěné tašky s logem missio, malá plátěná pouzdra na růženec a pro děti na dobu postní byl připraven Postní misijní kalendář.
O všech novinkách, projektech a misijních aktivitách informují papežské misie na svém facebookovém profilu: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, webu www.missio.cz, Twitteru a v Missio kinu: http://kino.misijnidila.cz/

Národní ředitel také informoval o Evropském setkání národních ředitelů v Nizozemsku, kde se setkal s Generálním tajemníkem Papežského misijního díla Sv. apoštola Petra v Římě P. Guy Bognonem, PSS, který přivezl pozdravy od Prefekta Kongregace pro evangelizaci národů
kardinála Fernanda Filoniho. P. Bognon hovořil o vážné situaci a potřebě pomoci seminářům v misijních oblastech.

Část jednání byla věnována členským aktivitám PMD, kterými jsou Misijní klubka v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Misijní klub, Adorace pro misie, Misijní růže, Dárcovství a Misijní unie. Počet členů v jednotlivých členských aktivitách stále vzrůstá.

Pro všechny diecéze je v současnosti na prvním místě intenzivní příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019!

Další nejbližší připravovanou akcí je misijní cesta do Malawi a účast národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta na světovém Generálním shromáždění PMD v Římě v květnu 2019. Na 5. října se připravuje v olomoucké arcidiecézi v Kroměříži Misijní kongres dětí.

V rámci svého setkání slavila také Národní rada PMD v kostele Nanebevzetí Panny Marie mši sv. s prosbami za papeže Františka, misionáře a chudé v misiích.

Ředitelé si vyměnili zkušenosti z práce ve svých diecézích i názory na současnou problematiku v církvi.

frem