Pauline Jaricot

„Nepotřebujeme velké dary. Stačí vaše drobné! A připojíme k tomu modlitbu. A půst!  – Jestli má vzniknout krásná a vzácná věc, je třeba se umět něčeho vzdát!“

Rok 2022 se nese v duchu oslav 200. výročí oficiálního založení Papežských misijních děl a 400. výročí založení Kongregace pro evangelizaci národů. Je to ale také rok spojený s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry a Společenství živého růžence.

V lednu 2022 uplynulo 160 let od jejího úmrtí a 22. května 2022 byla v rodném Lyonu blahořečena.

Kdo je Pauline Jaricot?

Křehká francouzská dívka, o níž její přítel svatý Jean Baptiste Vianney prohlásil, že nese těžký kříž s velikou láskou. Ač narozena do bohaté rodiny, umírá ve velké chudobě. Ač přirozeně marnivá,  v raném mládí pochopí, že se má líbit především Bohu. Ač celoživotně sužovaná nemocemi a protivenstvími, přesto neustále poháněná zápalem naplnit vše, k čemu se cítí být volána. A ač iniciuje a finančně podporuje mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života pro ni znamená hanbu, ponížení a zapomenutí. Netuší nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává…

Aktuality o Pauline Jaricot

Misijní zpravodaj představuje osobnost Pauline Jaricot
Generální shromáždění Papežských misijních děl – Lyon 2022 s blahořečením Pauline Jaricot
Blahořečení Pauline Jaricot bylo oznámeno na květen 2022
Misijní postní modlitba – s Pauline Jaricot
Misijní putování s živým radostným růžencem
Poselství papeže Františka Papežským misijním dílům na Generální shromáždění v Lyonu
100. výročí od prohlášení misijních děl za papežská
Misijní kalendář na rok 2022 připomíná 100. výročí vzniku PMD
Živý růženec se modlíme už 190 let

Pauline Jaricot a misie – souvislosti

Aktivity PMD

Misijní růže

Misijní materiály s Pauline Jaricot

Záložka s modlitbou k Pauline Jaricot
Skládačka Pauline Jaricot
Křížová cesta s Pauline – Misijní postní modlitba pro rok 2022
Pauline Jaricot – Malá holka, která vykonala velké dílo
Misijní putování s živým radostným růžencem (2022)
Misijní zpravodaj č. 31
Misijní zpravodaj č. 22
Misijní kalendář 2022
Časopis Duha – Misi jéé