Příspěvky se štítkem misijní zpravodaj

Vyšel nový Misijní zpravodaj č. 28

Téma pro 28. číslo Misijního zpravodaje přišlo samo…

Jak současnou situaci prožívají lidé a kněží v misiích? Čím jim můžeme pomoci?  Má vůbec smysl pomáhat druhému, když sám nevím, co bude?  Jak se vyrovnat s děním, kterému nerozumíme? Co podpořil fond Korona? Je možné na něj stále přispívat? K čemu všemu jsou dobré mešní intence?

Odpovědi na tyto, i mnohé další otázky najdete v článcích i rozhovorech, a to s oblátským misionářem a knězem Karlem Mecem a také národním ředitelem Papežských misijních děl Leošem Halbrštátem, který se zamýšlí i nad výsledky loňského Mimořádného misijního měsíce října.

Díky množství dopisů z misií nahlédneme také do života na Filipínách, Srí Lance, v Pákistánu, Zimbabwe a Malawi. Představíme nové misijní materiály a již tradičně také poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli a inspiraci pro letošní Misijní neděli, která se nese v duchu hesla: Zde jsem, mne pošli.

Prohlédnout a objednat si nový Misijní zpravodaj můžete zde

Vyšel nový Misijní zpravodaj č. 26

26. vydáním Misijního zpravodaje se prolíná téma oslavy Mimořádného misijního měsíce října jako připomínky výročí sta let od vydání zásadního misijního dokumentu Maximum illud. Ten však není v českém prostředí příliš známý, protože nikdy nebyl do češtiny oficiálně přeložen. V tomto zpravodaji vám nabízíme jedinečnou příležitost se s výše uvedeným apoštolským listem blíže seznámit.

V podzimním čísle již tradičně přinášíme také poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, stejně jako dopis národního ředitele k Misijní neděli. Fotoreportáž nám připomene jarní setkání vedoucích Misijních klubek na Horském klubání a v cestopisném článku s blokem fotografií se seznámíme také s našimi sestrami a bratry v africkém Malawi. Představíme novinky v Missio magazínu i řadu nových misijních materiálů.

Prohlédnout a objednat si nový Misijní zpravodaj můžete zde

Misijní zpravodaj č. 24 představuje Papežská misijní díla

Aktuální Misijní zpravodaj č. 24 tematicky navazuje na předchozí (“žluté”) číslo, které nás vrátilo hluboko do minulosti za prvními misionáři. Nyní se hlouběji zamýšlíme nad významem a úkolem naší organizace.

V čem se Papežská misijní díla odlišují od ostatních pomáhajících organizací? Kdo je založil? Co je jejich úkolem a proč jsou důležitá? Odpověď, mimo jiné, najdete v proslovu papeže Františka, i v rozhovoru s bývalým rakouským národním ředitelem P. Leo Maasburgem, který vzpomíná i na Matku Terezu, v jejíž těsné blízkosti strávil  sedm let.

V podzimním vydání rovněž přinášíme povzbudivá slova k Misijní neděli a nově také informace o přípravě na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. V závěru čísla se ohlédneme za aktivitami Misijních klubek, připomeneme si Misijní pouť v Třebíči, zahraniční cesty na Srí Lanku a do Mexika, i přehled vašich darů za rok 2017.

Součástí tohoto čísla Misijního zpravodaje je také inspirativní příloha k Misijní neděli.

Zpravodaj si můžete prolistovat online nebo si ho objednat v papírové verzi.

Nové číslo Misijního zpravodaje přibližuje práci misionářů

Tématem jarního čísla Misijního zpravodaje jsou Misionáři a misie. Vydali jsme se po stopách  českých misionářů v Paraguayi a v Indii, vyzpovídali jsme také dvě naše misionářky působící v Estonsku a ve Venezuele.  Nahlédneme do cestovního deníčku předčasně  zesnulého minoritského bratra Roberta Mayera a vzpomínek salesiánského kněze Jana Meda. Připomeneme si rovněž osobnost Matky Terezy  a ohlédneme se za vznikem knihy Misionářka lásky. Fotoreportáž nám přiblíží misijní cestu do Tanzanie a v závěru 23. vydání Misijního zpravodaje neopomeneme ani dění u nás.

Misijní zpravodaj v papírové podobě si můžete objednat v Národní kanceláři nebo prostřednictví online katalogu, případně si ho prolistovat zde:

Právě vyšel Misijní zpravodaj č. 21

Jarní vydání Misijního zpravodaje se tentokrát zaměřuje na přiblížení života v Bangladéši a představení vzdělávacích projektů PMD.

