100. výročí od prohlášení misijních děl za papežská

3. května 2022 uplyne 100 let od prohlášení misijních děl – Papežského misijního díla dětí (PMDD), Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) a Papežského misijního díla svatého Petra apoštola (PMD SPA) – za papežská! Učinil tak papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum 3. 5. 1922.

Papežská misijní díla slaví i další významná výročí, mezi která patří 400 let Kongregace pro evangelizaci národů, 150. výročí narození misionáře bl. Paola Manny, zakladatele Papežské misijní unie (16. 1. 1872 – 15. 9. 1952) a 200. výročí založení Sdružení pro šíření víry (dnes Papežského misijního díla šíření víry) Pauline Jaricot (22. července 1799  – 9. ledna 1862).

Velkou radostí pro papežské misie je dále blahořečení Pauline Jaricot dne 22. května 2022 v Lyonu, která je zároveň zakladatelkou Živého růžence.

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:

Výročí letošního roku chceme prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622 bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla to prozřetelná intuice! Kongregace měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních aktivit církve.

Týž Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení oslavíme v tomto jubilejním roce. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží inspiraci, aby vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích.

Více o jednotlivých dílech PMD najdete zde

O Kongregaci pro evangelizaci národů, jejíž součástí jsou Papežská misijní díla, najdete více informací zde