Živý růženec se modlíme už 190 let

S myšlenkou živého růžence přišla v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve.  Z této myšlenky vychází tzv. Misijní růže, neboli modlitba živého růžence za misie, při níž se dvacet lidí modlí denně dle rozpisu jeden desátek růžence, a jsou tak vzájemně modlitbou spojeni v jednu misijní růži.

Vždy 20 lidí se tak spojuje do jediné růže, která je tvořena z dvaceti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

Do Misijní růže – modlitby živého růžence za misie se u nás denně zapojují stovky lidí. Chcete se k nim přidat? Přihlaste se zde. Dostanete svoji kartičku s rozpisem jednotlivých tajemství a členským číslem. Kartička zůstává po celou dobu členství stejná. Každý kontinent má na misijním růženci svou barvu, proto při modlitbě prosíme za celý svět.

 

ruzenec-bible-svicr ruzenec-na-ruce

panna-maria