V rozhovoru s bangladéšským biskupem Ponenem Kubi se mimo jiné dočtete o tom, jak se k nim dostalo křesťanství a jaké je jeho postavení v muslimské zemi, kdy křesťanská komunita tvoří méně než 1 % všech obyvatel.  Prostřednictvím fotodeníku připraveného na základě reportážních zápisků Filipa Breindla připomeneme loňskou misijní cestu a slavnostní otevření školy v Katabari. Připravili jsme pro vás také přehled aktuálních projektů Papežského misijního díla dětí a podrobnou názornou tabulku mapující vzdělávací projekty, které jsou podporovány dárci z ČR.  Díky cestovnímu deníku plzeňské diecézní ředitelky Miriam Svobodové a fotografiím pořízeným na misijní cestě do Keni v roce 2014 navštívíme prostory jedné prestižní školy v odlehlé části Keni.

Ohlédneme se také za významnými událostmi a aktivitami druhé poloviny loňského roku, jako byl Misijní kongres dětí v Nymburce, Misijní den v Chocni, Ples pro Tebe a Misijní jarmark® v České. Nechybí ani tradiční rubriky jako je přehled činnosti Misijních klubek, představení nových misijních materiálů, komiks Tomáše Velzla a důležitá oznámení.

Přejeme vám příjemné čtení!

Misijní zpravodaj dostává po 10 letech novou podobu

Milí přátelé misií,

právě vychází jubilejní 20. číslo Misijního zpravodaje. Shodou okolností je to téměř přesně 10 let od chvíle, kdy informační časopis Papežských misijních děl začal vycházet vůbec poprvé. Rozhodli jsme se proto začít jeho další etapu výraznou proměnou.

Časopis je nyní celobarevný a má zcela novou grafiku i obsahový koncept. Oproti minulosti je více tematicky zaměřen a větší prostor v něm dostávají konkrétní projekty, které jsou aktuálně z ČR podporovány. Jako první téma jsme zvolili podporu kněžských povolání v misiích.

V aktuálním čísle si tedy můžete přečíst rozhovor se zambijským bohoslovcem Geraldem Dakou, který studuje v Semináři sv. Dominika v Lusace. Právě tento seminář také blíže představujeme coby projekt, na který dlouhodobě přispívají čeští dárci. V článku Život, jakým se žije v nebi… vám poodhalujeme osobní příběhy ukryté za zdmi bohosloveckých seminářů. Připomínáme také dvě významná výročí – 100 let Díla Papežská misijní unie a 90. výročí Misijní neděle. Tu budeme slavit v neděli 23. října. Abyste se na ni mohli připravit, přinášíme vám několik námětů na obohacení misijní liturgie.

Misijní zpravodaj č. 20 si můžete prolistovat zde.

Přímo ve zpravodaji naleznete tipy na přípravu Misijní neděle a ve vloženém letáčku, který je součástí tohoto vydání, vám nabízíme inspiraci na misijní přímluvy, komentáře k obětním darům a modlitby. Obojí si můžete stáhnout v elektronické podobě také zde.

 

Zůstávají však i pravidelné rubriky, jako jsou zprávy z Misijních klubek, poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, dopis národního ředitele k tomuto dni, misijní úmysly, komiks, pozvánky, informace o nových misijních materiálech a další.

Pokud jste členy PMD, zpravodaj vám přijde automaticky. Pokud ho nedostáváte a neuvidíte ho ani ve svém kostele, můžete si o něj v případě zájmu napsat buď do Národní kanceláře, nebo se obraťte na svého diecézního ředitele.

Budeme moc rádi, pokud se s námi podělíte i o zpětnou vazbu. Jak se vám nový zpravodaj líbí? Máte konstruktivní připomínky? Něco vám v něm chybí nebo naopak přebývá? O jakých tématech byste se chtěli dozvědět více? … Napište nám to třeba do komentářů na Facebooku.

MZ 20-2016.indd

 

 

Nové číslo Misijního zpravodaje

MZ19

Vyšel nový Misijní zpravodaj! V devatenáctém čísle informačního časopisu Papežských misijních děl Vám nabízíme aktuality a dopisy z misií, ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Kubě a v USA, rozhovor s novým diecézním ředitelem PMD v ostravsko-opavské diecézi, vzpomínku na Misijní neděli, informaci o nových misijních materiálech, biblické zamyšlení a pozvánky na plánované aktivity. Přinášíme i historický pohled na život v Beninu uprostřed rovníkové Afriky z roku 1913. Nechybí poselství a informace k letošnímu Svatému roku Milosrdenství, který zahájil papež František 8. 12. 2015.

Našim členům dorazí Misijní zpravodaj do schránky, všichni ostatní si ho mohou prohlédnout zde.

Ať se všem čtenářům líbí!